EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Kapcsolat

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

székhely:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40. 

telefon: (06-1-) 475-7129; (06-1-) 475-7100

ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-203-939-es

fax: (06-1-) 269-1615

e-mail cím: egyenlobanasmod@ajbh.hu

 

Elektronikus kapcsolattartás
Az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt.
Az alapvető jogok biztosának eljárásában – az alapvető jogok biztosa határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem kivételével – minden beadvány benyújtható e-Papíron.


A Hivatal KRID azonosítója: 420418398, rövid neve: AJBH

EBFF Menü EBFF Menü

Az alapvető jogok biztosának közigazgatási hatósági eljárása az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján

MILYEN ÜGYEKBEN JÁR EL AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA?

MILYEN ELJÁRÁST FOLYTAT LE AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA?

KÉRELEM BENYÚJTÁSA

JOGORVOSLAT

JOGSZABÁLYOK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK

JOGESETEK

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS

NYILVÁNOS HATÁROZATOK

KAPCSOLAT