Jelentések, Indítványok, Állásfoglalások

Jelentés tájékoztatás elmaradását és vételi ajánlat figyelmen kívül hagyását végrehajtási eljárásban sérelmező panasszal összefüggésben 356_2023.pdf 2023.04.11 15:16
Jelentés sajátos nevelési igényű tanulók iskolába szállításával és szakértői bizottsági véleményével összefüggésben 3741_2023_.pdf 2023.12.21 08:29
Jelentés rokkantsági ellátás megállapítására és ápolási díjra való jogosultság megszüntetésére irányuló közigazgatási eljárásokkal összefüggésben 1170_2023.pdf 2023.05.11 09:48
Jelentés pszichiátriai megfigyeléssel összefüggésben 185_2023.pdf 2023.04.18 13:28
Jelentés nem pszichiátriai osztályon alkalmazott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban 1512_2023.pdf 2023.04.18 13:30
Jelentés meghatalmazás elutasítását végrehajtási eljárásban sérelmező panasszal összefüggésben 814_2023.pdf 2023.04.18 13:30
Jelentés hatóság válaszadásának késedelmével összefüggésben 2545_2023.pdf 2023.11.28 07:58
Jelentés gondnokság alatt álló személyek és gondnokaik nyilvántartásával összefüggésben 2823_2023.pdf 2023.12.29 11:49
Jelentés GINOP pályázat jogszerű felhasználása tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 1109_2023.pdf 2023.03.09 09:17
Jelentés egy sajátos nevelési igényű tanuló iskolába utaztatásával kapcsolatban_1853_2023.pdf 2023.08.01 12:28
Jelentés egy pszichoszociális fogyatékossággal élő személy ellátási körülményeivel kapcsolatban 901_2023.pdf 2023.12.15 09:47
Jelentés egy önálló bírósági végrehajtó inkasszó kibocsátási gyakorlatával összefüggésben 355_2023.pdf 2023.12.01 08:20
Jelentés egy nemzetiségi köznevelési intézmény vezetői megbízásához szükséges nemzetiségi önkormányzati egyetértési jog gyakorlásával összefüggésben 1627_2023.pdf 2023.12.18 07:11
Jelentés egy kérelem nem tartalom szerinti értékelését végrehajtási eljárásban sérelmező panasszal összefüggésben 944_2023.pdf 2023.06.14 10:28
Jelentés egy idősek otthona működésével összefüggésben 324_2023.pdf 2023.04.26 09:06
Jelentés egy gyermektartásdíj végrehajtására irányuló eljárás elhúzódásával összefüggésben_3429_2023.pdf 2023.09.25 11:25
Jelentés egy egyéni vállalkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban 4382_2023.pdf 2023.12.13 14:16
Jelentés egy bentlakásos pszichiátriai intézményben történt ágyi poloska fertőzéssel összefüggésben 3245_2023.pdf 2023.11.23 10:59
Jelentés egészségügyi ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának elhúzódásával összefüggésben 2860_2023.pdf 2023.11.23 10:45
Jelentés családtámogatást érintő hatósági eljárás elhúzódásával összefüggésben 1236_2023.pdf 2023.04.11 15:15
Események
Hírek