RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA RENDŐRSÉGI PANASZOK VIZSGÁLATI ELJÁRÁSÁRÓL

 

Az alapvető jogok biztosa korábban is vizsgált az általános ombudsmani eljárás keretében rendészeti panaszokat, de 2020. február 27-étől a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. §-a alapján – a rendőrség hatósági eljárásban hozott végleges döntését megelőzően – is vizsgálatot folytathat. [Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.)  III/B. Fejezet] Ennek során az alapvető jogok biztosa természetesen ugyanazokkal a vizsgálati lehetőségekkel rendelkezik, amelyek az általános ombudsmani eljárás esetén is rendelkezésre állnak. [Ajbt. III. és III/B. Fejezet]

Fontos tisztázni, hogy az ombudsmani vizsgálat csak akkor ismételhető meg az Ajbt. 18. §-a szerint (tehát az általános szabályok szerint, a véglegesen lezárt hatósági eljárást követően), ha az ismételten benyújtott panasz érdemben új tényt, adatot tartalmaz; egyébként nincs lehetőség ugyannak az intézkedésnek az ismételt kivizsgálására. [Ajbt. 20. § (2); az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 3/2015. (XI.30.) AJB utasítás 47. §]

Érdemes tudni, hogy nem csupán a „súlyos alapjogsérelem” megállapításával záruló, hanem minden érdemben záruló ügy – legyen az visszásságot feltáró jelentés, vagy éppen érdemi elutasítás – a rendőrségi szervek legmagasabb szintjeire kerül [Ajbt. 39/J. § (4)], és e szint folytatja le a hatósági eljárást.

Az Rtv. 92. §-a szerinti panaszeljárás körében lehet élni jogorvoslattal a kifejezetten intézkedésként nevesített rendőri cselekményekkel (pl. az igazoltatás, az elfogás és előállítás, az elővezetés, stb.), valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával (pl. a testi kényszer, a bilincs, stb.) szemben, továbbá a rendőri tevékenységet meghatározó alapvető elvek és kötelezettségek (pl. az intézkedési kötelezettség, az arányosság elve, a segítségnyújtási kötelezettség, stb.) esetleges megsértése esetén. A rendőri intézkedésekhez gyakran kapcsolódó egyéb eljárások cselekményei (szabálysértési-, büntető-, végrehajtási eljárások) nem tartoznak e körbe.

A panasz előterjesztésére nyitva álló határidő az intézkedéstől számítva 1 év.