Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának közös közleménye a környezetvédelmi világnap alkalmából

A környezetvédelmi világnap alkalmából az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója érdemi párbeszédet sürget a társadalom különböző érdekcsoportjai között, hogy megfelelő, természetközeli megoldásokat találjunk a hazánk területén átfolyó, valamint itt lehulló vizek összegyűjtésére és tározására földterületeink helyreállítása, valamint az elsivatagosodással és aszállyal szembeni ellenállóképességének növelése érdekében.
2024. június. 05.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának közös közleménye a Föld napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a Föld napja alkalmából a veszélyes és környezetszennyező műanyaghasználat visszaszorításának fontosságára hívja fel a figyelmet.
2024. április. 22.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az autizmus világnapjára

A világ globális változásai miatt a rendkívüliség szinte mindennapivá vált, azonban vannak helyzetek, amelyek minden időben kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. Különösen igaz ez, ha azokra az emberekre gondolunk, akik autizmussal élnek, azokra a családokra, amelyekben autista gyermek vagy felnőtt él…mert az autizmus nem döntés kérdése, azt azonban eldönthetjük, hogy egy jól működő társadalom hogyan segíti az életüket.
2024. április. 02.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának közleménye a víz világnapja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a víz stratégiai fontosságára hívják fel a figyelmet a víz nemzetközi napja alkalmából kiadott közös közleményükben.
2024. március. 22.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2024. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.
2024. február. 28.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából

A mai napon nem egyetlen napra szóló társadalmi akcióról van szó, hanem az egész társadalom számára egy számvetési alkalomról és a fogyatékosságügyi politika értékválasztásának megerősítéséről. A fogyatékossággal élő emberek önálló, aktív élete nem egyszerűen fogyatékosságügy, hanem mindannyiunk közös ügye: olyan társadalmi környezetet kell kialakítani, amely minden élethelyzetben fel tudja ismerni a fogyatékossággal élő emberek valós szükségleteit – emelte ki Dr. Kozma Ákos ombudsman a fogyatékossággal élő emberek világnapján küldött üzenetében.
2023. december. 03.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján elrendelt 2023. évi téli igazgatási szünet – figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.
2023. november. 27.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Minden gyermek fontos, ahogyan minden gyermeki jog is: védelmük és biztosításuk alapvető állami kötelezettség. Közös felelősségünk pedig abban áll, hogy jobb, élhetőbb, gyermekközpontú jövőt tudjunk teremteni.” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa szerint az olyan fokozódó kihívások, mint a háborús konfliktusok, a globális klímaváltozás, az ugrásszerű digitális fejlődés közepette még több figyelmet és erőforrást kellene szentelni a gyermekek jóllétére, lelki egészségük védelmére, és a véleményük kikérésére.
2023. november. 20.

Munkamegbeszélést tartott az alapvető jogok biztosa és az osztrák ombudsmani testület vezetője

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2023. október 30-án Bécsben tett hivatalos látogatást, ahol az osztrák ombudsmani testület vezetőjével, a Nemzetközi Ombudsmani Intézet (International Ombudsman Institute, IOI) főtitkárával, Gaby Schwarz asszonnyal folytatott munkamegbeszélést többek között a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban.
2023. október. 30.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Közös felelősségünk a méltó, aktív, önálló és egészséges időskor, az idős embereket körülvevő empatikus, szolidáris és támogató társadalmi közeg megteremtése, fenntartása. Kulcskérdés, hogy az időskort, amelynek nincsenek egzakt, években kifejezhető határvonalai, ne a stigmatizálás, a gyengeség és a tehetetlenség bélyege, hanem az elismerés és tisztelet övezze. A generációk közti hidak építése, a kölcsönös figyelem, gondolkodás, együttműködés nélkül nincsen sikeres társadalom – emlékeztet idén is az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2023. október. 01.

Az alapvető jogok biztosának javaslatára a rokkantsági ellátásban részesülők számára szélesebb körben hozzáférhetővé vált a CSOK

Az alapvető jogok biztosa 2023. április 17-én az AJB-1665/2023. számon – a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételének jogszabályi feltételeivel összefüggésben – kiadott jelentésében felhívta arra a figyelmet, hogy a CSOK rendeletek a támogatás igénybevételének előfeltételeként főszabályként előírják társadalombiztosítási jogviszony fennállását.
2023. szeptember. 28.

A pedagógusok polgári engedetlenség formájában történő munkabeszüntetése, valamint annak tudomásulvétele az érintett gyermekek jogaival kapcsolatosan visszásságot idézhet elő

A péceli óvodapedagógusok 2022. október 21. napján tartott polgári engedetlenségi akciója, valamint annak a Péceli Önkormányzat általi tudomásulvétele alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, illetve az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga sérelmének közvetlen veszélyéhez, illetve sérelméhez hozzájáruljon – állapította meg az alapvető jogok biztosa az AJB-702/2023. számú, a mai napon közzétett jelentésében.
2023. szeptember. 25.