Jelentések, Indítványok, Állásfoglalások

Közös jelentés a Budapest, XVIII. kerület Cséry hulladéklerakó-telepen folytatott kármentesítési eljárással összefüggésben 277_2021.pdf 2021.12.16 15:40
Jelentés egy végrehajtási eljárás korlátozásával összefüggésben 446_2021 2021.09.22 08:44
Jelentés egy szociális tűzifa-támogatással kapcsolatos panasszal összefüggésben 540_2021 2021.09.14 14:17
Jelentés egy pszichoszociális fogyatékossággal élő gondnokolt személy sürgősségi gyógykezelésének időtartamával kapcsolatban 1893_2021.pdf 2021.11.17 13:04
Jelentés egy öröklési ügyben adóhatósági és az annak alapjául szolgáló közjegyzői eljárást sérelmező panasszal összefüggésben 2000_2021 2021.05.20 11:37
Jelentés egy nevelésbe vett gyermek örökbe-fogadhatóvá nyilvánításával összefüggő gyámhatósági eljárásról 869_2021 2021.06.22 15:28
Jelentés egy kiskorú örökbefogadási eljárásával összefüggésben 1152_2021 2021.07.29 17:49
Jelentés egy idősek és pszichiátriai betegek otthonával összefüggésben 1264_2021.pdf 2021.11.02 10:31
Jelentés egy helyi építési szabályzat szerint közel 20 éve kötelező szabályozással érintett telek után fizetendő telekadóval összefüggésben 281_2021 2021.05.20 11:38
Jelentés Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának elhúzódó eljárásával összefüggésben 787_2021 2021.07.02 15:07
Jelentés az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Nyírbátori Telephelyén tett látogatással összefüggésben 4926_2021.pdf 2021.12.31 15:40
Jelentés az önkormányzat eljárási lehetősége egészségügyi alapellátást érintő panasszal összefüggésben 622_2021 2021.03.19 13:01
Jelentés az Innovációs és Technológiai Minisztérium közérdekű bejelentést kezelő gyakorlatával összefüggésben 549_2021 2021.07.20 16:40
Jelentés az Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Szakiskolájában a COVID-19 helyzetre tekintettel tett látogatással összefüggésben 765_2021 2021.07.23 09:55
Jelentés az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon Általános Iskola és Szakiskola működése, a gondozott gyermekekkel szembeni bánásmód kapcsán 416_2021 2021.05.14 11:13
Jelentés az Életfa III. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye működésével összefüggésben 288_2021.pdf 2021.11.22 08:27
Jelentés az elektív egészségügyi beavatkozások esetén PCR és antigén gyorstesztek szükségességének és önfinanszírozásának előírásával összefüggésben 3479_2021 2021.07.30 13:56
Jelentés az egészségügyi okból maszkviselésre képtelen személyek maszkviselés alóli mentesítési lehetőségével összefüggésben 376_2021 2021.04.14 11:25
Jelentés az autista és értelmi fogyatékos gyermek intézményi elhelyezésével és az ellátórendszer hiányosságaival összefüggésben 1572_2021 2021.06.22 15:30
Jelentés az általános iskola első osztályába való felvételivel összefüggésben 1042_2021.pdf 2021.10.19 16:45
Események
Hírek