ESEMÉNYEK

A lenti események közül a 'Típus' mezőben "jnbh" címkével ellátott események relevánsak.

Vissza

2014. szeptember 25. Gyermekjogi műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában

Kezdete:
2014.09.25. 15:30
Végződik:
2014.09.25. 18:30

2014. szeptember 25. Gyermekjogi műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett gyermekjogi rendezvényen a megyei kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatali vezetői, bírók, ügyészek, és civil szervezetek, valamint az ombudsman munkatársai mellett képviseltette magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a műhelybeszélgetésen részt vett egy igazságügyi szakértő is. A szakmaközi megbeszélés kezdeményezésének az volt a célja, hogy a meghívottak a saját munkatapasztalataik alapján, tehát többféle szempontból mutassák meg, miként látják a különélő szülők gyermekei kapcsolattartási jogának érvényesülését, a kapcsolattartás gyakorlati problematikáját.

A konstruktív vitán alapuló nyitott párbeszéd során a résztvevők arra a kérdésre próbáltak választ keresni, hogy miként érvényesülhetne jobban a gyermekek véleménynyilvánításhoz fűződő joga, befolyásmentes, szabad akarata az őket személyesen érintő kapcsolattartási ügyekben. Szóba kerültek a bírósági és hatósági eljárások elhúzódásának okai, a bizonyítási nehézségek, a szakértői kompetenciák tágításának lehetősége, a gyámhivatali ügyintézők képzése, valamint a szülői alkalmasság kérdésköre. Javaslatok hangzottak el a soron kívüli ügyek jogszabályi sorrendjének megváltoztatására, a bíróság által kirendelt szakértőkhöz intézett kérdések pontosítására, a szakértői vélemények felhasználhatóságának szabályozására, a szakértői névjegyzékben a szakterületek pontosítására, a joggal való visszaélés határozottabb szankcionálására. Felvetődött a sajtó kiemelt felelőssége egyrészt a szenzitív adatok védelmében, másrészt a társadalmi szemléletváltozás támogatásában. Nyomós érvek hangzottak el a mediáció mint alternatív vitarendezési technika fontossága és hatékonysága mellett.

Az érintettek eltökéltek abban, hogy tovább dolgozzanak a szülői felelősséget erősítő és gyermekvédelmi szakemberi kompetenciát segítő már megindult társadalmi szemléletváltozásért, így ezt a műhelybeszélgetést egy közös gondolkodás alapjának tekintették és fokozott együttműködésben próbálnak érvényt szerezni annak, hogy maradéktalanul érvényesüljön a gyermekek legfőbb érdeke.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a megbeszélésen az Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály vezetője dr. Borza Beáta, helyettese dr. Lux Ágnes és dr. Haidegger Marianna jogi főreferens képviselte. 

 

Típus:
esemény 2014
Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image