Dr. Szabó Marcel – a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes


Személyes adatok

Név: Dr. Szabó Marcel (PhD)
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1970. május 23.
Anyja neve: Jávor Éva
Családi állapot: házas, két gyermeke van
Állampolgárság: magyar
E-mail cím: marcel.szabo@jak.ppke.hu; 

Tanulmányok, végzettségek

1989-1994: ELTE, ÁJK, jogi diploma, Cum laude

1993: Delfti Egyetem – River Basin Administration Center: kutató szemeszter, témakör: A határokkal osztott Duna- és Rajna-szakaszok nemzetközi jogi problémái

1995 őszi szemeszter: Stanford Egyetem – Diplomata Továbbképzési Program

1995-1996: Pantheon – Assas Egyetem, Párizs: Certificat de Recherces Approfondies

1996-1997: Cambridge-i Egyetem – Diploma in International Law

2000: jogi szakvizsga

2003: PPKE-JÁK, PhD, Summa cum laude

2012: PPKE-JÁK, Habilitáció

Oktatói és kari vezetői tevékenység

1997-től: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatója, 1997-től tanársegéd, 1998-tól egyetemi adjunktus, 2003-tól egyetemi docens. Főbb oktatott tárgyak: európajog, nemzetközi közjog, nemzetközi környezetvédelmi jog a jogász alapképzésben, valamint a Doktori Iskolában és a Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézetben.

2001-2011: A PPKE és a University of San Francisco közös Central European Studies programjának szakfelelőse.

2003-2010: A PPKE Jog- és Államtudományi Karának külügyi dékánhelyettese.

2003-tól: A PPKE Jog- és Államtudományi Karán az Európajogi Tanszék vezetője, 2004 és 2011 között a Kar Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszékének vezetője, 2012-től az Európajogi Tanszék vezetője.

2009-től: PPKE, Jog- és Államtudományi Kar, az Európai és nemzetközi igazgatás (MA) szak szakfelelőse.

Nemzetközi kutatás és szakértői tevékenység

2001-2002: A hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25-i ítélete végrehajtásával összefüggésben létrehozott magyar-szlovák Jogi Szakértői Munkacsoport magyar oldalának vezetője.

2001. március: Milánói Szent Szív Katolikus Egyetem, kutatói és vendégelőadói tevékenység.

2002. március: Milánói Szent Szív Katolikus Egyetem, kutatói és vendégelőadói tevékenység.

2008. január-2008. június: Cambridge-i Egyetem Lauterpacht Nemzetközi Jogi Kutatóközpontja, meghívott kutató.

2010. január-2010. május: Cambridge-i Egyetem Európajogi Kutatóközpontja, meghívott kutató.

2010. május-2010. június: Marymount College, Los Angeles, kutatói és vendégelőadói tevékenység.

2011. február-2012. október: A magyar Kormány képviselője az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága előtt.

2014-től: Politics for the Future: Reorienting Political Institutions Towards the Long-Term, Oxford Martin School, Member of the Advisory Board.

2015-2016: European Ombudsman Institute, Board Member.

2016: SUSCCEED – Fostering sustainability science in Countries of Central and Eastern Europe, Leuphana Universität Lüneburg, UNESCO, Member of the Research Consortium.

2016-tól: A hágai székhelyű Állandó Választottbíróság tagjává választották.

Hazai szakértői tevékenység

1993-1994: A Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának munkatársa.

1998-2002: A Dunai Kormánybiztos Titkárságán nemzetközi jogi tanácsadó, majd a Nemzetközi Jogi Főosztály vezetője.

2008: Részt vett a PPKE Jean Monnet Centre of Excellence szervezésében végzett kutatásban, amelynek célja volt, hogy feltárja az Európai Bíróság szerepének hatását a környezetvédelmi jog fejlesztésében. Ennek keretében készítette el a "The Mox Plant Case: the way towards Euro-chauwinism" című tanulmányt, amely a The Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law című kötetben jelent meg (Szent István Társulat, 2008, szerk.: Bándi Gyula).

2011: Nemzetközi környezetvédelmi jogi szakmai konzultációt folytatott a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosa munkatársaival a JNO-30/2011. számon elfogadott, a Duna-völgy fejlesztéspolitikájáról és ökoszisztéma szolgáltatásainak, haszonvételi lehetőségeinek megőrzéséről szóló környezetpolitikai állásfoglalással kapcsolatban.

2011: A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács felkérésére részt vett a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia háttéranyagát képező, a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi és európai jogi kérdéseit feltáró tanulmány elkészítésében.

