Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnap alkalmából

Európában és Magyarországon immár évtizedek óta fennállnak a diszkrimináció elleni védelem jogszabályi és intézményi keretei. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás, a szexuális irányultság a sokszínű emberi személyiség alkotórésze, a személyiség magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés.

Tovább

Az ombudsman a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentések kivizsgálásáról

Székely László alapjogi biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy – akár külön intézkedések kezdeményezésével – fordítson kiemelt figyelmet arra a gyakorlatra, ahogyan a minisztérium szervei kezelik a panasz- és közérdekű bejelentéseket. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Magyarországon előforduló kórházi fertőzések magas száma miatt benyújtott közérdekű bejelentéseinek mellőzése miatt kérte az ombudsman vizsgálatát.

Tovább

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny alkalmából

2018. május 9-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny díjkiosztó ünnepségének és egyben a rajzpályázatra beérkezett legjobb művekből álló kiállítás megnyitójának. A rendezvényen megjelent gyerekeket és felkészítő pedagógusaikat Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős biztoshelyettes, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja részéről pedig Kállay Attiláné megbízott főosztályvezető köszöntötte. A Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola Kamarakórusának rövid műsora után Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke méltatta a díjazásban részesülő alkotásokat és adta át a jutalmakat.

Tovább

Az alapvető jogok biztosa 2018-as téli krízisjelentésének tapasztalatairól és megállapításairól

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata feltárta, hogy a hajléktalan-ellátó rendszer ellátta a feladatát a téli krízisidőszak során. A jelentés rögzíti, hogy a rendkívüli intézkedések hatékony végrehajtásához még mindig nem mindenhol állnak rendelkezésre átlátható, megismerhető, számon kérhető gondozási, ellátási protokollok. Székely László ombudsman szerint további összehangolt, egymást erősítő szakmai lépésekre van szükség a közterületi helyzet kezelése és a hajléktalanságból kivezető lehetőségek érdemi biztosítása érdekében.

Tovább

A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a környezetvédelem szervezetrendszerével kapcsolatos elvárások, különös tekintettel a hatósági szervezetrendszer kérdéseiről

A jövő nemzedékek szószólója a szélesebb körű szakmai nyilvánosság elé kívánja tárni a környezetvédelmi hatósági szervezetrendszer átalakítása kapcsán megfogalmazható azon aggályokat, amelyek a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítésének lehetőségei kapcsán fogalmazhatók meg.

Tovább

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című könyv bemutatása alkalmából

2018. május 2-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont Kukorelli István – Tóth Károly: Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című tanulmánykötete bemutatójának.

Tovább

Az alapvető jogok biztosának utóvizsgálata a donor-hímivarsejtekkel végzett reprodukciós eljárások működésképtelensége és a hatóságok jogsértő eljárása kapcsán

Az alapjogi biztos a 2016-os átfogó vizsgálatában megtett ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése. Székely László ombudsman utóvizsgálatot indított és megállapította, hogy a hatóság nem tett eleget a jogerős bírósági döntésnek, és a jogszabály-módosítás is fokozta a bizonytalanságot. A biztos így újra a miniszter intézkedését kérte.

Tovább

Az alapvető jogok biztosa a felügyelt kapcsolattartás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati és szabályozásbeli problémákról

Az alapjogi biztos egy konkrét panasz vizsgálatát hivatalból kiterjesztve megállapította, hogy a család- és gyermekjóléti központokban biztosított felügyelt kapcsolattartások jelenlegi feltételrendszere, szabályozási környezete, az érintett szervek együttműködése, eljárása is komoly aggályokat vet fel. Székely László ombudsman az érintett gyermekek és hozzátartozók jogai szempontjából is visszás helyzet mielőbbi rendezése érdekében részletes ajánláslistát küldött a szaktárca és a kormányhivatalok vezetői számára.

Tovább

Az alapvető jogok biztosának jelentése a vízi sportok edzései során alkalmazott hypoxiás edzésmódszer alkalmazásának kockázatairól és azok jobb megelőzéséről

Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy a 15 év alatti sportolóknál jelenleg fokozott kockázatot jelent a vízilabda, a szinkronúszás és az úszás edzések során használt hypoxiás edzésmódszer. Szükséges az érintett edzők megfelelő felkészítése a módszer alkalmazásának veszélyeire, a biztonsági intézkedések megtétele, tájékoztató anyagok készítése. Székely László ombudsman a sportért felelős tárcának, a Testnevelési Egyetem rektorának és az érintett szakági sportszövetségek vezetőinek küldte meg ajánlásait.

Tovább

Az ombudsman és a jövő nemzedékek szószólója a lőrinci azbesztcement gyár bontásának aggályos jogszabályi körülményeiről

Több alapjogi visszásságot észlelt a lőrinci volt azbesztcement gyár bontása körüli anomáliák, a jogi szabályozás kapcsán folytatott közös vizsgálata során az alapvető jogok biztosa Székely László és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese Bándi Gyula. A jogszabályi hiányosságok és ellentmondások, a hatóságok hatásköri vitái, a gazdasági szereplők jogkövetését kikényszeríteni hivatott szankcionálás gyengesége, a környezeti károk elhárítását szolgáló források szűkössége veszélyeztette a térségben lakók egészségét. A biztos és helyettese jogszabályi változásokat kezdeményez.

Tovább

Az alapvető jogok biztosa a vak és látássérült emberek nyilatkozattételének szabályozásáról

Kötelezően és kizárólagosan előírja egy rendelkezés, hogy a vak és látássérült emberek csak köziratba foglalva tehetnek olyan nyilatkozatot, amely ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgál, így – egyebek mellett – kötelezően közokirati formában kell kötniük ingatlan-adásvételi szerződést is. Ez sérti az önrendelkezési jogukat, általános cselekvési szabadságukat, ezáltal a minden embert egyenlő mértékben megillető emberi méltósághoz való jogukat – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Székely László a földművelésügyi és az igazságügyi miniszternek javasolta a rendelkezés módosítását.

Tovább

Az alapvető jogok biztosa egy magántanulói státusz iránti szülői kérelem aggályos elbírálásáról

Az alapjogi biztos egy konkrét panaszügyben megállapította, hogy mind az iskola igazgatója, mind annak az egyházi fenntartója jogsértő módon járt el egy magántanulói státusz iránti szülői kérelem elbírálása, valamint a jogorvoslati eljárás során. Székely László ombudsman vizsgálata ugyanakkor feltárta, hogy aggályok merülnek a gyámhatósági véleményadásra vonatkozó rendelkezések egyértelműsége, és a református egyház fenntartásában működő iskolák döntéseit sérelmező jogorvoslati kérelmek elbírálásának szabályai kapcsán. A biztos ajánlásai nyomán az igazgató felülvizsgálta korábbi döntését.

Tovább