null Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közös közleménye a gyermekek jogainak érvényesülését és a gyermekvédelmi rendszert érintő eseményekkel kapcsolatban

Az elmúlt időszakban is számos vizsgálat folyt és folyik a gyerekek jogait érintő kérdésekben, közöttük az iskolák, a gyermekvédelmi jelzőrendszer, a bentlakásos otthonok, a nevelőszülői hálózat, illetve a gyámhivatalok munkáját érintően. Hivatalból, illetve panaszbeadvány alapján rendszeresen sor kerül olyan, kiemelt gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények alapjogi szempontú monitorozására, mint a speciális otthonok, a kettős szükségletű gyerekeket ellátó vagy átmeneti nevelést biztosító intézmények.

Hivatalunk minden olyan esetben szóvá tette és szóvá fogja tenni a széles nyilvánosság, valamint a szakma előtt a gyermekvédelmi rendszer belső működési anomáliáit, hibáit és hiányosságait, vagy kérte és kéri a vizsgált eljárás szabályainak átláthatóbbá tételét, egyszerűsítését és egyértelműsítését, amikor ezek szükségességét tényszerűen is igazolják a vizsgálatok. A korábbi vizsgálati tapasztalatok, az idei év gyermekotthonokkal kapcsolatos jelentései (Kaposvár, Kalocsa, Makó, a budapesti Kossuth Lajos Gyermekotthon) nyomán is világos, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése problémákkal terhelt, a felelősségi határok sok esetben nem vagy csak nehezen körülírhatók. Számos jelentés hívja fel arra a figyelmet, hogy a rendszerben dolgozó szakemberek munkája amennyire nélkülözhetetlen, olyannyira túlterhelt is, és hogy a mind teljesebb gyermekvédelem csak nagyon sok szakember áldozatos és erőn felüli munkájával valósulhat meg.

Az elmúlt közel 20 év ombudsmani vizsgálatai is egyértelműen azt bizonyítják, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb és legsérülékenyebb társadalmi csoport a gyermekeké, ezért minden, őket érintő eljárást, döntést speciális jogi garanciáknak kell öveznie, a gyermekek mindenek felett álló érdekét kell tükröznie. A gyermekjogok védelméért azonban nemcsak az állam, a gyermekekkel kapcsolatba kerülő hatóságok, intézmények felelősek, hanem mindannyian felelősek vagyunk, s ez fokozott odafigyelést, körültekintést igényel.

Mindezeket szem előtt tartva hívjuk fel a figyelmet a média felelősségére, vagyis arra, hogy a gyakran pontatlan, általánosító jellegű, sejtető, bűnbakkereső, a környezetéből kiragadott tudósításokkal nem segítik, hanem akadályozzák a gyermekvédelmi rendszer jobbítását, a tapasztalt hibák, sérelmek hatékonyabb megelőzését vagy kiküszöbölését. A gyermekeket érintő, utóbb megállapíthatóan tévedésen, félreértésen alapuló vagy kellő körültekintés nélkül közreadott hírek közlése rendkívül sokat árthat. A kevés információból, egyoldalúan feltárt működési hibákból olyan torzított kép kerülhet a nyilvánosság elé, ami nagy kárt okozhat az érintett gyermekeknek és szakembereknek egyaránt.

 

Székely László                           Szalayné Sándor Erzsébet                           Szabó Marcel