EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Kérelem benyújtása

Az alapvető jogok biztosához a hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet az alábbi módokon lehet előterjeszteni:

 • Írásban  (papír alapon) aláírással ellátva postai kézbesítés útján az alábbi címre
  (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság 1387 Budapest Pf. 40.).
 • Elektronikus úton  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon   e-Papír on,
  ​(Az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges).
  E-mail útján benyújtott kérelemre közigazgatási hatósági eljárás nem indítható.
 • Személyesen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Ügyfélszolgálatán – a (06-1-) 475-7100; (06-1-) 475-7129  telefonszámokon kért előzetes időpontfoglalást követően - az ügyfélfogadás során jegyzőkönyvbe mondva, vagy
 • személyesen - előzetes bejelentkezés alapján -   Területi Irodáinkban  jegyzőkönyvbe mondva.

kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező nevét és lakóhelyét (levelezési címét);
 • a bepanaszolt (sérelmet okozó) szerv, személy nevét és címét;
 • a sérelem bekövetkezésének időpontját;
 • a sérelmezett intézkedés, magatartás pontos leírását, a körülmények részletes ismertetésével és az azokat alátámasztó – rendelkezésre álló – dokumentumok csatolásával;
 • milyen okból (milyen védett tulajdonsága miatt) érte a sérelem;
 • az ügyben indított-e a kérelmező bíróság, vagy más hatóság előtt eljárást;
 • a papír alapon benyújtott kérelem esetén a kérelmező aláírását;
 • képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolását;
 • közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló határozott kérelmet;
 • beadványában tüntesse fel, hogy az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság eljárását kéri

 

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSA AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

EBFF Menü