null Az alapvető jogok biztosának javaslatára a rokkantsági ellátásban részesülők számára szélesebb körben hozzáférhetővé vált a CSOK

Az alapvető jogok biztosa 2023. április 17-én az AJB-1665/2023. számon – a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételének jogszabályi feltételeivel összefüggésben – kiadott jelentésében felhívta arra a figyelmet, hogy a CSOK rendeletek a támogatás igénybevételének előfeltételeként főszabályként előírják társadalombiztosítási jogviszony fennállását. 

Az alapvető jogok biztosa javaslatot tett arra, hogy ez a feltétel ne vonatkozzon azon igénylőkre, akik kizárólag rokkantsági ellátásban részesülnek, tehát megváltozott munkaképességűek és rendszeres keresettel – így társadalombiztosítási jogviszonnyal – nem rendelkeznek. 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az alapvető jogok biztosához címzett, a jelentésre küldött válaszlevelében tájékoztatást adott arról, hogy a jelentésben foglaltaknak megfelelően 2023. szeptember 1-jei hatállyal módosították a CSOK rendeleteket. A módosítás eredményeképpen a megváltozott munkaképességükre tekintettel rokkantsági ellátásban részesülő személyek – amennyiben a további jogszabályi feltételeknek megfelelnek – TB jogviszony hiányában is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezményt.