Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság

 

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) a csatlakozó államok számára egy olyan független mechanizmus felállítását és működtetését írja elő, amely segíti, védi és ellenőrzi az Egyezményben foglaltak nemzeti szintű végrehajtását. A mechanizmus kijelölése vagy létrehozatala során az emberi jogok védelmét biztosító nemzeti intézmények jogállását és a működésük alapelveit meghatározó nemzetközi előírásokat figyelembe kell venni.

Az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv a 2007. évi XCII. törvény kihirdetésével vált a hazai jogrend részévé. Az Egyezményben rögzített elvek és vállalások megvalósulását segítő és a nemzeti szintű végrehajtást ellenőrző független mechanizmus feladatait 2023. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa látja el a Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság útján, ezzel maradéktalanul teljesítve az ellenőrző mechanizmus függetlenségét garantáló nemzetközi előírásokat. Az új intézményi működés mellett a fogyatékos személyek érdekében tevékenykedő szélesebb civil társadalom is bevonásra kerül a végrehajtás ellenőrzésébe azzal, hogy Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület segíti az alapvető jogok biztosának tevékenységét.