Az alapvető jogok biztosa közleménye a védettségi igazolványok alkalmazásával összefüggésben

Dr. Kozma Ákos ombudsman a Hivatalához érkezett beadványokkal összefüggésben összegezte a védettségi igazolványok alkalmazása során érvényesítendő alkotmányossági követelményeket, és a felmerülő gyakorlati kérdések megoldását célzó javaslatokat fogalmazott meg.
2021. május. 13.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a madarak és fák napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a madarak és fák napján arra hívja fel a figyelmet, hogy a madarak és fák jólléte nemcsak a természeti rendszerek működésének egyik központi része, hanem nélkülözhetetlen eleme az ember létének és harmóniájának is. Megőrzésük az Alaptörvény értelmében mindannyiunk felelőssége.
2021. május. 10.

Az alapvető jogok biztosa a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását kéri a járványhelyzet időszakára

Az alapvető jogok biztosa jogalkotást javasol annak érdekében, hogy a járvány időszakában továbbra is hatályban maradjon az ingatlanok végrehajtását felfüggesztő kilakoltatási moratórium.
2021. április. 29.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a Föld napja alkalmából

Az élővilág és a természeti kincseink védelmére, a jövő nemzedékek számára történő megőrzésének közös felelősségére hívja fel a figyelmet a Föld napja alkalmából Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes közös közleményében.
2021. április. 22.

Az egészségügyi okból maszkviselésre képtelen emberek maszkviselés alóli mentesítési lehetőségével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A maszkviselés minél szélesebb körben történő előírásának szükségessége a járványhelyzetre tekintettel alkotmányjogi szinten nem vitatható, annak arányosságát ugyanakkor éppen azok a garanciák teremthetik meg, amelyek az egyes betegcsoportok és a fogyatékossággal élő emberek egyenlő emberi méltósághoz való jogának érvényesülését is szem előtt tartják. Az egyes védelmi intézkedések meghozatalakor az érintett személyek szempontjait azonos tisztelettel és körültekintéssel kell mérlegelni – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos ombudsman.
2021. április. 14.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

Április 8-án világszerte a roma kultúra értékeit ünnepeljük. Idén azonban – csakúgy, mint tavaly, a járvány kitörése idején – érdemes ezt az alkalmat most kivételesen a roma kultúra kiemelt jelentőségének hangsúlyozása mellett arra is felhasználni, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi szolidaritás szükségességére, elsősorban arra, hogy ezekben a nehéz időkben különösen fontos az egymásra való odafigyelés, a sérülékeny társadalmi csoportok – köztük a roma közösségek – hatékony gyakorlati támogatása.
2021. április. 08.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az autizmus világnapjára

Az elmúlt év mindenkit nagy próba elé állított, a rendkívüli vált szinte mindennapivá. Ezekben az időkben sem szabad azonban megfeledkezni azokról az emberekről, akik autizmussal élnek, azokról a családokról, akik autista gyermeket nevelnek. Az ismeretlentől ugyan általában tartunk, de egy új perspektívának, így az autista emberek nézőpontjának megismerése minket is gazdagít. Számukra pedig ez a kevés nagyon sokat jelent.
2021. április. 02.

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonának működésével kapcsolatban foglalt állást az ombudsman

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonában az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátási körülményei aggályosak – állapította meg a többi között jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos egyebek mellett a szaktárca intézkedését kérte a feltárt konkrét problémák, illetve a rendszerszinten tapasztalt hiányosságok orvoslása érdekében.
2021. március. 22.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a víz világnapja alkalmából

A vízkészlet mint természeti kincs és erőforrás védelme mindannyiunk kötelezettsége – hívja fel a figyelmet a víz világnapja alkalmából Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes közös közleményében. Az állam tulajdonosként és bizalmi vagyonkezelőként a jogi szabályozáson keresztül értéket közvetít, amely formálja a vízhasználat- és védelem lehetőségeit, és ezzel jelentős hatással bír a jelen és a jövő generációk életkörülményeire.
2021. március. 22.

Az alapvető jogok biztosának üzenete nőnap alkalmából

A nők egyenjogúsága, emberi méltóságuk tisztelete, a rájuk, különleges helyzetükre való folyamatos odafigyelés nem ünnepi ajándék, hanem mindennapi feladat. A nők jogai túlmutatnak egy kódex zárt rendszerén: a társadalom ereje, a szolidaritás mértéke attól függ, hogy a közösségeink miként gondolnak azokra az emberi jogokra, amelyek kifejezetten a nőket illetik meg. Mindez jelenleg, a koronavírus-világjárvány okozta kihívások idején különösen fontos, a felmerülő nőjogi kérdésekre leginkább az egyetemes emberi értékek alapján lehet jó válaszokat adni – emlékeztet a nőnap alkalmából dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2021. március. 08.

Az alapvető jogok biztosának közleménye az iskolaérettség, az iskolakezdés elhalasztásának kérelmezésével kapcsolatos új eljárásrendről és annak alkalmazásáról

Az alapvető jogok biztosa szülői panaszbeadványok nyomán átfogóan vizsgálta az iskolakezdés elhalasztásának kérelmezésével kapcsolatos eljárásrendet, az annak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket úgy alapjogi, mint gyermekjogi oldalról. Dr. Kozma Ákos ombudsman jelentésében az eljárásrend bevezetésének módja, annak közvetett és közvetlen hatásai, a jogi szabályozás bizonytalanságai, valamint az Oktatási Hivatal és a szakértői bizottságok eljárása kapcsán is visszásságokat tárt fel, és ajánlásokat fogalmazott meg a szaktárca irányába.
2021. február. 15.

Az alapvető jogok biztosának helyszíni vizsgálata a kalocsai gyermekotthonban

A sajtóban megjelent információk, valamint országgyűlési képviselői jelzések alapján a felmerült aggályok súlyosságára tekintettel – a körülmények tisztázása érdekében – Dr. Kozma Ákos ombudsman hivatalból eljárást indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskolája és Szakiskolája működésének vizsgálata vonatkozásában.
2021. február. 08.