Dr. Polt Péter


Születési hely, idő:

Budapest, 1955. szeptember 6.

Végzettség:

jogi diploma, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest, 1980. "Summa cum laude" bírói-ügyészi szakvizsga, 1982. jeles minősítés

Posztgraduális képzés:


1984: Összehasonlító Jogi Fakultás, Strasbourg;
1986: Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia;
1990: Professzori ösztöndíj az Emberi Jogok Európai Igazgatóságánál, Strasbourg
1996: ELTE ÁJK doktori képzés

Nyelvtudás:

angol, német (nyelvvizsga, 1983, ill. 2002.)

Szakmai életpálya:


(Magyarország)
1980-82: fogalmazói gyakorlat a Bp. V. Kerületi Ügyészségen és a Fővárosi Főügyészségen (OKKrI segédmunkatársként);
1983: tudományos munkatárs a Legfőbb Ügyészség felügyelete alá        tartozó Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetben;
1983-85: egyetemi tanársegéd, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék;
1984: fél éves szakmai gyakorlat a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumában
1985: egyetemi adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszékén;
1986-95: részmunkaidőben ügyvéd a Békés-Németh-Vékás és társai Ügyvédi Irodában
1990-91: részmunkaidőben főelőadó (tanácsadó) az Igazságügyi Minisztériumban;
1991-95: eseti tanácsadó az Igazságügyi Minisztériumban ENSZ és Európa Tanács ügyekben;
1993-95: a Külügyminisztérium megbízásából szakértői tevékenység a magyar álláspont kialakításáról a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság (eseti és állandó) felállítása ügyében
1995-2000: állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettese
2000-2006: a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze
2006- c. legfőbb ügyészségi főtanácsos, főosztályvezető, Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség
2006- c. egyetemi tanár, PPTE

(külföld)
1988-tól: a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság tagja;
1990-től: az ENSZ vezető nemzeti referense Magyarországon a bűnmegelőzés és a bűntettesekkel való bánásmód területén;
1991-től: a Szakértői Munkacsoport és egyben az Európa Tanács Környezetvédelmi Büntetőjoggal Foglalkozó Bizottságának tagja CPEC, Council of Europe);
1992-től: választott tagja az Egyéni Kriminológiai Ösztöndíjakat Elbíráló Bizottságnak (ICRF Council of Europe)
1995-től: tagja az Európa Tanács Korrupcióval Foglalkozó Bizottságának (MGCP Council of Europe);
1997-től  alapító tagja a Gyermekvédelmi Ombudsmanok Európai Hálózatának
2004-2006: Európa Tanács, Legfőbb Ügyészek Konferenciája, igazgatósági tag
2006-tól: alelnök, Európa Tanács Európai ügyészek Konzultatív Tanácsa

Fontosabb konferenciák:


1989: a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XIV. Kongresszusa, Bécs;
1990: az ENSZ VIII. Bűnmegelőzési Kongresszusa, Havanna (helyettes rapporteur a Szervezett Bűnözés, Terrorizmus szekcióban, továbbá a magyar nemzeti jelentés előterjesztője);
1991: az Emberi Jogok Védelme és az Igazságszolgáltatás Közép és Kelet-Európában, valamint a Szovjetúnióban, Siracusa;
1991: az Európai Emberi Jogi Konvenció Végrehajtása Kelet és Nyugat Európában, Leyden;
1992: a természet és környezetvédelem büntetőjogi védelmének európai perspektívái, Lauchhammer (előadó);
1993: Európai konvenciók a környezet védelmében, Thessaloniki, (előadó);
1996: A Nemzetközi Ombudsman Intézet VI. Nemzetközi Konferenciája,
Buenos Aires
1999: A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVI. Kongresszusa, Budapest
2001: 7th Round Table with European Ombudsmen, Zurich (rapporteur)
2002: Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Community and the Role of the European Prosecutor, Budapest (rapporteur)
2003: EUROJUSTICE Conference of the Prosecutors General of the EU Member States, The Green Paper on procedural safeguerds in criminal proceedings,Germany, Weimar (rapporteur)
2004: Conference of Prosecutors General of the Council of Europe, The legalityand  the opportunity principle - advantages and disadvantages, Germany, Celle