null A szigetvári speciális gyermekotthon működésével kapcsolatos hiányosságokról

Az alapvető jogok biztosa állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a szigetvári speciális gyermekotthon működését, a hivatalból indított vizsgálat pedig hiányosságokat, visszás intézményi gyakorlatot tárt fel. A kormányhivatal gyámügyi osztálya Székely László ombudsman megkeresésére megtette a szükséges intézkedéseket, ezen túl a biztos az akut, rendszerszintű aggályok megoldása érdekében a szaktárca közreműködését kérte.

A biztosnak küldött névtelen beadvány szerint a szigetvári speciális gyermekotthonban gyermekfelügyelők képzettség és gyakorlat nélkül dolgoznak. A beadvány arról is beszámolt, hogy a férfi gyermekfelügyelők többször is fizikailag bántalmazták a gondozott gyerekeket. A biztos az ügyben hivatalból vizsgálatot indított és a gyermekotthon működésének ellenőrzésére az illetékes Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának vezetőjét kérte fel.

Az osztályvezető válasza szerint a gyermekotthonban még a megkeresést megelőzően helyszíni ellenőrzést tartottak, amely több hiányosságot és jogsértést tárt fel. A szakmai munkakörökben alkalmazottak létszáma például nem felel meg a jogszabályi előírásnak, a munkatársaknak nincs lehetőségük szupervízión való részvételre. Emellett a biztonsági elkülönítő kialakítása nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, a tankötelezettség teljesítése magántanulói jogviszonyban nem eredményezi a tanulmányok elvégzését, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kevés szabadtéri sporteszköz áll rendelkezésre. A hatóság mindezek alapján az intézmény fenntartóját a hiányosságok megszüntetésére szólította fel.

Az ombudsman külön megkeresésére lefolytatott vizsgálat alapján nem volt kizárható a gyermekek bántalmazása. Az alapjogi biztos ezért a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek emberi méltósághoz, valamint gondoskodáshoz és védelemhez fűződő jogával összefüggő visszásság közvetlen veszélyét állapította meg. A Kormányhivatal vizsgálata azt is igazolta, hogy a gyermekotthonban öt munkatársnak nincs meg a jogszabályban előírt képesítése, a fejlesztő pedagógus munkakör betöltetlen, a munkatársak közül négyen – köztük maga a vezető is – egy évnél rövidebb idő óta dolgoznak az intézményben.

Székely László ombudsman azt állapította meg, hogy a betöltetlen munkakörök, a nagyarányú fluktuáció, a képesítések, illetve a speciális ellátási igényű gyermekkel való foglakozásra való felkészítés hiánya oda vezet, hogy a speciális szükségletű, fokozott védelmet igénylő gyermekek számára nem biztosított az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátás. A biztos szerint ez a huzamosabb ideje fennálló helyzet a gyerekek jogait veszélyezteti. Emellett a korábbi ombudsmani vizsgálatok is kiemelték a dolgozók szakmai- és személyiségfejlesztését szolgáló szupervízió hiányát, annak következményeit, mindez pedig a tapasztalatok alapján továbbra is fennáll.

A kapott válasz alapján a szociális és gyámügyi osztály vezetője vizsgálatát követően megtette a szükséges intézkedéseket. A biztos ezért – az intézkedésekkel egészében egyetértve – további ajánlás megfogalmazását nem látta indokoltnak.

A korábban feltárt és a jelenlegi vizsgálatban is észlelt rendszerszintű, a szigetvári speciális gyermekotthon működésén túlmutató aggályok orvoslása érdekében az ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult. Kezdeményezte, hogy a miniszter a rendelet kiegészítésével biztosítsa, hogy a speciális csoportokban kizárólag olyan szakdolgozót lehessen alkalmazni, aki részt vett speciális ellátási feladatokra felkészítő képzésen, illetve a már foglalkoztatott munkatársakat ilyen továbbképzésre lehessen kötelezni.  Tájékoztatást kért a biztos a gyermekvédelmi szakemberek szupervízióját, mentálhigiénés támogatását szolgáló program megvalósulásáról, és arról, hogy megoldott-e a speciális ellátási szükségletű gyermekek oktatásával, fejlesztésével kapcsolatos módszertani anyag alkalmazása.