null Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a Föld napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a gazdasági, társadalmi és környezeti rendszerek összefüggéseinek kiemelt fontosságára hívja fel a figyelmet a Föld napja alkalmából kiadott közös közleményében.

A Föld napját először 1970-ben rendezték meg az Amerikai Egyesült Államokban, hogy a környezet- és természetvédelem kérdései egyre jobban az érdeklődés, de még inkább a cselekvés középpontjába kerüljenek. E jeles nap mára már világnappá vált, 175 országban minden évben megemlékeznek róla, Magyarországon 1990 óta. Az esemény évente egy speciális téma köré szerveződik, idén a központi gondolat arra utal, hogy a legjobban az térül meg, ha a Föld megóvásába fektetünk be (’Invest in our Planet’), arra hívva mindannyiunkat, hogy közös cselekvések révén áldozzunk saját erőforrásainkból – időt, energiát, anyagiakat – bolygónk erőforrásainak védelmében, egy zöldebb, fenntarthatóbb jövő érdekében. 


Sokáig élt az a tévhit, miszerint a gazdaság, a társadalom és a környezet egymástól elkülönült rendszerként működhet. Konfliktus, érdekütközés esetén érzékelhetően a gazdaság elsődlegessége vált jellemzővé jelentős érdekérvényesítési képességének eredményeként. A környezeti, társadalmi és gazdasági problémák súlyosbodása, globális szintre emelkedése azonban egyre nyilvánvalóbbá tette, hogy a három említett terület szorosan összefügg egymással, bármelyikük sérülése visszahat a másik kettőre, ezért kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatra van szükség közöttük, ami paradigma változást jelent. E felismerés vezetett immár ötven éve a fenntartható fejlődés első gondolatának megjelenéséhez. A ma már általánosan elfogadott megközelítés szerint akkor beszélhetünk fenntartható fejlődésről, ha tiszteletben tartjuk a bolygónk természeti erőforrásai által állított korlátokat, mivel ezen erőforrások biztosítják egyúttal a társadalom és a gazdaság létezésének, működésének feltételeit úgy a jelen, mint a jövő generációk számára.


Ezt a szellemiséget tükrözi az Alaptörvény is, melynek P) cikke alapján az emberi életet és létfeltételeit olyan módon kell védeni, hogy az ne csak a jelen generációk szükségleteinek a kielégítését szolgálja, hanem a jövő nemzedékek életesélyeit egyképpen biztosítsa és – ahogy az Alkotmánybíróság is több alkalommal megerősítette – a visszalépés tilalmának általánosan elfogadott elvéből következően ne vezethessen a környezet állapotának romlásához, sőt a romlás kockázatához sem. Mindezek miatt a Föld és a földi élethez szükséges erőforrások fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az Alaptörvény P) cikke alapján az állam és mindenki kötelezettsége.


A Föld napján, a tavasz beköszöntével remek lehetőség adódik egy „nagytakarításra”, nem csupán környezetünkben, hanem hozzáállásunkban, szemléletünkben is. A Föld napja idei témájának szellemében érdemes átgondolni, hogy az egyének, a családok, a vállalkozások, a közösségek, az önkormányzatok és a kormányzat hogyan támogathatná még jobban a fenntartható fejlődés tényleges megvalósulását. Eleget tesznek-e az ökológiai lábnyomuk csökkentése, a tudatosabb, csupán a valódi szükségletekre koncentráló fogyasztás megvalósítása, az energia- és víztakarékosság, a megújuló energiák alkalmazása, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése és használata érdekében, vagy az egészséges, fenntarthatóbb táplálkozás terén? Egyebek között a nemzeti park igazgatóságok, valamint a zöld civil szervezetek által kínált szemléletformáló, vagy éppen nagyon is gyakorlat orientált programok, ötletek ösztönözhetik és segíthetik a fenntarthatóbb életvitelre való átállást. A fenntartható fejlődés céljának és szemléletének érvényesítése érdekében folyamatosan felül kellene vizsgálni nem csupán egyéni életvezetésünket, de az ágazati politikákat is, továbbá figyelembe kellene venni a természeti erőforrások felhasználásának korlátait, érvényesíteni kellene a fenntarthatósági szempontokat a tervezésben és a szabályozásban egyaránt. Fentiek során a széles társadalmi és szakmai részvétel biztosítása segítheti mindezek későbbi elfogadását és minél teljesebb megvalósulását. 


Mindezek szellemében a biztos és a szószóló hangsúlyozzák, hogy a gazdaság, a társadalom és a környezet hármas rendszerének komplex kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberiség jövőjének esélyei, a jövő nemzedékek életének peremfeltételei megmaradjanak.
A Föld erőforrásai végesek, tiszteljük korlátait, saját érdekünkben is!