Név:


Dr. Péterfalvi Attila András

Munkahely:


Országgyűlési Biztos Hivatala
1051 Budapest, Nádor u. 22.

Beosztás:


Hivatalvezető

Személyi adatok:

 
szül.hely: Budapest
szül.idő: 1957.

Iskolák:


Középiskola: Veres Pálné Gimnázium Angol tagozat
Egyetem: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar  (Budapest)
Diploma sz: ELTE ÁJK. cum laude fokozat
Szakvizsga: Jogi szakvizsga
Külkereskedelmi szakjogász ELTE Jogi Továbbképző

Nyelvismeret:


Angol nyelv, társalgási szint
Nyelvvizsga: Angol középfokú állami nyelvvizsga (C)

Oktatási tevékenység:


20 éve oktatok  a volt Államigazgatási Főiskolán, jelenlegi elnevezésén: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán (Budapest) nappali, esti, levelező és másddiplomás szakokon

Beosztás:


főiskolai docens
2006-ban tiszteletbeli egyetemi tanári címet kaptam a Károli Gáspár Református Egyetemen
2008-ban címzetes egyetemi tanári kinevezést kaptam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Oktatási terület:


Civilisztika (Polgári jog-Polgári eljárásjog-Családjog)
Adatvédelem, információszabadság

Az adatvédelemhez kapcsolódó tevékenység:


Az Államigazgatási Főiskolán tudományos munkaként a személyiségi jogok és az adatvédelem összefüggéseit vizsgáltam, ennek következtében a 80-as évek vége óta a Központi Statisztikai Hivatal felkérése alapján részt vettem az első (a rendszerváltás következtében beterjesztésre nem került) adatvédelmi törvény elkészítésében, véleményezésében.
Ehhez kapcsolódóan nyertem el 1991-ben egy NATO ösztöndíjat:
Információszabadság - Adatvédelem - Személyiségi jogok címmel.
Az adatvédelmi biztos irodájának munkájában külső szakértőként 1996-óta vettem részt.
2001. december 11-én az  Országgyűlés hat évre megválasztott adatvédelmi biztosnak.

Társadalmi tevékenység


1995 óta Lions klubtag (különféle klub szintű és országos megbízatásokkal).

Budapest, 2008. augusztus

                                                                 Dr. Péterfalvi Attila