Dr. Kozma Ákos

szakmai önéletrajza

 

Személyes adatok

 

Született: 1972. május 16., Budapest

Családi állapot: nős, négy gyermek édesapja

 

 

 

 

Iskolai végzettség és egyéb továbbképzések

1997.07.                    Jogi szakvizsga

1993 – 1994              ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Politológia Szak

1990 – 1995              ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Jogász Szak, diploma: 1995-ben

1994. tavasz             Tempus ösztöndíj kutatásra a római jog területén
           (TEMPUS JEP 3114/92)
           
téma: Praescriptio longi et longissimi temporis
           
West. Wilhelms Univers. Institut für Röm. Recht, Münster
           Németorszá
g

1994. márc.              Ösztöndíj nyelvtanulásra – Oxford, Radley College, Anglia

1990, 1991                Jogi előadó / szakmai gyakornok – Herm Sprenger Rt., Németország

1986 – 1990              József Attila Gimnázium, Budapest

1978 – 1986              Általános Iskola, Budapest

 

Eddigi jelentősebb munkahelyek és szakmai gyakorlat

 

2019.09.26. –            Alapvető Jogok Biztosa

(22/2019 (VII.2.) OGY hat.)

 

2010.07. – 2019.09.  Elnökhelyettes, Független Rendészeti Panasztestület

(63/2010 (VII.27.) OGY hat. és 10/2016 (VI.8.) OGY hat.)

 

1995 – 2013              Egyetemi oktató (egyetemi tanársegédi kinevezés: 1995, egyetemi adjunktusi kinevezés: 1998)

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
(oktatott tárgy: Az Európai Unió jogalkotása, alkotmányjog, jogalkotástan)

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1999)
(oktatott tárgy: alkotmányjog) 

Rendőrtiszti Főiskola (1998–2002)
(oktatott tárgy: Az Európai Unió története, intézmény- és jogrendszere)

 

2001.07. – 2002.07.    Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal vezetője, helyettes államtitkár

2001.01. – 2001.07.    Hivatalvezető, Belügyminisztérium EU Integrációs Hivatal

2000.02. – 2001.01.    Főosztályvezető, Pénzügyminisztérium

1998.07. – 2000.02.    Miniszteri Kabinetfőnök, Igazságügyi Minisztérium

1997 –                         Ügyvéd (jelenleg szüneteltetem ügyvédi tevékenységemet)

1995 – 1997                Ügyvédjelölt

1994 nyara                 Szakmai gyakorlat a Fővárosi Bíróság Cégbíróságán

1993 – 1994                Részvétel az ELTE ÁJTK Alkotmányjogi TDK munkájában

1992 – 1994                Demonstrátor az ELTE ÁJTK Római Jogi Tanszékén

 

Tudományos munkák, publikációk

 

2000 – 2001         A PHARE budapesti ügyvédképzésének szakmai tanácsadója, előadója

2000.03.               Az Európai Unió története I., II.
(előadásvázlat az RTF és a PPKE részére)

2000.02.              Jogalkotás és döntéshozatal az Európai Unióban
(előadásvázlat az RTF és a PPKE részére)

1999.12.              Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar helyzet (előadásvázlat az RTF és a PPKE részére)

1999.09.              A tulajdonjogból eredő alkotmányos jogok és korlátozások
(tanulmány az IM Polgári Jogi Kodifikációs Bizottság számára)

1999.08.              Az Európai Unió hárompilléres szerkezete. A bel- és igazságügyi együttműködés jelentősége
(előadásvázlat az RTF és a PPKE részére)

1996.11.              Tudományos kutatási ösztöndíj – Heidelberg, Németország
(összehasonlító alkotmányjog, EU jog)

1994.                   Szakdolgozat: Az alapjogi bíráskodás helyzete Magyarországon

1993.06.              Tudományos kutatási összefoglaló: A praescriptio longi et longissimi temporis jogintézménye a római jogban

1992 – 1994        Tudományos könyvismertetések az ELTE Római Jogi Tanszék gondozásában (pl. Sanctus Stephanus et Europa)

 

Beszélt nyelvek

 

Angol, német. Német nyelvből állami nyelvvizsgával rendelkezem.

 

Egyéb képzettség

 

Számítógépes ismeretek: Word for Windows, Excel stb.

Jogosítvány („B” kategória, PÁV I-IV.)

 

tagságok és tisztségek

 

2001 – 2002               A Közigazgatási Szakvizsgabizottság oktató és vizsgáztató tagja

1999 – 2002               Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottságának tagja

1999 2004               A Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának titkára

1997 –                        A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja