Az alapvető jogok biztosának válasza Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa a mai napon benyújtotta írásbeli válaszát dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő, „Ön szerint alkotmányos a pedagógussztrájk ellehetetlenítése?” című, K/18203. számú, – a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet előírásaival kapcsolatos – írásbeli választ igénylő kérdésére.
2022. március. 01.

Az alapvető jogok biztosának közleménye az alkotmányos alapértékeink melletti össztársadalmi kiállás fontosságáról

Az országgyűlési választásokhoz közeledve az egyre markánsabb, a demokráciát és Magyarország alkotmányos rendjét fenyegető kijelentések a jogállam működését és egyben védelmét biztosító alapintézmények vezetőit állásfoglalásra késztetik.
2021. december. 17.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közös üzenete az emberi jogok napján

Mások méltóságának, minden ember egyenlőségének a feltétlen tisztelete együtt kell, hogy járjon a kiszolgáltatottak felé fordulással, az aktív szolidaritással és a jövő nemzedékek iránti felelősséggel, csak közös erőfeszítéssel és párbeszéddel lehet a járványokkal, az emberiséget érő más, környezeti kihívásokkal eredményesen szembenézni – osztotta meg gondolatait dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes az emberi jogok világnapja alkalmából.
2021. december. 10.

Az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében fennálló ellenőrzési jogosultságával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke közös beadványában felvetett, az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében fennálló ellenőrzési jogosultságával kapcsolatban dr. Kozma Ákos felkérte az igazságügyi minisztert, hogy egyebek mellett vizsgálja meg az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításának a lehetőségét.
2021. december. 07.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a talajvédelmi világnap alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a talaj fokozottabb védelmére hívják fel a figyelmet a talajvédelmi világnap alkalmából.
2021. december. 05.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából

Egy társadalomban a kommunikáció, egymás megértése, jól értése önmagában jogosultság, és további jogok gyakorlásának előfeltétele – emlékeztet az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos szerint a fogyatékossággal élő emberek álláspontjának értő meghallgatása, számukra a magán- és közéleti kommunikációs terek biztosítása, hozzáférhetősége alapvető feladat. Az ombudsman egyúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy mindennek fontosságát még tovább erősítik a jelenlegi világjárvány erőteljes kihívásai.
2021. december. 03.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója üdvözli az idén is, ezúttal november 20. és 28. között megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű kampányt, amelynek célja, hogy a hulladékmegelőzés különböző aspektusain keresztül a fenntartható fogyasztás és a körforgásos gazdaság jelentőségére irányítsa rá a figyelmet.
2021. november. 24.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapja alkalmából

„Minden, a gyermekeket érintő döntés és intézkedés meghozatalakor a gyermeki jogok érvényesülése és a gyermekek nézőpontjának figyelembevétele a viszonyítási pont” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványhelyzet egyúttal olyan fordulópontot is jelent, amely alkalmat nyújt annak az átgondolására, miként válhatna mostani világunk jobb hellyé gyermekeink és a következő generációk számára.
2021. november. 20.

Az alapvető jogok biztosa közreműködésével két gyermekotthon felújításában is szerepet vállal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

2021. 11. 12. A Vas megyei Rumi Különleges Gyermekotthon és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által fenntartott bajai speciális lakásotthon felújításában is szerepet vállal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, bv. főtanácsos, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa egyeztetésének köszönhetően.
2021. november. 13.

Csökkennek a fogvatartottak telefonhívásainak percdíjai

2021. 11. 04. – Hat forinttal csökkennek a fogvatartottak mobil- és közösségi telefonhívásainak percdíjai 2021. november 1-től. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa üdvözli az intézkedést, amellyel álláspontja szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága érdemben reagált az AJB-2236/2021. számú jelentésében foglaltakra.
2021. november. 04.

Vagyonőri engedély meghosszabbításával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Visszásságot okozott egy vagyonőr-igazolvány kiadása tárgyában folytatott közigazgatási eljárásban hozott döntés – tárta fel jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a Mohácsi Rendőrkapitányság egyedi ügyben folytatott eljárást lezáró döntésének a jogalapja, az eljárás megszüntetésének oka nem állt fenn, valamint a Rendőrkapitányság az Ákr. fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseit nem vette figyelembe, megszüntető végzésével szemben nem biztosította a fellebbezés lehetőségét. Az ombudsman kezdeményezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hogy az érintett eljárást és döntést felügyeleti szervként vizsgálja felül, egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedély kiadása érdekében.
2021. október. 12.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Az idős emberek életére egyszerre gyakorol hatást az elhúzódó válsághelyzet, a közösségek szerkezetének átrendeződése, az átfogó technológiai fejlődés. Az időseket megillető jogok, autonómia, és a rájuk nehezedő terhek, kötelezettségek között továbbra sincs egyensúly, világszerte egyre világosabban látszik az idős emberek kiszolgáltatottsága, annak szociális, egészségügyi és közéleti dimenziói. Eközben azonban egyre egyértelműbbé kellene, hogy váljon az is, hogy egy társadalom nem képes egészséges fejlődésre az időskorú generációja nélkül – emlékeztet az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos ombudsman.
2021. október. 01.