Az alapvető jogok biztosának közleménye az iskolaérettség, az iskolakezdés elhalasztásának kérelmezésével kapcsolatos új eljárásrendről és annak alkalmazásáról

Az alapvető jogok biztosa szülői panaszbeadványok nyomán átfogóan vizsgálta az iskolakezdés elhalasztásának kérelmezésével kapcsolatos eljárásrendet, az annak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket úgy alapjogi, mint gyermekjogi oldalról. Dr. Kozma Ákos ombudsman jelentésében az eljárásrend bevezetésének módja, annak közvetett és közvetlen hatásai, a jogi szabályozás bizonytalanságai, valamint az Oktatási Hivatal és a szakértői bizottságok eljárása kapcsán is visszásságokat tárt fel, és ajánlásokat fogalmazott meg a szaktárca irányába.
2021. február. 15.

Az alapvető jogok biztosának helyszíni vizsgálata a kalocsai gyermekotthonban

A sajtóban megjelent információk, valamint országgyűlési képviselői jelzések alapján a felmerült aggályok súlyosságára tekintettel – a körülmények tisztázása érdekében – Dr. Kozma Ákos ombudsman hivatalból eljárást indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája működésének vizsgálata vonatkozásában.
2021. február. 08.

Az alapvető jogok biztosa veszi át az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatait

Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2021. január 1-jétől az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladatait az alapvető jogok biztosa veszi át. Az ombudsman közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben, a vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően. Az ügyfelek ezen ügyekben is a korábban megszokott módokon fordulhatnak az alapvető jogok biztosához.
2021. január. 01.

A Tamási Rendőrkapitányságon tett intézkedésekkel összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az egészségügyi válsághelyzet kihívásaira reagálva az előállítás végrehajtásával érintett helyiségekben mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány védelmét célzó előírásokat teljesítette, és az előállítottak jogainak érvényesülését biztosító feltételeket az egészségügyi válsághelyzet körülményei között is megfelelően biztosította a Tamási Rendőrkapitányság vezetése – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2020. december. 22.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett látogatással összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Védelmük érdekében a kiemelt kockázati csoportba tartozó idős és krónikus beteg fogvatartottakat egy emeleten, a többi fogvatartottól elkülönítve helyezték el, továbbá a létesítmény adottságait kihasználva naponta egy órával növelték a fogvatartottak számára a szabadban, mozgással tölthető idő tartamát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – állapította meg dr. Kozma Ákos ombudsman. Az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus mindezen intézkedéseket jó gyakorlatként értékelte.
2020. december. 22.

Az Aszódi Javítóintézetben tett egészségügyi intézkedésekkel összefüggésben foglalt állást dr. Kozma Ákos

Nem éltek panasszal, nem követtek el fegyelmi vétséget a szükségessé vált korlátozások miatt, tájékozottak voltak a járványhelyzettel és annak megelőzésével kapcsolatban, megértették a fertőtlenítési szabályok, a látogatási tilalom bevezetésének okát a növendékek, akik számára változatos sportprogramokat, megnövelt telefonálási lehetőséget biztosítottak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolájában – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2020. december. 22.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Őrzött Szállásán tett látogatással összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A járványidőszakban is biztosítani tudta a megfelelő elhelyezést a fogvatartottak számára kialakított karantén- és a fertőzöttek elkülönítésére alkalmas részleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Őrzött Szállásán. A testi egészséghez fűződő joggal összefüggő visszásságot okozott ugyanakkor, hogy az egészségügyi panaszokkal érintett fogvatartottakat orvos nem vizsgálta meg, továbbá az idegenrendészeti eljárás kimenetelének bizonytalansága, a családtól való elszakítottság miatt a fogvatartottak rossz mentális állapotban voltak, ami a lelki egészséghez fűződő joggal összefüggő visszásságot okozott – állapította meg dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. december. 29.

Ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos elhúzódó eljárással összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az első fokon eljáró gyámhivatal eljárása, továbbá a másodfokú gyámhivatal eljárása, illetve jogértelmezése – mely utóbbi egyúttal a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott – sértette a jogbiztonság követelményét, illetve a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvét, hatásában pedig alkalmas volt arra, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot is okozzon, a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő – állapította meg Dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. december. 17.

Iskolaváltással kapcsolatos elhúzódó eljárással összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A másodfokú gyámhivatal egy iskolaváltással kapcsolatos elhúzódó eljárása a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, sértette a jogbiztonság követelményét, illetve a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvét, hatásában egyúttal alkalmas volt arra, hogy a gyermeknek a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot is okozzon, a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2020. december. 16.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közös üzenete az emberi jogok világnapja alkalmából

Az emberi jogok tisztelete és ezen keresztül az egymásra, a másik emberre és a közösségre való odafigyelés a jelenlegi koronavírus-világjárvány és az azt kísérő kihívások idején még nagyobb jelentőséggel bír. Az emberiesség, a szolidaritás és a személyes példamutatás, a kisebb és nagyobb közösségeink támogatása azok az alapok, amelyekre az emberi jogok építkezni tudnak – hívja fel a figyelmet dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes az emberi jogok világnapja alkalmából.
2020. december. 10.

Utastájékoztató berendezés zajpanaszával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az egészséges környezethez való joggal összhangban kell történniük a forgalmi tájékoztatásoknak – állapította meg az ombudsman. Maradéktalanul elfogadva a hangos utastájékoztatás életvédelmi funkciójának fontosságát és elkerülhetetlenségét, dr. Kozma Ákos felkérte a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy végeztessen teljes körű vizsgálatot Balatonszéplak-felső vasútállomás utastájékoztató berendezései tekintetében – a megállóhelyek környezetében élők védelme érdekében indokolt-e a forgalmi tájékoztatások körében jelenleg nyújtott valamennyi információ hangszórón keresztül történő közlése az éjszakai órákban.
2020. december. 09.

Sajátos nevelési igényű tanuló oktatásával összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Az oktatáshoz való joggal összefüggő súlyos visszásságot okozott, emellett nem egyeztethető össze a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvével sem, amikor a budapesti Szellő utcai iskola a panaszos sajátos nevelési igényű gyermeke számára nem biztosította azt a szakértői véleményben foglalt különleges bánásmódot, amely hozzájárulhatott volna a tanuló állapotának megfelelő oktatásához – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos egyebek mellett kezdeményezte az Észak-Budapesti Tankerület vezetőjénél, hogy az iskola intézkedését sérelmező szülői kérelmet a jövőben a jogszabályok szerint bírálja el, valamint teljeskörűen működjön közre az ombudsmani vizsgálatok lefolytatásában, továbbá az iskola számára biztosítsa a panaszos gyermekének neveléséhez-oktatásához szükséges, a szakértői bizottság szakértői véleményében rögzített ajánlások feltételeinek megteremtését.
2020. december. 08.