2011-2012: A határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztos, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

2012. október-2016. november: Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese.

2016. december 1-től: A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája.

Szakmai testületek

2004-től: A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja.

2005-2011: Iustum, Aequum, Salutare jogi folyóirat, Szerkesztőbizottság tagja.

2012-től: A Hungarian Yearbook of International Law and European Law c. évkönyv főszerkesztője.

2014-től: A FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) Magyar Tagozatának tagja.

2015-től: Journal of Social Sciences "EAST-WEST STUDIES" c. nemzetközi tudományos folyóirat, Szerkesztőbizottság tagja.

2015-től: Lisbon Law Review c. nemzetközi jogi folyóirat, Szerkesztőbizottság tagja.

2016-tól: A Voices of Future Generations Children's Book Series Nemzetközi Bizottságának tiszteletbeli elnöke.

2016-tól: A Network of Institutions for Future Generations nemzetközi hálózat tiszteletbeli elnöke.

Konferencia előadások

2000.

2000. október 17. Zárszó az ENSZ Global Environmental Facility szervezete budapesti, "International Waters Conference" elnevezésű konferenciáján.

2006.

2006. április 20-21. European Identity and the Constitutional Treaty. Előadás a "The Ideological Foundations of Europe: Unity in Diversity" c. konferencián, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar.

2008.

2008. február 14. The implementation of the Gabcikovo-Nagymaros decision rendered by the International Court of Justice. Előadás a Cambridge-i Egyetemen, a Lauterpacht Nemzetközi Jogi Intézetben.

2008. március 12. The European Union under public international law: problematic and unsolved matters. Előadás a Cambridge-i Egyetemen, az Európai Jogi Tanulmányok Központjában.

2008. május 15. When do foreign Heads of States have a standing in municipal courts? Is there any obligation to prevent coup d'état organised in your state against another one? Lessons from the Emperor of Austria v. Day and Kossuth case. Előadás a Cambridge-i Egyetemen, a Lauterpacht Nemzetközi Jogi Intézetben.

2008. szeptember 18. Fragmentation of International Law. Előadás a San Francisco-i Egyetem Jogi Karán.

2009.

2009. április 25. Mox plant case – the dubious impact of the ECJ on the development of international environmental law. Előadás a "Conference on the Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law" c. workshopon, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, Jean Monnet Kiválósági Központ.

2009. május 23. International Legal Responsibility of the European Union According to the Draft Articles of the International Law Commission. Előadás a "The Interplay between the Law of Treaties and International Responsibility – Forty Years after the Conclusion of the Convention on the Law of Treaties" c. konferencián, PPKE-JÁK.

2010.

2010. május 15. Megnyerhető-e még a Duna ügye Hágában vagy Luxemburgban? Előadás a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja és a Duna Charta által szervezett "Dunaszaurusz - Duna-mozgalmak - Duna-stratégia" című konferencián, Budapesten.

2010. július 7. International Responsibility of the European Union after the Lisbon Treaty. Előadás a "New values after the Lisbon Treaty" c. konferencián a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

2011.

2011. február 15. Előadás a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jean Monnet Kiválósági Központja szervezésében tartott "Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban" című konferencián.

2011. február 24. Reagan és az átalakuló nemzetközi világrend. Előadás "A Reagan korszak hagyatéka" c. konferencián a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

2011. március 3. A nemzetközi környezetvédelmi jog vívmányinak recepciója a magyar alkotmányban: a francia alkotmány környezetvédelmi kartájának inspiráló példája. Előadás az Országos Környezetvédelmi Tanács plenáris ülésén.

2011. április 29. A Reagan-doktrína és a nemzetközi jogrend. Előadás a Terror Háza Múzeum és a Konrad Adenauer Stiftung Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő "Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen" c. konferencián.

2011. június 23. A Nemzetközi és EU-jogi fenntarthatósági követelmények. Előadás Bándi Gyulával közösen a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát megalapozó háttérkutatások eredményeit bemutató konferencián.

2012.

2012. szeptember 21. Mire kötelez a fenntartható fejlődés a nemzetközi szerződések jogában? Előadás "A nemzetközi környezetjog aktuális kérdései" című, a Miskolci Egyetem által szervezett konferencián.

2012. szeptember 28. A külhoni szavazás nemzetközi és Európa-jogi vonatkozásai, tekintettel a kettős állampolgárságra. Előadás a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Szegedi Tudományegyetem közös szervezésében megrendezésre kerülő "Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte" c. nemzetközi konferencián.

