Az alapvető jogok biztosa levélben kereste meg az osztrák ombudsmani testület vezetőjét a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban

Magyar állampolgárok Dr. Kozma Ákoshoz, az alapvető jogok biztosához fordultak a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban.
2023. augusztus. 15.

Az alapvető jogok biztosa AJB-2640/2022. számú jelentése és az Alkotmánybíróság 8/2023. (VI. 20.) határozata munkajogi garanciákat biztosít a rokkantsági ellátás mellett munkát végző személyek számára

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa az AJB-2640/2022. számon 2022 augusztusában kiadott jelentésében alapjogi visszásságot tárt fel annak kapcsán, hogy bár a rokkantsági ellátásban kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárnál fiatalabb személyek részesülhettek, ennek ellenére a jogi szabályozás alapján mégis nyugdíjasnak minősültek és így alacsonyabb szintre csökkentett munkajogi garanciák vonatkoztak rájuk, ezért a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezésének módosítását kezdeményezte.
2023. június. 22.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának közös közleménye a környezetvédelmi világnap alkalmából

A környezetvédelmi világnap ráirányítja a figyelmet a környezet védelmének fontosságára, mint ami globális és helyi szinten is alapvetően meghatározza mind az emberek jól-létét, mind pedig a gazdasági folyamatokat.
2023. június. 05.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a biológiai sokféleség napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a biológiai sokféleség nemzetközi napja alkalmából a globális biodiverzitásvédelmi célok nemzeti szintű megvalósításának fontosságára és az aktív cselekvés szükségességére hívja fel a figyelmet.
2023. május. 22.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a Föld napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a gazdasági, társadalmi és környezeti rendszerek összefüggéseinek kiemelt fontosságára hívja fel a figyelmet a Föld napja alkalmából kiadott közös közleményében.
2023. április. 22.

Csaknem ezer köznevelési és szakképzési intézményben folytat vizsgálatot az ombudsman

Csaknem ezer fenntartót keresett meg Dr. Kozma Ákos a köznevelési és szakképző intézményekben folytatott hivatalból indított eljárás keretében. A fenntartókon keresztül minden magyar köznevelési és szakképző intézménytől kért adatokat az alapvető jogok biztosa.
2023. március. 20.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek étkeztetésére fordított normatíva emeléséről

Az alapvető jogok biztosa üdvözli, hogy a Kormány döntése nyomán 2023 februárjától jelentősen emelkedik a gyermekotthoni étkeztetésre fordított összeg, amely lehetővé teszi az intézmények és a fenntartók számára, hogy a napi étkezési keret a jelenlegi realitásokhoz igazodjon.
2023. március. 08.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek üzenete az emberi jogok napján

A határainktól nem messze zajló háború, az emberi szenvedés, a humanitárius válság, a megélhetési nehézségek, a fokozódó környezeti- és klímaválság mindennapjaink részévé váltak, felértékelik azt az emberi jogi ideát, amelynek része a béke, az egyenlőség, a mások iránti szolidaritás és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Egyben azt is világosan megmutatják, hogy mindenkor van célja és értelme a saját és mások emberi jogaiért való küzdelemnek, a kiállásnak, a példamutatásnak és a bátor felelősségvállalásnak – emlékeztetett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes az emberi jogok világnapján.
2022. december. 10.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a fogyatékossággal élő emberek világnapján

Nehéz időkben, gazdasági, szociális krízisek, humanitárius válságok idején sem lehet megfeledkezni arról, hogy az államnak alapvető, tevőleges kötelezettségei vannak a fogyatékossággal élők jogainak biztosításában. A jogvédelemben a visszalépés tilalma és az előrelépés megteremtése pedig nem egyszerűen „csak” a fogyatékossággal élő személyek jogos elvárása, hanem nyilvánvaló össztársadalmi érdek – emlékeztet az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos ombudsman szerint az államnak az érintettek érdemi bevonásával kell megoldást keresnie arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló források és lehetőségek hogyan használhatóak ki és fel a leghatékonyabban.
2022. december. 02.

Az alapvető jogok biztosának közleménye igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján elrendelt igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.
2022. november. 22.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Egyszerre nehéz és fontos ünnepelni a gyermeki jogokat, amikor hozzánk közel háború zajlik, amelynek az áldozatai nemcsak az érintett gyermekek, hanem maga a gyermekkor” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa szerint a világjárvány, az azt követő gazdasági problémák és a háborús helyzet, a folyamatos klímaválság egyenként is óriási kihívás az államok és a családok számára, de eközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy gyermekeinknek megadjuk nemcsak a biztonságot, hanem az igazi gyermekkort.
2022. november. 20.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Rendkívüli időkben, súlyos gazdasági és szociális válságok idején különösen fontos, hogy szem előtt tartsuk a társadalmi szolidaritást, a legkiszolgáltatottabb csoportok, így az idősek jogainak védelmét. A kinyújtott kéz, a segítség és a támogatás mellett az idősek méltóságának tiszteletben tartása, a megoldáskeresésbe való bevonásuk kulcskérdés ma is.
2022. október. 01.