null Az alapvető jogok biztosának üzenete az autizmus világnapjára

Az elmúlt év mindenkit nagy próba elé állított, a rendkívüli vált szinte mindennapivá. Ezekben az időkben sem szabad azonban megfeledkezni azokról az emberekről, akik autizmussal élnek, azokról a családokról, akik autista gyermeket nevelnek. Az ismeretlentől ugyan általában tartunk, de egy új perspektívának, így az autista emberek nézőpontjának megismerése minket is gazdagít. Számukra pedig ez a kevés nagyon sokat jelent.

2007. december 18-án az ENSZ határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának. A határozat célja az volt, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrumzavarra. Az ENSZ határozat arra kérte a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban.

Az autizmus spektrumzavar nem feltűnő, az autizmus felismerése nem könnyű, a megismerése azonban létfontosságú az élet minden területén az oktatástól az egészségügyön át a foglalkoztatásig. Ma – a koronavírus járvány idején – mindenki a fizikai elszigetelődésre törekszik, a társaságot felváltotta az online tér. Az autista emberek elszigetelődése nincs a hírekben, éppen ezért kell figyelni rájuk.
A statisztikai adatok szerint ma Magyarországon csaknem minden száz emberből egy olyan ember él, aki autizmus spektrumzavarral küzd. Ez a közel 100 ezer ember olyan fogyatékossággal él, mely eltérő fejlődéshez vezet. A pszichiátria, a gyógypedagógia, a pszichológia és a fogyatékosságügy tudomány határán lévő olyan eltérésekről beszélünk, amely a társas interakciók különbözőségén nyugvó folyamatban válik felismerhetővé.

Az ombudsmani hivatal csaknem 10 évvel ezelőtti autizmus kutatása akkor úttörő volt, ekkor lépett hatályba az alapjogokat erős fókuszba állító fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény, és egyre erősebb lett az autista emberek és szervezeteik hangja is. Több ombudsmani vizsgálat tárt fel jelentős problémákat az eltérő képességű, vagy jól funkcionáló iskoláskorú gyerekek helyzetét illetően, de más, a súlyosabb állapotú autisták életét érintően is. 

Egy friss jelentés szerint a jó vagy kiemelkedő intellektuális képességekkel rendelkező, de autizmus spektrumzavar miatt speciális ellátást igénylő, illetve az autizmus spektrumzavar mellett súlyos viselkedésproblémával élő, gyakran már krízishelyzetben lévő gyermekek részére szükség van megfelelő bentlakásos elhelyezést nyújtó szakosított intézményre Magyarországon. Ehhez mielőbbi intézkedésre van szükség a konkrét problémák, illetve a rendszerszinten tapasztalt hiányosságok orvoslása érdekében. 

Az értéshez pedig tudás kell, amit az érintett szakmai szervezetek bevonásával akár egy speciális szakértői csoport felállításával is lehet garantálni. Ma már a tudomány és a gyakorlat is az egyénre szabott diagnózis lehetőségében látja a fejlődést, elsősorban a megismerés és az elfogadás elvei mentén. 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az elszántság, a türelem, az odafigyelés teszi emberibbé, jobb hellyé a világot – emlékeztet az autizmus világnapján az alapvető jogok biztosa.