null Az alapvető jogok biztosának közleménye a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek étkeztetésére fordított normatíva emeléséről

Az alapvető jogok biztosa üdvözli, hogy a Kormány döntése nyomán 2023 februárjától jelentősen emelkedik a gyermekotthoni étkeztetésre fordított összeg, amely lehetővé teszi az intézmények és a fenntartók számára, hogy a napi étkezési keret a jelenlegi realitásokhoz igazodjon. 

Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére.
Az előzőekre tekintettel az ombudsman a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek ellátásának körülményeiről személyes látogatások alkalmával is tájékozódik, amelyek során szerzett tapasztalatokról nyilvános jelentésekben ad számot.

Az elmúlt években kiadott több jelentés is kitért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és a gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendelet 2011. január 1-je óta hatályos rendelkezésére. A rendelkezés szerint a gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést kell biztosítani, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően. A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál, amely 684 Ft/fő/nap.

Az alapvető jogok biztosa a jelentésekben rámutatott, hogy az inflációra, az élelmiszerárak jelentősen emelkedésére tekintettel a 2011-ben meghatározott étkezési normatívából a fejlődésben lévő gyermekek napi ötszöri, egészséges (zöldségeket, gyümölcsöket is magában foglaló) étkezése nem biztosítható. 

A szaktárca az ajánlásokra adott válaszaiban jelezte, hogy az étkezési normatíva emelésével szakmailag egyetért, annak megvalósítása a mindenkori költségvetési helyzettől függő kérdés.

Az alapvető jogok biztosa üdvözli, hogy a Kormány a gyermekotthoni étkeztetés összegére több mint másfél milliárd forint többletforrást biztosított a 2023-as költségvetési törvényben. 
Pozitív változás az is, hogy mindezek nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban az otthont nyújtó teljes körű ellátás keretén belül a kijelölt gondozási helyükön nevelkedő gyermekek napi élelmiszer-normatíva összege a 2023 februárjától 1500 Ft/fő/nap.

Mindezekre tekintettel az ombudsman továbbra is nyitott az együttműködésre a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek jogainak mind szélesebb körű védelme érdekében.