null A Tamási Rendőrkapitányságon tett intézkedésekkel összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az egészségügyi válsághelyzet kihívásaira reagálva az előállítás végrehajtásával érintett helyiségekben mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány védelmét célzó előírásokat teljesítette, és az előállítottak jogainak érvényesülését biztosító feltételeket az egészségügyi válsághelyzet körülményei között is megfelelően biztosította a Tamási Rendőrkapitányság vezetése – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.

Az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa és több munkatársa 2020. szeptember 25-én a Tamási Rendőrkapitányságra – a továbbiakban Objektum – látogatott. A 238/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel kihirdetett járványügyi készültségre tekintettel az NMM előre bejelentette a látogatást, amelynek célja a koronavírus-világjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében tett intézkedések ellenőrzése, valamint annak vizsgálata volt, hogy a rendőrségi fogvatartottak jogait a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozások hogyan érintették. A látogatócsoport tagjai megtekintették az Objektum előállító egységét, hivatali helyiségeit, és interjúkat készítettek a személyi állomány tagjával.

Dr. Kozma Ákos az AJB-6421/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által a rendőrség vezetői állománya részére kiadott, szakmai iránymutatásként szolgáló egészségmegőrzési és közegészségügyi rendőrségi feladatokról szóló eljárásrend előírásainak a kialakított ügyfélirányítási és beléptetési rend, a lázmérés és kézfertőtlenítés, az érkezők egyszer használatos kesztyűvel és védőmaszkkal történő ellátása, illetve az állomány egészségvédelmét szolgáló vezetői intézkedések megfeleltek. A látogatáskor fogvatartott nem tartózkodott az Objektumban. A rendőrök a veszélyhelyzet kihirdetését követően foganatosított rendőri intézkedés során koronavírusfertőzés-gyanús személyt nem szállítottak az Objektumba.

Az NMM rögzítette, hogy az Objektum vezetése az egészségügyi válsághelyzet kihívásaira reagálva az előállítás végrehajtásával érintett helyiségekben mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány védelmét célzó előírásokat teljesítette, és az előállítottak jogainak érvényesülését biztosító feltételeket az egészségügyi válsághelyzet körülményei között is megfelelően biztosította. Az intézkedéseket foganatosító, illetve a rendőrségi eljárási cselekményeket személyesen végrehajtó rendőrök munkavégzése során a személyes kontaktus elkerülhetetlen. A rendőri feladatok biztonságos végrehajtásához szükséges szájmaszkok és kesztyűk, fertőtlenítőeszközök és védőfelszerelések az Objektum állománya részére rendelkezésre álltak, a szükséges eszközöket az állomány a rendőrségi egészségvédelmi protokollok előírásai szerint alkalmazta. Az előállítottak biztonságos szállítására vonatkozó speciális higiéniai feltételeket a szolgálati gépkocsik használata kapcsán az Objektumban megteremtették, és a fertőzés elleni védekezéshez szükséges eszközöket mind a rendőrök, mind az előállított személyek számára biztosították. Az Objektum személyi állománya a fogvatartottak kapcsolattartáshoz fűződő jogainak érvényesülését a koronavírus-világjárvány idején is képes volt biztosítani.

A Nemzeti Megelőző Mechanizmus az előállítottak által használt helyiségek megfelelő higiéniai állapota és felszereltsége kapcsán nem, de az előállított személyek orvosi vizsgálata kapcsán alapvető joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt állapított meg, továbbá a személyes szabadságot korlátozó intézkedések adminisztrációja vonatkozásában fogalmazott meg kifogásokat.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-6421/2020.