null Nemzetközi konferencián tartott előadást az alapvető jogok biztosa Belgrádban

Dr. Kozma Ákos részt vett és előadást tartott a „The Role and Importance of the Ombudsperson Institutions” című konferencián 2024. június 13-án Szerbia fővárosában, Belgrádban. 


 

A szerb ombudsman szervezésében, valamint az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) társszervezésében megvalósuló nemzetközi konferencia kiemelt témái között szerepelt a digitalizáció, a fogyatékosságügy, az esélyegyenlőség, valamint a nemzeti megelőző mechanizmusok szerepe. Dr. Kozma Ákos „Az ombudsmani intézmények szerepe és jelentősége” című előadásában bemutatta az alapvető jogok biztosa feladat- és hatásköreinek bővülését, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme kapcsán végzett munkáját, valamint a jövő nemzedékek védelme érdekében végzett tevékenységét.
Az ombudsman beszédében hangsúlyozta: „Elkötelezett vagyok az alapjogvédelmi területen működő intézmények közötti nemzetközi – köztük a szomszédos országokkal való – kapcsolatok további erősítésében és ezek között is kiemelten fontosnak tartom a szerb ombudsmani hivatallal való szakmai kapcsolat további fejlesztését. A magyar ombudsmani intézmény készen áll arra, hogy az általunk az elmúlt években az alapjogvédelem különböző területein szerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat megosszuk nemzetközi partnereinkkel, köztük szerb kollégáinkkal. Igaz ez úgy az általános ombudsmani jogvédelem kérdéseire, mint az egyes speciális fókuszú alapjogvédelmi területeinkre is, amelyek között kiemelt jelentőséggel bírnak a rendőrségi panaszok, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések, a fogyatékosságügy, a jövő nemzedékek érdekének védelme, vagy akár a gyermekvédelem alapjogi aspektusai.”
 

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.