Az alapvető jogok biztosának jelentése egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az alapjogi biztos egy panaszügy vizsgálatakor több olyan mulasztást, jogszabályi és szakmai problémát tárt fel, amely miatt az autizmus spektrumzavarral élő személyek a pszichiátriai ellátásuk során nem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez. Székely László ombudsman jelentésében nemcsak az egyedi ügyben jelezte az ellátás körülményeivel kapcsolatos problémákat, hanem rendszerszinten több általános ajánlást is megfogalmazott.
2016. október. 12.

Az alapjogi biztos vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán, a bicskei Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthonban felmerült szexuális zaklatás ügyében

Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálja, hogy megtették-e, illetve ha igen, akkor hogyan tették meg azon lépéseket, amiket négy éve, ugyancsak a bicskei gyermekotthonban felmerült szexuális molesztálás gyanújának kivizsgálásáról kiadott jelentés sürgetett. Székely László ombudsman a mostani eset kapcsán ismét felhívja a figyelmet a média fokozott felelősségére, a hiteles, alapos tájékoztatás fontosságára is az ilyen érzékeny, gyermekeket ért szexuális abúzust felvető, társadalmi felháborodást kiváltó ügyekben.
2016. október. 11.

A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a fővárosi szmogriadó ügyében

A jövő nemzedékek szószólója a téli időszak közeledtével – az előző év tapasztalatainak tanulságait levonva – egy esetleges szmogriadó esetén a budapesti polgárok tájékoztatásának javítását és pontosítását, valamint a légszennyezés csökkentését szolgáló korlátozások teljes körének alkalmazását kéri a főpolgármestertől valamennyi ezt indokoló esetben.
2016. október. 10.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a korlátozottan cselekvőképes várandós kiskorú személyek terhesség-megszakítási kérelemének elbírálására vonatkozó eljárásról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint időszerű a 14 és 18 év közötti, korlátozottan cselekvőképes kiskorúak terhesség-megszakításának kérelmezésére és ebben a törvényes képviselő szerepére, nyilatkozatára vonatkozó előírások áttekintése és kiegészítése. Székely László ombudsman jelentésében arra hívta fel a szaktárca figyelmet, hogy egy ilyen súlyos krízishelyzetben világos, egyértelmű jogi előírások szükségesek, és módszertani útmutatókkal kellene segíteni a családvédelmi szolgálatok és a gyámhatóság munkáját.
2016. október. 06.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a kettős szükségletű gyermekek ellátásának helyzetéről

Az alapvető jogok biztosának átfogó, helyszíni vizsgálatsorozatra épített vizsgálata számos komoly, rendszerszintű problémát, hiányosságot tárt fel a szakellátásban élő kettős szükségletű gyermekek, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai betegellátás helyzetében. Székely László ombudsman szerint a kiszolgáltatott gyermekek és családjaik jogainak védelme érdekében nem tűr halasztást a tárgyi és személyi feltételek, a hozzáférhetőség és a szakmaközi együttműködés javítása, így a gyermekek érdekével ellentétes kényszerpályák csökkentése.
2016. október. 03.

A jövő nemzedékek szószólójának aggályai a Kanadával tervezett szabadkereskedelmi megállapodás ügyében

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel szerint az Európai Unió Bíróságának kellene választ adnia a kanadai szabadkereskedelmi megállapodással (CETA) kapcsolatos aggályokra.
2016. szeptember. 29.

Sorozatos jelzőrendszeri hibák, mulasztások és az együttműködés hiánya vezetett a tragédiához - az alapjogi biztos vizsgálata az éhen halt gyöngyösi kisgyermek ügyében

Hivatalból folytatott vizsgálata során az ombudsman megállapította, hogy a házi gyermekorvos, a gyermekjóléti központ és a gyámhatóság sorozatos mulasztásai, szakmailag érthetetlen lépései miatt sem sikerült megakadályozni azt, hogy a szülők a gyermeküktől a táplálékot hosszú ideig megvonják, a jelzőrendszeri tagok hibái így közvetve szerepet játszottak a gyöngyösi kisgyermek halálában. Székely László a hasonló tragédiák megelőzésére jelentésében több ajánlást is megfogalmazott.
2016. szeptember. 28.

Az ombudsman a nem- és névváltoztatási eljárás szabályozásának hiányosságairól

Magyarországon a transz embereknek lehetőségük van ugyan arra, hogy a nemüket és a nevüket a valós identitásuknak megfelelően változtassák meg, de az eljárásnak nincs jogi szabályozása. Az alapvető jogok biztosa szerint aggályos ez a helyzet, amelyben nem érvényesülhetnek a tisztességes eljárás alapgaranciái, így a határidők, a tisztázott döntési jogkörök, a jogorvoslat sem. Székely László ombudsman ezért az emberi erőforrásokért felelős minisztert kérte fel, hogy a civil-szakmai szervezetek bevonásával orvosolja a szabályozásbeli problémákat.
2016. szeptember. 26.

Kollektív jogérvényesítési lehetőséget a környezetszennyezés okozta jogsérelmek esetén is - a jövő nemzedékek szószólójának javaslata az új polgári perrendtartás törvényi szabályainak kiegészítésére

A jövő nemzedékek szószólója törvényben biztosított jogszabály-kezdeményezési jogosultságával élve javaslatot tesz a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat kiegészítésére annak érdekében, hogy környezetszennyezés okozta kollektív jogsérelem esetén is - ide értve az abból fakadó vagyoni kárt és egészségkárosodást - lehetővé váljon a társult per új jogintézményének alkalmazása.
2016. szeptember. 26.

A jövő nemzedékek szószólójának sajtóközleménye a délvidéki földikutya megmentése érdekében

A jövő nemzedékek szószólója üdvözli a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előterjesztését, amely országos jelentőségű védett természeti területté kívánja nyilvánítani a kiemelkedő természeti értéknek számító délvidéki földikutya legjelentősebb, Baja határában nemrégiben felfedezett hazai élőhelyét, és arra kéri a döntéshozókat, hogy a javasolt formában mielőbb fogadják el az ehhez szükséges rendeletet.
2016. szeptember. 15.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye Hodinka Antal, a magyarországi ruszinok kiemelkedő személyisége halálának 70. évfordulójára emlékezve

Mint a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettes, fontosnak tartom, hogy a hazánkban velünk együtt élő államalkotó nemzetiségeink kiemelkedő szülötteiről megemlékezzünk.
2016. szeptember. 14.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közös közleménye a gyermekek jogainak érvényesülését és a gyermekvédelmi rendszert érintő eseményekkel kapcsolatban

Az elmúlt időszakban számos hír jelent meg a sajtóban, amelyek rendkívül méltatlan körülményekről, erőszakos vagy agresszív bánásmódról számoltak be néhány hazai gyermekotthon vagy gyermekeket, fiatalokat ellátó lakásotthon működésével, gyakorlatával kapcsolatban. Ezek a sajtóhírek a közösségi média által is felfokozott módon, gyakran úgy jutnak el az olvasókhoz, hogy nélkülözik az érdemi, teljeskörű helyzetelemzést, a szakmai szempontból nélkülözhetetlen objektivitást.
2016. szeptember. 13.