null Iskolaváltással kapcsolatos elhúzódó eljárással összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A másodfokú gyámhivatal egy iskolaváltással kapcsolatos elhúzódó eljárása a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, sértette a jogbiztonság követelményét, illetve a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvét, hatásában egyúttal alkalmas volt arra, hogy a gyermeknek a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot is okozzon, a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.

Egy édesanya a fővárosi másodfokú gyámhivatal elhúzódó eljárását sérelmezve fordult az alapvető jogok biztosához. Tájékoztatása szerint a gyermekei iskolájának megváltoztatása ügyében beadott kérelmének a fővárosi V. kerületi gyámhivatal 2019. szeptember 5-én kelt döntésével helyt adott, a határozat ellen a gyermekek különélő édesapja fellebbezést nyújtott be, amelyet a másodfokú gyámhivatal a panaszbeadványa benyújtásának időpontjáig nem bírált el.

Dr. Kozma Ákos az AJB-5917/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy a másodfokú gyámhivatal az elsőfokú döntés felülvizsgálatát az iratok felterjesztését követően mintegy két hónap késéssel kezdte meg. A pedagógiai szakszolgálattól kért és 2020. január 16-ára elkészült szakvélemény a gyermekek iskolaváltását javasolta. Az ombudsman álláspontja szerint a másodfokú gyámhivatal számára már 2020 januárjában az érdemi döntés meghozatalához rendelkezésre állt minden információ. Ezek közül semmi nem támasztotta alá azt, hogy a szülők között a kötelező közvetítői eljárás igénybevételének 2020. július 9-én – az elsőfokú eljárást követő mintegy tíz hónap elteltével – történt elrendelése az érintett gyermekek érdekét szolgálta volna. Az időmúlás okán a korábbi pszichológiai javaslat és pedagógiai vélemények alapján a gyermekek legjobb érdekét szolgáló döntés nem hozható. A másodfokú gyámhivatal érdemi döntést az eljárás megindulását követő egy év elteltével sem hozott.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a másodfokú gyámhivatal eljárása a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott, sértette a jogbiztonság követelményét, illetve a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvét, hatásában pedig alkalmas volt arra, hogy a gyermeknek a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot is okozzon, a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő.

Dr. Kozma Ákos a feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásság bekövetkezése lehetőségének jövőbeni megelőzése érdekében felkérte Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottját, hogy soron kívül vizsgálja felül a másodfokú gyámhatóság ügyhátralékát, jelenlegi létszámkeretét, a gyámhatósági feladat ellátását akadályozó alacsony létszám vagy más körülmény esetén pedig tegye meg a szükséges intézkedéseket. Továbbá a másodfokú gyámhivatal vezetőjét haladéktalan döntéshozatalra kérte fel a panaszos gyermekeinek iskolaváltása ügyében.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-5917/2020.