Tájékoztató közérdekű bejelentés benyújtásának lehetőségéről és feltételeiről


 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) 4.§-a alapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

A védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű bejelentés megtételekor a bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek.

A bejelentést és mellékleteit – erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát – az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv).

Az elektronikus rendszer használatához az eljáró szervek – az első, hatáskörükbe tartozó közérdekű bejelentés benyújtásakor – postai úton kapják meg az ún. regisztrációs kódot, melynek segítségével az Ügyintézés/Eljáró szervek menüpont alatt regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges.

Az eljáró szerv a vizsgálat során tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását az elektronikus rendszerben rögzíti, melyről - kérés esetén - az alapvető jogok biztosának hivatala postai úton is tájékoztatja a bejelentőt.

A bejelentés rövid, személyes és egyedi intézményi adatok nélküli tartalmi kivonata és elintézésének állása, továbbá az ügy lezárását követően a bejelentésben érintett és az eljárásra jogosult szerv elnevezése a honlapunkon mindenki számára hozzáférhető.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.

 

A közérdekű bejelentés benyújtásának módja:

  • elektronikus úton az Ügyindítás menüpont segítségével;
  • ügyfélszolgálatunkon (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) személyesen, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezésre a 06-1-475-7129, 06-1-475-7100 telefonszámokon, vagy honlapunkon elektronikus időpontfoglalás útján van lehetőség. Ebben az esetben a bejelentést az ügyfélszolgálati munkatárs rögzíti az elektronikus rendszerben.

Az eljárás illetékmentes, a bejelentéshez célszerű csatolni az annak elbírálásához szükséges iratokat.

A benyújtást követően a közérdekű bejelentés nyomon követése az Ügyintézés/Folyamatban lévő ügyek/Közérdekű bejelentésemről érdeklődöm menüpont segítségével, a megküldött ügyazonosító és a bejelentkezéskor megadott jelszó használatával történhet.

Az alapvető jogok biztosa további jogosítványokkal is rendelkezik:

A közérdekű bejelentés – arra jogosult által történt – kivizsgálását követően a bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához:

  • ha véleménye szerint bejelentését az eljáró szerv nem vizsgálta ki teljeskörűen,
  • ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet,
  • ha a bejelentését megalapozatlannak tartották.

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett, illetve annak felettes szervéhez.

 

A felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

  • elektronikus úton az Ügyintézés menüpont segítségével, vagy a panasz@ajbh.hu e-mail címre,
  • postai úton (levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.),
  • ügyfélszolgálatunkon személyesen (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.). >> térkép<<