Az alapvető jogok biztosának jelentése a XIII. kerületi tűcsere program megszűnésének hatásairól, a helyzet kezelésének lehetséges eszközeiről

Az alapvető jogok biztosa szerint a XIII. kerületben 20 évig működő tűcsere program megszűnése komoly következményekkel jár, és mivel nem a XIII. kerületi az első eset a fővárosban, ennek a tendenciának a megállítása, valamint a fővárosi szintű koordináció megteremtése nem tűr halasztást. Székely László ombudsman jelentésében megerősítette, hogy a tűcsere program szakmai bizonyítékon alapuló szociálpolitikai intézkedés, ami a fertőző betegségek megelőzésében hatékony, a szerhasználót kezeléshez juttatja, csökkenti az utcai drogfogyasztást, hozzájárul az egészséges környezet biztosításához.
2015. október. 16.

A szigetvári speciális gyermekotthon működésével kapcsolatos hiányosságokról

Az alapvető jogok biztosa állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a szigetvári speciális gyermekotthon működését, a hivatalból indított vizsgálat pedig hiányosságokat, visszás intézményi gyakorlatot tárt fel. A kormányhivatal gyámügyi osztálya Székely László ombudsman megkeresésére megtette a szükséges intézkedéseket, ezen túl a biztos az akut, rendszerszintű aggályok megoldása érdekében a szaktárca közreműködését kérte.
2015. október. 14.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója a bonyhádi gótikus templom megóvását kéri

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét ellátó helyettese felkérik az illetékes döntéshozókat és szakhivatalokat, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a Bonyhád városában útépítési munkálatok közben az elmúlt héten feltárt gótikus plébániatemplom páratlanul értékes maradványai megőrizhetők legyenek, és feltárható, kutatható, megismerhető állapotban megmaradjanak.
2015. október. 07.

Adjunk esélyt a földikutyának a kétmillió évre - a jövő nemzedékek szószólójának állásfoglalása a hazánkban őshonos faj megóvásáért

Magyarország egyetlen, kizárólag a Kárpát-medencében élő őshonos emlősfaj-csoportjához tartozó délvidéki földikutya megóvása érdekében adott ki állásfoglalást a jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel ombudsman-helyettes.
2015. szeptember. 25.

Válsághelyzetben a humanitárius szempontok legyenek az elsők - az ombudsman felhívása a menekültválság kezelésének követelményéről

Székely László, az alapvető jogok biztosa szerint a tömeges migráció következtében létrejött példátlanul súlyos helyzet az emberi jogi követelményeknek megfelelő, felelős megoldást követel. Az ombudsman a hatáskörének megfelelően vizsgálja a kérdés egyes konkrét fejleményeit, illetve személyesen is tájékozódott a körülményekről. A biztos helyetteseivel együtt, az ENSZ nemzeti emberi jogi intézményeként folyamatosan nyomon követi a humanitárius válsághelyzet kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.
2015. szeptember. 11.

Az ombudsman a gyógyszertárakat ügyeleti szolgálatra kötelező szabályozás felülvizsgálatáért

Miniszteri rendelet helyett törvényi szinten, világos tartalommal kell rögzíteni a gyógyszertárak ügyeleti, készenléti kötelezettségét, és azokat a szempontokat, amelyeket a kötelezésre felhatalmazott szervnek figyelembe kell vennie – emelte ki jelentésében az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman a szaktárcától az ügyeleti és a készenléti szolgálat ellentételezése szabályozásának teljes körű felülvizsgálatát kérte.
2015. július. 23.

Nem engedték javítani, pedig joga lett volna - ombudsmani jelentés egy aggályos iskolai gyakorlatról és a fenntartó mulasztásairól

Az alapvető jogok biztosa egy szülői beadványt vizsgálva jutott arra, hogy egy kalocsai speciális iskola jogsértő gyakorlatot követ a javítóvizsga lehetőségének biztosítása során. Székely László ombudsman a konkrét ügyben a fenntartó mulasztását is megállapította, és immár nem először hívta a figyelmet, hogy a tankerületeknél komoly aggályokat vet fel a szülők által benyújtott kérelmek megfelelő kezelése.
2015. július. 09.

Az ombudsman a Kúriánál kezdeményezte Balmazújváros települési adó rendeletének megsemmisítését

Székely László szerint nem felel meg a helyi adókról szóló törvénynek Balmazújváros rendelete, amely a település közigazgatási területéhez tartozó termőföldre települési adó fizetésének kötelezettségét írja elő. Az alapvető jogok biztosa a rendelet megsemmisítését kezdeményezte a Kúriánál.
2015. július. 07.

"Iskolapélda" - egy oktatási intézmény és a fenntartó sorozatos hibáiról, mulasztásairól

Alapvető garanciális eljárási szabályokat hagyott figyelmen kívül a bodajki általános iskola és az annak törvényes működésért felelős móri tankerület – állapította meg egy szülő beadványának kivizsgálásában az alapvető jogok biztosa. Székely László jelentésében az egyedi ügyön túl javaslatokat fogalmazott meg, mivel rendszerszintűnek látszanak a szülői beadványok jogszerű és szakszerű kezelését érintő problémák.
2015. június. 29.

Az ombudsman a passzív státuszú hallgatók munkavégzésével kapcsolatos változásról

Az alapvető jogok biztosa üdvözli, hogy egy törvénymódosítás következtében immár a tanulmányaikat szüneteltető, úgynevezett passzív státuszú diákok is kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát az iskolaszövetkezeteken keresztül. Székely László korábban ezt egy panaszügy vizsgálata nyomán kiadott jelentésében javasolta, és a korlátozó szabályozás felülvizsgálatát kérte.
2015. június. 25.

Minden jelzés számít - az ombudsman a gyermekek veszélyeztetettségének felismeréséről, a megelőzésről, az állam és a lakókörnyezet szerepéről

Az alapvető jogok biztosa szerint a kislétai bezárt kislány esete komoly tanulságokkal szolgál mind a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésével, mind a lakókörnyezet jelzési szerepével és lehetőségeivel kapcsolatban. Székely László ombudsman jelentésében nagyobb figyelmet és gondosságot kért az állami szervektől annak érdekében, hogy mielőbb felismerhető legyen a gyermekek veszélyeztetettsége. Az ombudsman emellett kiemelte a gyermekek jogismeretének és a jogtudatosságának, valamint a társadalom szerepét is.
2015. június. 24.

Lesz megoldás: a miniszter válasza az ombudsmannak a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatásáról

Indokoltnak tartja és a Kormány elé terjeszti Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Székely László alapjogi biztos kezdeményezését, amelyben az ombudsman a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatását szabályozó kormányrendelet módosítását javasolta.
2015. június. 11.