Aktuális állásajánlatok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                       

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Gazdasági és Humánpolitikai Főosztály


Gazdasági ügyintéző III.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Ellátandó feladatok:

¾ vezeti a kis értékű eszközök és tárgyi eszközök nyilvántartását, rögzíti az állományváltozásokat, negyedévente elszámolja a számítógépes program segítségével az értékcsökkenési leírást;

 ¾ előkészíti és lebonyolítja a feleslegessé vált, illetve használhatatlan eszközök, készletek selejtezését, hasznosítását;

¾ folyamatosan karbantartja a szobaleltárakat, előkészíti az év végi leltározást a leltárutasítás és a leltározási szabályzat alapján;

¾ adatot szolgáltat a tárgyi-eszköz nyilvántartásból negyedévente a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséhez a főkönyvi könyvelőnek;

¾ részt vesz a leltározás – a jogszabályok belső utasításoknak megfelelő – lefolytatásában;

 ¾ elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat;

 ¾ kezeli az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala saját és közhatalmi bevételeit, továbbá a központi költségvetést megillető bírságbevételeket. Ennek keretében nyilvántartást vezet, intézkedéseket tesz a bevételek beszedésére;

¾ kiállítja az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának számláit és adatot szolgáltat a NAV online számla rendszerébe;

 ¾ egyezteti a kintlévőségeket a partnerekkel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Analitikus könyvelési, nyilvántartási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

 A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • költségvetési szervnél tárgyi eszköz nyilvántartói, illetve leltározói területen szerzett gyakorlat;
 • EcoStat integrált számviteli rendszer ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Füzessy Zoltán Humánpolitikai Osztályvezető úr részére a allas@ajbh.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

pályázatot hirdet


Karbantartó

munkakör  betöltésére

(2 fő)

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Budapest V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.

Ellátandó feladatok:

 • elektromos hálózat ellenőrzése, szükséges kisebb javítások elvégzése; világító berendezések és fali kapcsolók ellenőrzése világítótestekben fénycsövek, izzók cseréje (szakképzettségtől függően);
 • tűz- és füstgátló ajtók, pánikzárak, vészlétrák, vészhágcsók ellenőrzése;
 • menekülő és vészvilágítási hálózat ellenőrzés;
 • kültéri világítás ellenőrzése, javítása (szakképzettségtől függően);
 • fűtési és melegvíz ellátó rendszerek ellenőrzése, szükség szerint kisebb javítások elvégzése (szakképzettségtől függően);
 • vizes blokkok, vizes berendezések, csatornahálózat ellenőrzése, kézi duguláselhárítás;
 • falak, tetőszerkezet, csatornák ellenőrzése, kisebb javítási munkák elvégzése.
 • kisebb asztalos javítási munkák elvégzése;
 • szükség esetén kisebb burkolási, burkolatjavítási munkák elvégzése;
 • faljavítási, kisebb festési munkák elvégzése;
 • ajtó, ablak zárak, kilincsek javítása;
 • szalagfüggönyök javítása;
 • felvonóknál vész esetén a szakszerű mentés megkezdése, illetve végrehajtása
 • Anyagmozgatási, rakodási feladatok elvégzése (bútormozgatás, iratanyag mozgatás, termek berendezése stb.)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épület és épületgépészeti rendszerek üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítási és rakodási munkák elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony. Illetmény megegyezés szerint. Juttatások az Alapvető Jogok Biztosának Közszolgálati Szabályzata szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Szakmunkás képesítés, villanyszerelő és/vagy lakatos, asztalos, víz-fűtés szerelő végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Irodaépület üzemeltetési, karbantartási területen szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Füzessy Zoltán Humánpolitikai Osztályvezető úr részére az allas@ajbh.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

pályázatot hirdet


Segédmunkás

munkakör  betöltésére

 

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Budapest V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.

Ellátandó feladatok:

 • épület körüli járda tisztán tartása, felsepréssel, szükség szerinti locsolása
 • belső udvar, illetve épülethez tartozó udvar tisztán tartása, felseprése, szükség szerinti locsolása
 • épülethez tartozó kert rendben tarása, lomb és egyéb hulladék összegyűjtése, elszállítása, a kertben levő virágok, bokrok locsolása (szükség szerint)
 • kommunális hulladéktároló gyűjtőkonténerek utcára mozgatása, ürítés után annak tárolási helyére való visszamozgatása
 • az épületek körül a járdaburkolat, gépjármű be és kihajtó, a belső udvar, udvari parkoló tisztántartása, felseprése, időjárástól függően napi locsolótömlővel történő felmosása, szemét összeszedése; téli időszakban, a hivatali munkaidő alatt a hó kézi eltakarítása, csúszásmentesítése;
 • téli víztelenítés;
 • a munkaszobákban lévő növények kezelése, virágcserepek földdel való feltöltése;
 • anyagmozgatási, rakodási feladatok elvégzése (bútormozgatás, iratanyag mozgatás, termek be- és átrendezése stb.)
 • szükség esetén a karbantartók munkájának segítése;

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó segédmunkási feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony. Illetmény megegyezés szerint. Juttatások az Alapvető Jogok Biztosának Közszolgálati Szabályzata szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • 8 általános iskolai végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Irodaépület üzemeltetési, karbantartási területen szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Füzessy Zoltán Humánpolitikai Osztályvezető úr részére az allas@ajbh.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------