Pályázati felhívás a fogyatékossággal élő személyeket képviselő civil szervezetek számára a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület tevékenységében történő részvételre

Az alapvető jogok biztosa a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 33. cikk 2. pontja szerinti független mechanizmus feladatai ellátásának segítésére – a szélesebb civil társadalmat reprezentáló, a fogyatékossággal élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyekből, illetve a fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló – Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) hoz létre.
2023. június. 06.

A CPT nemzetközi delegációjának látogatását záró ülésen vett részt az alapvető jogok biztosa

Az Európa Tanács Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság (CPT) nemzetközi delegációja 2023. május 16. és május 26. között, hetedik alkalommal látogatott Magyarországra.
2023. május. 26.

Az Európa Tanács Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottságának (CPT) látogatása az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2023. május 24-én Hivatalában fogadta a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság (CPT) küldöttségét. Az 1995. évi III. törvényben kihirdetett kínzás megelőzéséről szóló európai egyezmény végrehajtását ellenőrző Bizottság 2023. május 16-26. között tartózkodott Magyarországon, immár 7. alkalommal. A CPT küldöttség konzultált több hatóság képviselőivel, civil szervezetekkel és fogvatartási helyeket is felkeresett.
2023. május. 24.

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2023. május 22-én részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén, amelyen a Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 című, B/3378. számú beszámolót tárgyalták.
2023. május. 22.

A Parlament Igazságügyi Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és helyettese

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2023. május 16-án részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, amelyen a Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 című, B/3378. számú beszámolót tárgyalták.
2023. május. 16.

Dr. Kozma Ákos hivatalában fogadta a Kazah Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét

Abdrasov Zsanibeket, a Kazah Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét fogadta hivatalában dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2023. május 15-én.
2023. május. 15.