null Nemnövekedési Hét és nemzetközi konferencia - a jövő nemzedékek szószólójának közleménye

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója örömmel értesíti a hazánk fenntartható fejlődéséért elkötelezett, azon munkálkodó polgárokat és szervezeteket, valamint minden érdeklődőt, hogy augusztus 30-tól szeptember 3-ig Budapest ad otthont az alternatív fejlődési utakat kereső nemzetközi közösség egyik legjelentősebb, együtt-gondolkodást szolgáló rendezvényének, az 5. Nemzetközi Nemnövekedési (Degrowth) Konferenciának, illetve a nagyközönség számára ezzel párhuzamosan szervezett, számos panelbeszélgetést, találkozási lehetőséget, valamint művészeti, zenei és kulturális eseményt magába foglaló Nemnövekedési Hétnek.

E rendezvények célja, hogy napjaink égető problémáit és a jövőnket meghatározó folyamatokat újszerű nézőpontból bemutatva, a pénzközpontú gondolkodást ember- és közösség-központúval felváltva segítsen életünk kereteit újragondolni, hogy az anyagi javak hajszolása helyett újra az ember, a közösség, a kreativitás és a szabadidő kerüljön életünk középpontjába. A cél annak be- és felmutatása, hogy a természetért való felelősségvállalás, a jövő nemzedékek méltó életfeltételeinek biztosítása melletti elkötelezettség, az ehhez elengedhetetlen mértékletesség és takarékosság nem jár együtt életminőségünk romlásával, sőt az elidegenedés százféle formáján túllépve inkább gazdagítja az életünket.

A nemnövekedés azt (is) jelenti, hogy ne növekedjék a lebetonozott területek nagysága, de növekedjen a parkok, erdők, ligetek területe. Ne növekedjék a forgalmi dugókban elvesztegetett órák száma, de növekedjen a kerékpárutak hossza. Ne növekedjék a légszennyezés, de növekedjen a házi mini naperőművek száma. Ne növekedjék a városi luxus-terepjárók száma, de növekedjen a vasúton hazánk legszebb tájait bejáróké. Ne növekedjék a sorompókkal lezárt lakóparkok száma, de növekedjen az egészséges családi otthonoké. Ne növekedjen a kontinensek közötti kereskedelem, de virágozzanak a minőséget a személyes ismeretség által is garantáló helyi piacok. Ne növekedjék a rövid úton szemétbe kerülő kacatok vásárlása, de növekedjen a minőségi, tartós áruk megbecsülése.

A nemnövekedés azt jelenti, hogy gondolkodó emberként függetlenítjük magunkat az agymosó reklámözön befolyásától, és tudatos vásárlóként csakis a jó élethez valóban szükséges árukat választjuk, az ezt elősegítő szolgáltatásokat vesszük igénybe, ezzel befolyásolva a piacokat, egy takarékosabb, környezeti szempontból fenntarthatóbb működés irányába mozdítva el őket. A nemnövekedés azt jelenti, hogy önzésünkkel és rövidlátásunkkal választópolgárként nem kényszerítjük a közügyek irányítóit rövidtávú gondolkodásra, esélyt adunk számukra a stratégiai szempontú, távlatos döntésekre.

A nemnövekedés azt jelenti, hogy lemondunk a természet leigázásának az emberiséget fejlődési zsákutcába vezető igyekezetéről, s helyette inkább a természet részeként, azt a felesleges rombolástól megkímélve keressük méltó helyünket. A nemnövekedés azt jelenti, hogy életünkben komolyan vesszük, hogy csak egyetlen bolygónk van, és mohóságunkkal nem fogyaszthatjuk el más népek és a jövő nemzedékek boldogulásához szükséges javakat.

A jövő nemzedékek szószólója arra ösztönöz mindenkit, hogy kapcsolódjon be e jövőt szolgáló rendezvénysorozatba (http://nemnovekedes.net/?p=279), és ezzel járuljon hozzá a közgondolkodás megújításához, újszerű élet- és közösségi stratégiák kidolgozásához.