null Az alapvető jogok biztosának üzenete nőnap alkalmából

A nők egyenjogúsága, emberi méltóságuk tisztelete, a rájuk, különleges helyzetükre való folyamatos odafigyelés nem ünnepi ajándék, hanem mindennapi feladat. A nők jogai túlmutatnak egy kódex zárt rendszerén: a társadalom ereje, a szolidaritás mértéke attól függ, hogy a közösségeink miként gondolnak azokra az emberi jogokra, amelyek kifejezetten a nőket illetik meg. Mindez jelenleg, a koronavírus-világjárvány okozta kihívások idején különösen fontos, a felmerülő nőjogi kérdésekre leginkább az egyetemes emberi értékek alapján lehet jó válaszokat adni – emlékeztet a nőnap alkalmából dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.

Március 8-án világszerte a nők tisztelete és megbecsülése kerül a középpontba. Az ENSZ által nyilvántartott jeles nap eredetileg azonban még a munkavállalás egyenjogú körülményeire és a bérezés méltányosságára helyezte a hangsúlyt.

A nők jogegyenlősége alkotmányos vívmány és csaknem másfél évszázados folyamat eredménye, amelynek első szakasza Európában a 20. század végére zárult le. Általánossá vált a választójog, megszűnt a nemek szerinti különbségtétel az öröklés és a tulajdonjog terén, a nők is élhettek a tanuláshoz való joggal, megnyíltak előttük az addig csak férfiak részére fenntartott életpályák, hivatások.

A 21. század feladata, hogy ezt a jogi egyenlőséget a mindennapi életet átható követelménnyé formálja, a nők és férfiak közötti életminőségbeli különbségeket fokozatosan felszámolja. A jogvédelem akkor lesz valamennyi ember, és így a nők számára is egyformán biztosított, ha a különbözőségek erősséggé válnak, ami végül az egyenlő méltóságot garantálja.

Az ombudsmanok a világ valamennyi országában, ahol az alkotmányos rendszer részévé váltak, az alapjogok védelmének kulcsintézményei, feladatuk az egyéni alapjogi panaszok vizsgálata és megválaszolása, valamint az is, hogy a jogok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakítását segítsék.

A magyar ombudsmani intézmény alkotmányos feladata valamennyi veszélyeztetett társadalmi csoport tagjainak kiemelt védelme. Az alapvető jogok biztosa a nők helyzetét, jogait meghatározott jellemzők, a sérülékeny helyzet kontextusában, a hatékonyabb jogvédelem és a kiszolgáltatottság összefüggésében tárja fel. Így foglalkozik célzottan, panaszbeadvány nyomán vagy hivatalból a fogyatékossággal élő nők, a szülő nők, a várandós kismamák, a roma nők, a hajléktalan nők jogaival, a nők helyzetével a felsőoktatásban, a munka világában. Küldetése annak világossá tétele, hogy egy közösség méltóságának mércéje a minden embert megillető jogok tiszteletben tartása.

Dr. Kozma Ákos ombudsman emlékeztet arra, hogy jelenleg, a koronavírus-világjárvány időszakában a nők egyenjogúsága, emberi méltóságuk tisztelete, a rájuk, különleges helyzetükre való folyamatos odafigyelés különösen fontos, és a felmerülő nőjogi kérdésekre leginkább az egyetemes emberi értékek alapján lehet jó válaszokat adni.