null Bíró Gáspárra a kisebbségi törvény egyik előkészítőjére emlékezünk

Elhunyt Bíró Gáspár egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének főállású oktatója, az ENSZ korábbi szudáni különleges jelentéstevője, a nemzetközi és a hazai jogtudományban elismert, nagyra értékelt kisebbségi jogi szakértő. Bíró Gáspár a kisebbségi törvény előkészítésében való aktív részvételéért „Kisebbségekért" kitüntetést is kapott.

Bíró „Az identitásválasztás szabadsága" című, sokat idézett könyvében az etnikai alapú identitást alapvető emberi jogként értelmezi. Az ő megközelítésében a választás szabadsága nem teljes akarati szabadság. A választás elvi lehetősége és a csoportbéli tagságra való tényleges alkalmasság között ugyanis különbség lehet. A nemzetiségi-etnikai alapú választási szabadság konfliktust akkor nem idéz elő, ha az egyén nem választ más identitást, más közösséget, mint amelybe beleszületett, és ha a választott közösség lehetővé teszi számára identitásának szabad, békés, konfliktusmentes megélését.  

Az ember oda tartozik, ahova, mert az, aki.

Bíró Gáspár az elsők között mondta ki alapelvként, hogy

  1. a kollektív identitáshoz való jog olyan alapvető emberi jog, amely egyéneket – mint ezen identitás részeseit – és közösségeket egyaránt megillet;
  2. valamely etnikai csoporthoz való tartozás választása, vagy a közösség elhagyása, s e döntések kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga;
  3. úgyszintén a csoportoknak, közösségeknek joguk van arra, hogy etnikai önazonosságukat közösségként meghatározzák, s mint ilyenek elismerést nyerjenek az állam részéről.

Bíró Gáspár ezen gondolatai – ha nem is 100 százalékos pontossággal – megjelentek az 1993-ban elfogadott kisebbségi törvényben is. Talán legutolsó nyilvános megszólalása is e törvényhez kapcsolódott, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában szervezett, „Nemzetiségek a magyar jogrendben – 20 év után" című nemzetiségi jogi szimpóziumon a törvény létrejöttének körülményeiről tartott előadást. (Beszéde ide kattintva olvasható.)

Bíró Gáspár 56 évet élt. Nyugodjon békében!

                                                                            Szalayné Sándor Erzsébet

                                                                         nemzetiségi jogi biztoshelyettes