Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság

 

Az alapvető jogok biztosának eljárása
 

Alapjogi sérelem felmerülése esetén – a törvényben rögzített keretek között – az alapvető jogok biztosa kérelemre vagy hivatalból folytat eljárást, de beadvány és felmerült visszásság hiányában is vizsgálja, hogy a Fogyatékosságügyi Egyezmény alapján a fogyatékossággal élő személyeket megillető jogok miként érvényesülnek hazánkban.  Ha a fogyatékossággal élő személy nem képes jogai védelmében fellépni vagy beadvány benyújtása aránytalan nehézséget jelentene számára, a visszásság megszüntetése érdekében az alapvető jogok biztosa hivatalból folytathat eljárást.

Eljárás kezdeményezése