2012. október 19. The relationship of international and EU legal requirements related to public participation with an emphasis on international law. Előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jean Monnet Kiválósági Központ "Environmental Democracy" c. konferenciáján.

2012. november 2. The ECtHR and Hungary. Előadás a "The Reception of Public International Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Sign of Fragmentation or Unity?" című ICL-konferencián, Bécsben.

2012. november 20. A biológiai sokféleség védelme a hazai és a nemzetközi jogban. Előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában megrendezésre kerülő "Virágot unokáinknak, alapjogi kihívások a biológiai sokféleség védelme terén" c. konferencián.

2012. november 30. A Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása a jövő nemzedékek számára, új Alaptörvényünk alapján. Előadás a Pécsi Tudományegyetem "Környezeti problémák a Kárpát-medencében II." c. konferenciáján.

2012. december 6. Kettős állampolgárság és külhoni szavazás az Európai Unióban. Előadás "Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései" című, a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésű konferenciáján, PPKE-JÁK.

2013.

2013. március 29. A vízbázisok védelmének új alkotmányos, európai és nemzetközi dimenziói. Előadás a "Vízhez való jog és a magyar alapjogvédelem rendszere" c. konferencián, Pécsett.

2013. május 23. International Law and European Law Aspects of External Voting with Special Regard to Dual Citizenship. Előadás a "Multilevel Implications of a Changing Concept of Citizenship" c. konferencián, Budapesten.

2013. július 4-5. Creating fair conditions for future generations, és Correcting shortcomings in Global Governance. Előadások a "Global Conference on Implementing Intergenerational Equity: Bringing Future Perspectives to the Status Quo" c. nemzetközi konferencián, Genfben.

2013. szeptember 12. Comprehensive utilization of groundwater resources of the Danube River Basin. Előadás a "Transboundary water issues in a macro-regional context: the Danube basin" c. konferencián, Budapesten.

2013. szeptember 20. The EU Dimension of National Parliamentary Elections through Representation in the Council of Ministers. Complications Arising from Multiple Citizenship. Előadás a "Good Governance – Reforming Representation" c. konferencián, Budapesten.

2013. október 2. A fenntarthatósági intézmények új rendszere. Előadás az NFFT és a Konrad Adenauer Stiftung által szervezett "A jövőt fenntarthatóvá tenni: Német és magyar stratégiák és tapasztalatok" c. konferencián, Budapesten.

2013. október 8. Protecting and empowering children and young people in sport. Előadás az Európa Tanács és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett "Inclusion and Protection of Children in and through Sport" c. konferencián, Budapesten.

2013. november 4-5. Environmental considerations of the bilateral investment treaties concluded by Hungary before joining the European Union; The 1977 Treaty concerning the construction and operation of the Gabčíkovo–Nagymaros system of locks as the first joint investment treaty before the ICJ. Előadás a "Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment" c. nemzetközi tudományos konferencián, Hágában.

2013. december 6. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogfejlesztő szerepe az államutódlás nemzetközi jogi szabályainak vonatkozásában. Előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Nemzetközi Közjogi Albizottsága és a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata által szervezett "Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és Magyarország" c. konferencián, Budapesten.

2014.

2014. április 24. Implementing Sustainability Through National Institutions: The Hungarian Ombudsman for Future Generations. Előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által szervezett "Model Institutions for a Sustainable Future: a comparative constitutional law perspective" c. konferencián, Budapesten.

2014. június 19-20. National institutions for the safeguarding of future generations. Előadás a Lisbon Centre of Research in Public Law of the Faculty of Law of the University of Lisbon által szervezett "The law of the future and the future of law in the era of the international and intergenerational crisis" c. konferencián, Lisszabonban.

2014. szeptember 19. Should the Ombudsman Promote Legislative Reform? Előadás az International Ombudsman Institute által szervezett "Ombudsman Role's in Democracy – IOI European Chapter Conference" c. konferencián, Tallinban.

2014. október 2. Meaning of Sustainability and the Perspectives of the Sustainable Development Goals Process. Előadás a "SUSCO 2014 (Sustainable Development Conference)" c., az Antall József Tudásközpont által szervezett konferencián, Budapesten.

2014. október 16. Institutional guarantees for intergenerational and intragenerational solidarity in the EU. Előadás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a European Environmental and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) által szervezett "A Balanced Future - Social capital and human aspects of sustainable development" c. konferencián, Budapesten.

