null Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2023. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Az igazgatási szünet alatt a személyes ügyfélfogadás, valamint a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési, valamint a megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe.