A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a házi vízigények kielégítését szolgáló kutak létesítésével kapcsolatos törvényjavaslat visszavonására

Bándi Gyula javasolja és kéri a kormányt, hogy a kiemelt alkotmányos védelmet élvező felszín alatti vízkészletekkel való, a jelen és a jövő nemzedékek vízigényeit is kielégítő fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében vonja vissza a házi vízigény, némely esetben ivóvízigény kielégítésére szánt kutak létesítéséről benyújtott törvénymódosító javaslatát. Felhívásának alátámasztására a jövő nemzedékek szószólója emlékeztet a kutak engedélyezési és bejelentési kötelezettségét megszüntető törvénymódosítás veszélyeire és a szabályozás újragondolásának szükségességére.
2017. május. 24.

Víz az arcba - az ombudsman egy bölcsődei "fegyelmezésről" és a fenntartó mulasztásairól

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az a kisgyermeknevelő, aki úgy reagált egy síró bölcsődés gyermek viselkedésére, hogy lefogta és vizet fröcskölt az arcába. Székely László ombudsman szerint a fenntartó eljárása is visszás volt, mert érdemben nem vizsgálta ki a szülő panaszát.
2017. május. 23.

Jogsértő körülmények a gödi TOPhÁZ speciális otthonban – az alapvető jogok biztosa vizsgálatának megállapításai

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint nem tűr halasztást a férőhelyek kiváltása a gödi speciális otthonban, ahol évek óta méltatlan állapotok és körülmények uralkodnak. Ezek nem a vezetőváltással keletkeztek, hanem az azt megelőző időszakra vezetnek vissza – állapította meg Székely László ombudsman, aki a helyszíni vizsgálatában tapasztalt személyi, tárgyi feltételek alapvető hiányosságainak mielőbbi megoldása érdekében több ajánlást is megfogalmazott.
2017. május. 18.

Az ombudsman egy gyermekvédelmi eljárásról: késedelem, mulasztások és hiányzó személyi feltételek

A hatóság és szakértői bizottság is mulasztott egy gyermekotthoni elhelyezéssel kapcsolatos eljárás során állapította meg Székely László ombudsman egy panaszbeadvány kivizsgálását követően. Az alapjogi biztos a jelentésében arra figyelmeztet, hogy a gyermekek jogait veszélyeztető késedelmek, illetve hibák kódolva vannak egy olyan rendszerben, ahol a kulcsfontosságú szakértői eljárás során sem biztosítottak a megfelelő személyi feltételek.
2017. május. 17.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnap alkalmából

Május 17-én, a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnapon több mint 130 országban teszünk évről évre tanúságot a szexuális kisebbségek jogegyenlősége mellett. Székely László ombudsman közleményében hangsúlyozta, hogy a történelem tragikus tapasztalataiból tanulnunk kell – a nemi identitás, a szexuális irányultság nem lehet hátrányos megkülönböztetés, megbélyegzés alapja.
2017. május. 17.

Az utánpótláskorú labdarúgó gyermekek jogai és az MLSZ átigazolási szabályzata - az ombudsman aggályai

Az utánpótláskorú labdarúgók gyermekek, így a jogállásukat, helyzetüket érintő szabályokban tekintettel kell lenni a gyermek legjobb érdekére és a tankötelezettség teljesítésére – hívta fel a figyelmet Székely László. Az ombudsman vizsgálata több bizonytalanságot, illetve ellentmondást tárt fel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Átigazolási Szabályzatának tartalmában, ezért az MLSZ elnökének intézkedését kérte, valamint a szaktárcához is fordult javaslattal.
2017. május. 15.

Kizárva az energia-megtakarítási pályázatból - az ombudsman a cselekvőképességükben korlátozott emberek megkülönböztetéséről

Nem tesz eleget az emberi méltósághoz való jog, az egyenlő bánásmód követelményének, nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek kiemelt állami védelme kötelezettségének és nemzetközi előírásoknak sem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiatakarékossági programjának pályázati kiírása a pályázói körből kizárta a cselekvőképességükben részlegesen, vagy teljesen korlátozott embereket – állapította meg az alapvető jogok biztosának vizsgálata.
2017. május. 11.

Rendkívüli hidegben is működött a fővárosi hajléktalan-elátás, de vannak javítandó elemek - az alapvető jogok biztosának 2017-es téli krízisjelentése

Javult a hajléktalan-ellátás feltételrendszere – állapította meg az alapvető jogok biztosa, aki immár hagyományos éves vizsgálatában a pozitív elemek elismerése mellett az egyértelműség és a zavartalan funkcióellátás érdekében további jogszabály-módosításokra tett javaslatot a szaktárcának.
2017. május. 09.

Természetkárosítás az engedély nélküli autóversenyen - a jövő nemzedékek szószólója hatékony hatósági fellépést sürget

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója közleményben hívta fel az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges és szükséges intézkedést a károkozók kilétének megállapítására, a természetkárosításért viselt felelősségük maradéktalan érvényesítésére.
2017. május. 05.

Az ombudsman a szülészeti ultrahang szűrővizsgálatok szakmai szabályozásának bizonytalanságairól

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogbiztonságot sérti, alapjogi aggályokhoz vezet, hogy nem egyértelmű a várandósgondozáskor elvégzett ultrahang szűrővizsgálatokra, a fejlődési rendellenességek kiszűrésére vonatkozó szakmai szabályozás alkalmazása, ennek nyomán pedig a szakfelügyeleti hatósági ellenőrzés mércéje sem. Székely László ezért a szaktárcától kérte a hiányzó szakmai irányelv mielőbbi kiadásának elősegítését, illetve azt, hogy addig is egységesen a meglévő szakmai ajánlásokat alkalmazzák.
2017. április. 25.

A környezetvédelem jogalkalmazási tapasztalatairól - tanácskozás az ombudsman hivatalában

A környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtásának uniós és hazai tapasztalatairól tartottak konferenciát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 2017. április 24-én, Budapesten. A szakmai tanácskozáson köszöntőt mondott Darák Péter, a Kúria elnöke, Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója és Sperka Kálmán, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete elnökségének tagja. Az Ombudsmani Hivatal munkatársai, a Kúria bírái, az Ügyészség, az Európai Bizottság szakértői, valamint egyetemi oktatók, a Földművelésügyi Minisztérium és hatóságok képviselői tartottak előadásokat a témában.
2017. április. 25.

Nemzetközi egyezmény szükséges az óriáscégek emberi jogi felelősségének érvényesítésére - konferencia az ombudsman hivatalában

Budapest, 2017. április 11. A nemzetek feletti óriáscégek által elkövetett emberi jogsértések megfékezése érdekében szükség van arra, hogy létrehozzanak egy nemzetközi egyezményt, amely biztosítaná a cégek felelősségre vonhatóságát – hangzott el az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett konferencián. A szervezők szerint a készülő ENSZ egyezményt a magyar kormánynak is támogatnia kell nemzetközi és uniós szinten egyaránt.
2017. április. 11.