2015.

2015. február 21. Harmonization of Legal Instruments for Wetlands & Biodiversity Conservation in the EU. Előadás a "Biodiversity and Sustainable Development & The Law Conference" c., a University of Cambridge által szervezett konferencián, Cambridge-ben.

2015. augusztus 24. Making Intergenerational Equity Operational in Practice. Előadás a T.M.C. Asser Instituut, a European Environmental Law Network (EELN) és a Hague Environmental Law Facility (HELF) által szervezett "Second Summer Programme on International and European Environmental Law - the Future we choose" c. nyári egyetemi képzésen, Hágában.

2015. augusztus 24. Making Intergenerational Equity Operational in Practice. Előadás a T.M.C. Asser Instituut, a European Environmental Law Network (EELN) és a Hague Environmental Law Facility (HELF) által szervezett "Second Summer Programme on International and European Environmental Law - the Future we choose" c. nyári egyetemi képzésen, Hágában.

2015. szeptember 16. Bevezető előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a HAND Civil Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett "A Fenntartható Fejlődési Célok magyarországi megvalósításának keretei" c. konferencián, Budapesten.

2015. október 15. Magyarország globális felelőssége és teendői a veszélyes mértékű éghajlatváltozás megelőzése és hatásainak csökkentése érdekében. Előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács által szervezett "Magyarország feladatai az éghajlatvédelemben" c. konferencián, Budapesten.

2015. október 16. Bevezető előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács által szervezett "Delivering the Sustainable Development Goals in a changing climate" c. nemzetközi konferencián, Budapesten.

2015. október 16. Apáthy István. Példa a magyar jogászság jelen és jövő nemzedékei számára. Előadás "A nagy elődök emlékezete" c. konferencián, PPKE-JÁK.

2015. december 4. A Talaj, az élet forrása - megőrzése és védelme a jövő nemzedékének. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett "A Talajok Éve – 2015" c. konferencián, Budapesten.

2016.

2016. március 7. Bevezető előadás a Kúria és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által szervezett "Társadalmi részvétel a környezetvédelmi ügyekben és annak uniós és hazai jogi védelme" c. konferencián, Budapesten.

2016. június 6. Bevezető előadás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Föld Barátai Európa, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-magyarországi Zöld Kör által szervezett "A szabadkereskedelmi egyezmények jogi kérdései" c. konferencián, Budapesten.

2016. augusztus 29-30. Future generations and just consumption in a constrained world. Előadás a SCORAI Europe, a Resource Cap Coalition, a GreenDependent Intézet, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által szervezett "Sustainable Consumption and Social Justice in a Constrained World" c. konferencián, Budapesten.

Egyéb tudományos tevékenység

Habilitációs eljárásban hivatalos bíráló:

Dr. Sonnevend Pál, ELTE ÁJK (European and international law as default constitutions in times of a national constitutional crises) 2015. december 1.

Eredményes doktori témavezetés:

Dr. Gyeney Laura, PPKE-JÁK (Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára) 2011. szeptember 5.

Dr. Láncos Petra Lea, PPKE-JÁK (Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban) 2012. november 23.

Dr. Pünkösty András, PPKE-JÁK (Az európai uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa) 2013. december 3.

PhD nyilvános vita opponencia:

dr. Kecskés Gábor, Széchenyi István Egyetem, ÁJK (A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban) 2012. május 4.

dr. Szalai Anikó, Szegedi Tudományegyetem, (A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre) 2012. május 16.

PhD bíráló bizottsági tagság:

 dr. Angyal Zoltán, Miskolci Egyetem, ÁJK (Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései) 2005.

dr. Somssich Réka, ELTE-ÁJK (Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra) 2007. november 8.

dr. Kertész Gábor, PPKE-JÁK (A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán) 2012. november 28.

dr. Karoliny Eszter, PTE-ÁJK (Az Európai Unió információs és kommunikációs politikája) 2012. december 14.

PhD szigorlati bizottsági tagság:

dr. Hoffman Tamás, ELTE-ÁJK (The challenge of transnational armed conflicts) 2011.

dr. Berkes Antal, ELTE-ÁJK („Grey Zones": The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State) 2015. november 16. 

Nyelvismeret

Angol nyelv:
Felsőfokú nyelvvizsga

Francia nyelv:
Felsőfokú nyelvismeret

Publikációk

A szakmai publikációk és hivatkozások teljes listája a Magyar Tudományos Művek Tárában az alábbi linken keresztül érhető el: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10026228