Közérdekű adatok

 

A.) A Hivatal általános közzétételi listája

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

1.1.2 A Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

1.1.3 A Hivatal szervezeti egységének feladatai
(SZMSZ VI. fejezet)

1.1.4 A Hivatal vezetői, elérhetőségük

Alapvető jogok biztosa
Dr. Kozma Ákos
Tel.: + (36) 1 475-7148
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: ombudsman.info@ajbh.hu

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
Tel.: +(36) 1 475-7258
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: nemzetiseg.info@ajbh.hu

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét  ellátó biztos helyettes
Dr. Bándi Gyula
Tel.:+(36) 1 475-7124
Fax: + (36) 1 269-3546
E-mail: bandi.gyula@ajbh.hu

Főtitkár
Dr. Könnyid Balázs
Tel.: + (36) 1 475-7244
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: fotitkari.titkarsag@ajbh.hu

Főtitkárhelyettes
Dr. Schmidt Gábor
Tel.: + (36) 1 475-7236
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: fotitkari.titkarsag@ajbh.hu

Rendészeti Főigazgató
Dr. Wildner Domonkos
Tel.: + (36) 1 475-7176
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: wildner.domonkos@ajbh.hu

Egyenlő Bánásmódért Felelős Főosztály
Dr. Varga Judit
Tel.: + (36) 1 475-7201
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: varga.judit@ajbh.hu

Fogyatékosságügyi Főosztály
Dr. Vizeli Ákos
Tel.: + (36) 1 475-7100
Fax: + (36) 1 269-1615

Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály
Dr. Borza Beáta
Tel.: + (36) 1 475-7113
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: borza.beata@ajbh.hu

Gazdasági, Humánpolitikai és Üzemeltetési Főigazgatóság (gazdasági főigazgató)
Kapecz Hajnalka
Tel.: + (36) 1 475-7242
Fax: + (36) 1 269-3540
E-mail: kapecz.hajnalka@ajbh.hu

Bejelentővédelmi, Általános Vizsgálati és Ügyviteli Főosztály
Dr. Bodó Bernadett
Tel.: + (36) 1 475-7170
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: bodo.bernadett@ajbh.hu

Közjogi Főosztály
Dr. Magicz András

Tel.: + (36) 1 475-7146
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: magicz.andras@ajbh.hu

OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály
Dr. Deák-Kondákor Dóra
Tel.: + (36) 1 475-7162
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: deak-kondakor.dora@ajbh.hu 

Rendészeti Főosztály
Dr. Vámos Andrea
Tel.: + (36) 1 475-7163
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: vamos.andrea@ajbh.hu

1.1.5 Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

feltöltés alatt ...

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincs az alapvető jogok biztosa által felügyelt költségvetési szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az alapvető jogok biztosa tulajdonában lévő vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

1.4. Alapítványok

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított közalapítvány

1.5. Lapok (folyóiratok)

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az alapvető jogok biztosának nincs felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve

1.7. Költségvetési szervek

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított költségvetési szerv

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

2.1.1 A szerv működésére vonatkozó jogszabályok és más szabályok

2.1.2 Tájékoztató a szerv alapjogvédelmi tevékenységéről
angol verzió: feltöltés alatt

2.1.3 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.2. Közszolgáltatások

Az alapvető jogok biztosa nem nyújt és nem finanszíroz közszolgáltatást

2.3. A szerv nyilvántartásai

Hatósági nyilvántartás

Ügyekhez kapcsolódó statisztikai adatbázis

Elektronikus aláírások nyilvántartása

Másolatkészítésre jogosultak

feltöltés alatt..

2.4. Nyilvános kiadványok

2.4.1 Éves beszámolók

2.4.2 Projektfüzetek

2.4.3 Egyéb nyilvános kiadványok

2.4.4 EBH archív tájékoztatók

2.5. Hirdetmények

nincs aktuális hirdetmény

2.6. Pályázatok

2.6.1. A szerv alaptevékenységével összefüggő pályázatai

jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás

2.6.2. A szerv álláspályázatai.

2.7. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Közérdekű adatok igénylése

2.8.1. A közérdekű adatok igénylésének rendje, nyomtatványok

2.8.2. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

2.9. A működés eredményessége teljesítmény

Éves beszámolók

2.10. Közzétételi listák

A szervezet különös közzétételi listája
a Közérdekű adatok „B.) A Hivatal különös közzétételi listája”
az egyedi közzétételi listája
pedig a „C.) A Hivatal egyedi közzétételi listája” pontjaiban találhatók

 

III. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

Még nem volt ilyen vizsgálat

3.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ellenőrzésekről szóló jelentések a www.asz.hu honlapján jelentések címszó alatt találhatók

3.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Még nem volt ilyen vizsgálat

3.4 Működési statisztika

3.4.1. Beruházási statisztikák

3.4.2. Környezetvédelmi statisztikák

3.5. Költségvetések, beszámolók

3.5.1. Éves költségvetések

3.5.2 Számviteli beszámolók

3.6. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

3.7. Támogatások

Az AJBH költségvetéséből támogatást nem nyújt.

3.8. Szerződések

A nettó 5 millió forint feletti szerződések adatszolgáltatása 2023. IV. negyedévtől lekérdezhető a
Központi Információs Közadat-nyilvántartás
oldalon, a kereső mezőben az "Alapvető Jogok Biztosának Hivatala" kifejezés megadása szükséges.

3.9. Koncessziók

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának esetében nem értelmezhető.

3.10. Egyéb kifizetések

Az AJBH nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

3.11. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Hivatalnak nincs Európai Uniós támogatással megvalósult fejlesztése

3.12. Közbeszerzések

3.12.1 Közbeszerzési tervek

3.12.2 Közbeszerzési eljárások

2022

2021

nem volt közbeszerzési eljárás

2020

- AJBH-MS licenc, laptop beszerzés:

- AJBH Honlap akadálymentesítés:

- AJBH audiovizuális technika beszerzése:

- AJBH bútorbeszerzés - közösségi terek:

- AJBH-2020 bútor 2. közbeszerzés:

2019

- Személyszállító gépjármű beszerzése:

- Informatikai beszerzés két részben:

2017
Az AJBH iktató és iratkezelő ügyviteli szakrendszerének fejlesztése az egységes elektronikus ügyintézést biztosító funkciókkal, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

B.) A Hivatal különös közzétételi listája

 

I. Az Alapvető Jogok Biztosának vagyonnyilatkozata

Dr. Kozma Ákos vagyonnyilatkozatai: 2019 | 2020 | 2021 | 2022.08.02-ig | 2022.08.03-tól | 2023 | 2024 |

II. A Biztoshelyettesek vagyonnyilatkozatai

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet vagyonnyilatkozatai: | 2013 | 2014 | 2015 2016 2017 | 2018 | 2019 |
| 
2019 / 1. ciklus záró | 2019 / 2. ciklus nyitó | 2020 | 2021 | 2022.08.03-ig | 2022.08.04-től | 2023 | 2024 |

Dr. Bándi Gyula vagyonnyilatkozatai: 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.07.31-ig | 2022.08.01-től | 2023 | 2024 |

 

C.) A Hivatal egyedi közzétételi listája

 

I.    A hivatal által lefolytatott eljárások


1.1. A Hivatal alapjogvédelmi eljárásai

Jelentések indítványok állásfoglalások

1.2. A Hivatal hatósági eljárásai

EBFF nyilvános határozatok
EBFF jogesetek