A nemzetiségi önkormányzatok is delegálhassanak tagot az iskolai intézményi tanácsokba - az ombudsman és a nemzetiségi jogok védelmét ellátó ombudsmanhelyettes közös jelentése

Jogszabály-módosítást javasol az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is delegálhassanak tagot az iskolai intézményi tanácsokba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem lát elvi akadályt a módosítás előtt, a biztos és helyettese valamennyi érdekelt bevonását kéri az előkészítésbe.
2016. július. 25.

A jövő nemzedékek szószólója a Tisza vásárosnaményi szennyezéséről

A jövő nemzedékek szószólója aggodalmát fejezi ki a Tisza vásárosnaményi szennyvíz-szennyezéséről szóló hírekben olvasottak miatt. Szabó Marcel felkéri az illetékes hatóságokat, valamint az érintett önkormányzatokat, hogy hozzák nyilvánosságra a rendelkezésükre álló adatokat, tájékoztassák a lakosságot a megtett és a várható intézkedésekről és azok ütemezéséről.
2016. július. 22.

A szépkorúak jubileumi juttatásának feltételei és egyes nyilvántartási problémák - az ombudsman és a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes közös jelentése

A bolgár nemzetiségi szószóló a nemzetiségi jogok védelmét ellátó ombudsmanhelyetteshez fordult jelezve, hogy egy 90 éves, több évtizede Magyarországon élő bolgár állampolgár nem kaphatta meg a szépkorúak jubileumi juttatását. Az ombudsmanhelyettes kezdeményezésére indított közös vizsgálat eredményeként több megállapítás született az állami nyilvántartások problémáiról, az egyenlő bánásmód követelménye és a jogbiztonság elve érvényesüléséről.
2016. július. 22.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a gondnoksági rendszert érintő átfogó vizsgálatról

Az alapvető jogok biztosa szerint a gondnoksági rendszer jelenleg komoly problémákkal küzd: a hivatásos gondnokok képzése nem megfelelő, díjazásuk a felelősségteljes feladatellátáshoz mérten meglehetősen alacsony, túl sok gondokolt jut egy gondnokra, mindez pedig a kiszolgáltatott gondnokoltak jogsérelméhez vezet. Székely László ombudsman a szaktárcától a rendszer mielőbbi átvizsgálását, áttekintését kérte, valamint a komoly előrelépést jelentő támogatott döntéshozatal megerősítésére is felhívta a figyelmet
2016. június. 30.

A gyermekbarát meghallgatás új megközelítéséről az igazságszolgáltatási eljárásokban, a "Barnahus" modell magyarországi bevezetésének lehetőségéről - szakmai kerekasztal az ombudsman hivatalában

Tapasztalatai alapján Székely László ombudsman kiemelten támogatandónak tartja a „Barnahus modellre" épülő új, innovatív gyermekmeghallgatási módszer mielőbbi magyarországi bevezetését. Az alapvető jogok biztosa erről az érintett szakemberekkel azután szervezett hivatalában megbeszélést, hogy Szombathelyen nemrég behatóbban is tájékozódott az izlandi mintára elindult kísérleti projekt eredményeiről.
2016. június. 28.

Hiányos szabályozás, méltatlan körülmények - az alapvető jogok biztosának jelentése a makói többcélú gyermekotthon működésének problémáiról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint akadozva és késve érkezik a havi ellátmány és a gyermekek családi pótléka a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában működő makói gyermekotthonba, ráadásul a tárgyi feltételek gyermekintézményhez méltatlanok. Székely László ombudsman feltárta, hogy a makói többcélú intézmény fenntartóváltásával kapcsolatos bizonytalanság és késlekedés vezetett a működési problémákhoz, így a körülmények javítását és a szabályozás pontosítását is kérte.
2016. június. 27.

Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából

1991. június 25-én a horvát és a szlovén nemzet úgy döntött, hogy jövőjüket nem Jugoszlávia részeként, hanem a többi európai nemzettel egyenrangúan, a szuverén államiság keretei között kívánják folytatni. Ezen a napon kezdődött az a folyamat, amely elhozta Horvátország és Szlovénia nemzeti függetlenségét, majd lehetővé tette, hogy immár saját döntésük alapján az Európai Unió teljes jogú tagjává válhassanak.
2016. június. 24.

Az alapvető jogok biztosa az otthonszülés állami finanszírozásáról és érdemi választhatóságának biztosításáról

Az alapvető jogok biztosa szerint nem teljesíti az állam a várandós nők önrendelkezési jogának védelmével összefüggő kötelezettségeit akkor, amikor az intézményi szülést teljes mértékben, az intézményen kívüli otthonszülést viszont egyáltalán nem finanszírozza a társadalombiztosítás. Székely László ombudsman szerint a valós választás védelmében a szabályozás kiegészítésére, a méltányos módon történő támogatás megteremtésére van szükség, a jelenlegi gyakorlatban ugyanis sok az indokolatlan akadály, a jogi bizonytalanság.
2016. június. 21.

A köztemetés árának behajtása nem lehet út a hajléktalanságba - az ombudsman a helyi szociális biztonság minimumainak fontosságáról

A jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek az alapvető jogok biztosa annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit. Székely László ombudsman mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, ahogyan azt is, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető jogszabályban meg nem határozott feltételhez, így a lakókörnyezet rendezettségéhez sem.
2016. június. 08.

Fakivágások az Orczy-kertben - a jövő nemzedékek szószólója a szakmai-társadalmi párbeszéd fontosságáról

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel aggodalommal értesült arról, hogy az ígéretesen induló szakmai-társadalmi párbeszéd ellenére, annak eredményeit meg sem várva váratlanul és egyoldalúan ismét megkezdődtek a fakivágások az Orczy-kert területén. Történt ez annak ellenére, hogy a tervezett fakivágások által érintett - nemzetgazdasági szempontból kiemelt - beruházás megrendelője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) főtitkára korábban tárgyalási szándékáról biztosította a tiltakozókat. Ezt a szándékot hitelesíteni látszott, hogy meghirdettek egy lakossági közmeghallgatást is, ami a beruházás több éves története során valódi áttörésnek minősíthető.
2016. június. 07.

Az Európai Bírósághoz küldenék a civilek a kormányt a TTIP ellen - konferencia az ombudsman hivatalában

Veszélybe sodorhatják a környezetvédelem és élelmiszerbiztonság terén az elmúlt években elért vívmányainkat az EU és az Egyesült Államok között (TTIP), valamint az EU és Kanada között készülő szabadkereskedelmi egyezmények (CETA) - hangzott el az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett konferencián. A szervezők szerint a multinacionális vállalatok túlhatalmát sikerrel lehetne korlátozni, ha a kormány az ügyben az Európai Bírósághoz fordulna. Ezért is fontos, hogy az Országgyűlés elfogadja a témával foglalkozó határozattervezetet és az ahhoz kapcsolódó módosító javaslatokat.
2016. június. 07.

Az ombudsman vizsgálata az életkorhoz kötött kötelező védőoltások megtagadásáról

Az ombudsman szerint alapjogi szempontból aggályos, hogy az óvodák elutasítják az olyan gyermekek felvételét, akik nem kapták meg a kötelező védőoltásokat. A védőoltások beadását az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti ugyan, de jellemzően csupán pénzbírságot szab ki, ha a gyermek törvényes képviselője nem enged a hatósági felszólításnak. Székely László alapjogi biztos átfogó vizsgálatban elemezte a kötelező védőoltások megtagadásával kapcsolatos gyakorlatot, szabályokat, jelentésében pedig kezdeményezéseivel az érintett intézmények széles körét szólította meg.
2016. május. 24.