null Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2024. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.
 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a személyes ügyfélfogadás, valamint a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.
 
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint a megkötött szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésének határidejébe.