Hivatalunk weboldalán elektronikusan is kezdeményezhet ügyindítást.
Kérjük válassza ki, hogy panaszát vagy közérdekű bejelentését azonosítás nélkül
vagy ügyfélkapus azonosítással kívánja benyújtani.
 

 

A 2003. évi CXXV. törvény szerinti hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése

Az alapvető jogok biztosához az eljárás lefolytatása iránti kérelmet az alábbi módokon lehet előterjeszteni:

  • Írásban (papír alapon) aláírással ellátva postai kézbesítés útján az alábbi címre
    (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság 1387 Budapest Pf. 40.).
  • Elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon e-Papíron,
    (Az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges).

 A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel átmeneti időre szünetel. A kérelmeket elektronikus és postai úton fogadjuk!

Az azonosítás nélkül és e-mailen benyújtott kérelem alapján az alapvető jogok biztosa nem tud eljárást indítani!

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek

Jogorvoslati eljárás az alapvető jogok biztosa határozatának bírósági felülvizsgálata tárgyában