null Az ombudsman a Kúriánál kezdeményezte Balmazújváros települési adó rendeletének megsemmisítését

Székely László szerint nem felel meg a helyi adókról szóló törvénynek Balmazújváros rendelete, amely a település közigazgatási területéhez tartozó termőföldre települési adó fizetésének kötelezettségét írja elő. Az alapvető jogok biztosa a rendelet megsemmisítését kezdeményezte a Kúriánál.

Egy magánszemély beadványa alapján vizsgálta az ombudsman Balmazújváros települési adót megállapító rendeletét. A helyi adókról szóló törvény szerint települési adó arra vethető ki, amire más közteher nem terjed ki, és aminek adóztatását a törvény nem tiltja. Az ombudsman szerint a bepanaszolt esetben a két feltétel egyike sem teljesül. Megállapította, hogy mind a kárenyhítési hozzájárulás, mind a mezőőri járulék is olyan törvény által meghatározott közteher, melynek tárgya a termőföld, ezért arra települési adó nem állapítható meg.

Székely László a fentieken túlmenően hivatkozott arra is, hogy a jogalkotó a telekadó fizetési kötelezettség alól kivonta a külterületi termőföldeket, a belterületi termőföld esetében pedig tényleges mezőgazdasági műveléshez köti az adómentességet. A helyi adókról szóló törvény azért vette ki a termőföldet a hatálya alól, hogy az önkormányzat azt ne adóztathassa. A települési adó kivetésének 2015. január 1-jével megnyílt elvi lehetősége ezen a körülményen nem változtat.

Erre tekintettel az ombudsman kezdeményezte a Kúriánál a balmazújvárosi települési adó rendelet megsemmisítését.

Az alapvető jogok biztosa a 2015. január 1-jével bevezetett települési adó alkotmányosságát a hatáskörének törvényi korlátai miatt nem vizsgálhatja. Arra azonban már egy korábbi panaszügyben is felhívta a figyelmet, hogy – mert a települési adó alapjának és mértékének meghatározása teljes mértékben az önkormányzat belátásán múlik – a települési adó gyakorlati alkalmazása nem lehet parttalan és kiszámíthatatlan. Az egyedi ügyek vizsgálata során ezért különös figyelmet kell fordítani az Alaptörvényből levezethető garanciák érvényesülésére és az ombudsman, ha kell, ennek szellemében fellép az adóalanyok kiszolgáltatottsága, ellehetetlenítése, egyéni körülményeinek oly mértékű elnehezítése ellen, amely már felveti az emberi méltóság védelméhez való jog sérelmét.