null Lesz megoldás: a miniszter válasza az ombudsmannak a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatásáról

Indokoltnak tartja és a Kormány elé terjeszti Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Székely László alapjogi biztos kezdeményezését, amelyben az ombudsman a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatását szabályozó kormányrendelet módosítását javasolta

Egy mozgássérült panaszos az ombudsmannak küldött beadványában azt sérelmezte, hogy életében mindössze egy alkalommal igényelhet támogatást a lakása akadálymentesítéséhez. A támogatás iránti kérelmeket az állammal kötött szerződés alapján hitelintézetek bírálják el, az Államkincstár pedig utólag megtéríti nekik a folyósított összeget és annak terheit. Az igénylőnek – bár nem kötelező jelleggel – kölcsön is nyújtható.  Ha azonban a mozgássérült nem veszi fel ezt a kölcsönt, a hitelintézet 3 százalékos bírálati díjat is felszámol neki.

Az alapvető jogok biztosa a nemzetgazdasági miniszterhez fordult, mert véleménye szerint a helyzet sérti az emberi méltósághoz való jogot, az egyenlő bánásmód követelményét és nem teljesíti a fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, de nemzetközi szerződésben is rögzített kötelezettségét. Székely László vizsgálati jelentésében felidézte a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényt, amelynek szellemében a lakás akadálymentesítési támogatás is az államnak az esélyegyenlőség előmozdítását célzó intézkedése, módjának, mértékének és eszközének meghatározása az állam mérlegelési jogkörébe tartozik, figyelemmel annak teherbíró képességére. 

A biztos emlékeztetett az Alkotmánybíróság egy határozatára is, amely kimondta, hogy a támogatást az állam a szociálpolitika részeként, de nem rászorultsági alapon, hanem alanyi jogon nyújtja, valamint az esélyegyenlőség előmozdítását célzó intézkedések nem sérthetik a mindenkit egyenlő mértékben megillető emberi méltóságot és a jogállamiság alapvető követelményét.

A biztos jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy - mert a lakóépületek elenyésző hányada akadálymentesített - a legtöbb esetben a mozgáskorlátozott ember maga kényszerül akadálymentessé tenni az ingatlanát. Nagy, olykor erőn felüli terhet jelent neki, ha bármilyen okból egy másik lakásba költözik, mert a támogatást a mai szabályozás szerint másodszorra már nem kérelmezheti. Az ombudsman azt sem tartja indokoltnak és jogszerűnek, hogy az igénylőnek, ha nem vesz fel külön banki kölcsönt, díjat kell fizetnie az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálásáért.

Székely László alapjogi biztos megállapításaival a nemzetgazdasági miniszterhez fordult és a jogszabály módosítását javasolta. Ennek lényege, hogy a mozgásában korlátozott ember életében egynél többször is élhessen a támogatással, ne terhelje a kérelmezőket további bírálati díj, illetve a támogatáshoz sem közvetve sem közvetlenül ne kapcsolódjon egyéb hitelintézeti szolgáltatás. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter válaszában indokoltnak nevezte az ombudsman javaslatát és kezdeményezi, hogy a Kormány elé kerüljön a támogatási feltételeket meghatározó jogszabály módosítása. Az intézkedésekre a 2016. évi költségvetésben lehet fedezetet biztosítani, emiatt a kedvező irányú módosítások legkorábban 2016. január 1-jén léphetnek életbe – tájékoztatta a miniszter az alapvető jogok biztosát.