Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2024. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.
2024. február. 28.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából

A mai napon nem egyetlen napra szóló társadalmi akcióról van szó, hanem az egész társadalom számára egy számvetési alkalomról és a fogyatékosságügyi politika értékválasztásának megerősítéséről. A fogyatékossággal élő emberek önálló, aktív élete nem egyszerűen fogyatékosságügy, hanem mindannyiunk közös ügye: olyan társadalmi környezetet kell kialakítani, amely minden élethelyzetben fel tudja ismerni a fogyatékossággal élő emberek valós szükségleteit – emelte ki Dr. Kozma Ákos ombudsman a fogyatékossággal élő emberek világnapján küldött üzenetében.
2023. december. 03.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2023. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.
2023. november. 27.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Minden gyermek fontos, ahogyan minden gyermeki jog is: védelmük és biztosításuk alapvető állami kötelezettség. Közös felelősségünk pedig abban áll, hogy jobb, élhetőbb, gyermekközpontú jövőt tudjunk teremteni.” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa szerint az olyan fokozódó kihívások, mint a háborús konfliktusok, a globális klímaváltozás, az ugrásszerű digitális fejlődés közepette még több figyelmet és erőforrást kellene szentelni a gyermekek jóllétére, lelki egészségük védelmére, és a véleményük kikérésére.
2023. november. 20.

Munkamegbeszélést tartott az alapvető jogok biztosa és az osztrák ombudsmani testület vezetője

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2023. október 30-án Bécsben tett hivatalos látogatást, ahol az osztrák ombudsmani testület vezetőjével, a Nemzetközi Ombudsmani Intézet (International Ombudsman Institute, IOI) főtitkárával, Gaby Schwarz asszonnyal folytatott munkamegbeszélést többek között a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban.
2023. október. 30.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Közös felelősségünk a méltó, aktív, önálló és egészséges időskor, az idős embereket körülvevő empatikus, szolidáris és támogató társadalmi közeg megteremtése, fenntartása. Kulcskérdés, hogy az időskort, amelynek nincsenek egzakt, években kifejezhető határvonalai, ne a stigmatizálás, a gyengeség és a tehetetlenség bélyege, hanem az elismerés és tisztelet övezze. A generációk közti hidak építése, a kölcsönös figyelem, gondolkodás, együttműködés nélkül nincsen sikeres társadalom – emlékeztet idén is az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2023. október. 01.

Az alapvető jogok biztosának javaslatára a rokkantsági ellátásban részesülők számára szélesebb körben hozzáférhetővé vált a CSOK

Az alapvető jogok biztosa 2023. április 17-én az AJB-1665/2023. számon – a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételének jogszabályi feltételeivel összefüggésben – kiadott jelentésében felhívta arra a figyelmet, hogy a CSOK rendeletek a támogatás igénybevételének előfeltételeként főszabályként előírják társadalombiztosítási jogviszony fennállását.
2023. szeptember. 28.

A pedagógusok polgári engedetlenség formájában történő munkabeszüntetése, valamint annak tudomásulvétele az érintett gyermekek jogaival kapcsolatosan visszásságot idézhet elő

A péceli óvodapedagógusok 2022. október 21. napján tartott polgári engedetlenségi akciója, valamint annak a Péceli Önkormányzat általi tudomásulvétele alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, illetve az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga sérelmének közvetlen veszélyéhez, illetve sérelméhez hozzájáruljon – állapította meg az alapvető jogok biztosa az AJB-702/2023. számú, a mai napon közzétett jelentésében.
2023. szeptember. 25.

Az alapvető jogok biztosa levélben kereste meg az osztrák ombudsmani testület vezetőjét a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban

Magyar állampolgárok Dr. Kozma Ákoshoz, az alapvető jogok biztosához fordultak a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban.
2023. augusztus. 15.

Az alapvető jogok biztosa AJB-2640/2022. számú jelentése és az Alkotmánybíróság 8/2023. (VI. 20.) határozata munkajogi garanciákat biztosít a rokkantsági ellátás mellett munkát végző személyek számára

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa az AJB-2640/2022. számon 2022 augusztusában kiadott jelentésében alapjogi visszásságot tárt fel annak kapcsán, hogy bár a rokkantsági ellátásban kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárnál fiatalabb személyek részesülhettek, ennek ellenére a jogi szabályozás alapján mégis nyugdíjasnak minősültek és így alacsonyabb szintre csökkentett munkajogi garanciák vonatkoztak rájuk, ezért a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezésének módosítását kezdeményezte.
2023. június. 22.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának közös közleménye a környezetvédelmi világnap alkalmából

A környezetvédelmi világnap ráirányítja a figyelmet a környezet védelmének fontosságára, mint ami globális és helyi szinten is alapvetően meghatározza mind az emberek jól-létét, mind pedig a gazdasági folyamatokat.
2023. június. 05.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a biológiai sokféleség napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a biológiai sokféleség nemzetközi napja alkalmából a globális biodiverzitásvédelmi célok nemzeti szintű megvalósításának fontosságára és az aktív cselekvés szükségességére hívja fel a figyelmet.
2023. május. 22.