ESEMÉNYEK

A lenti események közül a 'Típus' mezőben "jnbh" címkével ellátott események relevánsak.

Vissza

„Alkotmányossági kérdések a helyi adó kapcsán” konferencia

Kezdete:
2015.04.08. 15:45
Végződik:
2015.04.08. 16:45

„Alkotmányossági kérdések a helyi adó kapcsán”

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Kúria szakmai konferenciája

2015. április 8.

Az önkormányzati adóhatóságok adókivetési gyakorlata; a jogbiztonság követelményének érvényesülése a szabályozásban, az adóhatóság gyakorlatában valamint az adókivetés során; az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodó adómérték megállapítása – ezeket a témákat szakmai konferencia vitatta meg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. 

Az önkormányzatok központi támogatásának csökkenése, a feladatalapú finanszírozás következtében megnőtt az önkormányzat saját bevételeinek, elsősorban a helyi adóknak a jelentősége. Az önkormányzati adórendeletek törvényességét és alkotmányosságát több intézmény is vizsgálja: felügyeleti jogkörben a Kormányhivatal, absztrakt törvényességét a Kúria, alkotmányosságát az Alkotmánybíróság, azt pedig az ombudsman, hogy az egyes esetekben a rendelet alkalmazása alkotmányos visszássághoz vezetett-e. A szabályozás néhány éve tartó változásai is indokolták az elméleti és gyakorlati szakemberek vélemény- és tapasztalatcseréjét.

A helyi adórendeletekről szóló panaszok – főként az arányosság, a mentesülés problémája és diszkriminációs ügyek - rendszeresen megjelennek az alapvető jogok biztosának küldött beadványokban és várható, hogy ez történik majd a települési adók esetében is– jelezte bevezetőjében Székely László ombudsman, aki azt is közölte, hogy a települési adók kivethetőségével kapcsolatban már érkezett panasz.

Darák Péter, a Kúria elnöke köszöntőjében megerősítette, hogy a bírói fórum önkormányzati tanácsa elé kerülő ügyek egy jelentős része a helyi adókat érinti. Ugyancsak kérdés volt a közteherviselés kötelezettségének és az adózó teherviselő képességének viszonya. Hivatkozott egy eseti döntésre is, amelyben a Kúria kimondta: az ügyben alkalmazott adómérték súlyosan aránytalan, mert belátható időn belül felemészti az adótárgyat. Ezzel kapcsolatban az elnök azt az elvet hangsúlyozta, hogy az adózó akkor teljesítőképes, ha a vagyonadó mértéke nem "oldódik el" az adótárgy értékétől. A 2013-ban a Kúria elé került normakontroll-ügyekről a többi között azt mondta: emellett megjelent egy újabb nézőpont, a hátrányos megkülönböztetésé is.
   
A 3178 települési önkormányzat közül összesen 3135 helyhatóságnál van valamilyen helyi adó, a leggyakrabban megállapított helyi adónem a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó - erről Belányi Márta tájékoztatta a konferencia résztvevőit. A Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet a jogalkotó a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe utalta. Belányi Márta a törvényességi felügyelet kiemelt részének nevezte a helyi adórendeleteket, amelyeknél mind a döntéshozatali eljárást, mind a norma tartalmát vizsgálhatják a kormányhivatalok. Helyi adó bevezetésekor az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz kell igazítani – mondta és hivatkozott arra is, hogy a jogalkotási törvény hatásvizsgálatot ír elő a rendeletalkotónak, és annak ki kell terjednie a társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokra, a környezeti és egészségügyi következményekre, az adminisztratív terhekre és a döntés szükségességére is. Ennek a hatásvizsgálatnak a hiánya pedig formai szabálysértésnek minősül.

Vannak olyan vélemények is, amelyek arra utalnak, hogy a települési adók esetében a képviselő testületek igen kreatívan tudnak majd élni a rendeletalkotás szabályozás adta nagy szabadságával, ami jogértelmezési vitákhoz is vezethet.  Marosi Ildikó bíró szerint például bizonyos, hogy a települési adókkal kapcsolatos egy-egy konkrét perben a bírók élnek majd a törvényességi felügyeleti eljárás lehetőségével, bár kifejezetten a földadó ügyében eddig még nem érkezett beadvány a Kúriához. (AJBH/MTI)

 

Típus:
esemény 2015
Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image