Majtényi László 1950. november 30-án született Budapesten. Jogász, az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet elnöke, a Pécsi Tudományegyetem docense. Három gyermeke és négy unokája van, felesége legfelsőbb bírósági bíró.

Felsőfokú végzettség


- Jogász ELTE ÁJK, 1975

Tudományos fokozatok


- dr. Univ. - 1975. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Doktori disszertáció témája: A
normaelsajátítás típusai
- Az állam és jogtudomány kandidátusa, 1992, Téma: Ombudsman: Állampolgári Jogok Biztosa

Szakmai életút


- Jogi előadó, Jogtanácsos, MAHART 1975-1980
- Ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsga, 1978
- A Műegyetem oktatója, egyetemi adjunktus 1980, egyetemi docens (-1992)
- A Műszaki Egyetem Jogtudományi Osztályának vezetője 1992-1995
- Az Alkotmánybíróság tanácsadója, főtanácsadója: 1990-1995
- A Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosa 1995-2001
- A Világosság c. társadalomtudományi folyóirat szerkesztője 1974-, majd a
szerkesztőbizottság tagja -1995
- A Fundamentum c. folyóirat alapító szerkesztője
- A Budapesti Könyvszemle szerkesztője, 2002-
- A Széchenyi István Egyetem docense, 1995-2002
- Ügyvéd, 2001-
- Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, elnök, 2003-
- A PTE ÁJK egyetemi docens, 2003-
- Több magyarországi egyetem, felsőoktatási intézmény rendszeres meghívott
előadója: ELTE ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Mathias Corvinus Collegium, Láthatatlan Kollégium. Az egyetemi karrier során oktatott
tantárgyak: Alkotmányjog, etika, adatvédelem, információs jogok, ombudsmanintézmények,
közlekedési jog, tengeri fuvarjog, szállítmányozás, nemzetközi tengeri és
belvízi közjog, hajózási jog, biztosítási jog
- Doktorandusz képzés
- Pázmány Péter Katolikus egyetem 2001-2002
- PTE ÁJK Doktori Iskolája (2003)
- Phd. Bíráló bizottság, PTE ÁJK
- Kutatási témái:
- Ombudsman intézmények összehasonlító vizsgálata.
- Az információs társadalom elmélete és jogi környezete.
- Adatvédelem és információszabadság Magyarországon és az Európai
Unióban.
- Alkotmányjog
- Alapjogi bíráskodás

Kitüntetései


- Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 2003. március 15.
- Pozitív Nagy Testvér Díj, 2001
- Régi Magyar Nemzetesek Emlékplakettje, 2001

Szakmai konferenciák


- Több mint ötven rangos szakmai konferencián tartott Magyarországon és külföldön
előadást.

Tanulmányutak


- 1988: Norway, Nordisk Institutt for Sjorett
- 1991: France, European Commission of Human Rights, European Court of Human
Rights
- 1992: Sweden, Swedish Institute.
- 1999: USA, USIA

Nemzetközi és hazai szakértői tevékenység


- 1997 - Brandenburg Parlamentjének meghívására: az információszabadság védelme,
tanácsadás a brandenburgi parlamentnek,
- 1998 - Moszkva, Oroszország, Európa Tanács szakértőjeként az ombudsman
intézmény meghonosodásának lehetőségei Oroszországban,
- 2000 - Moldávia, Európa Tanács szakértőjeként a személyes adatok törvényi
védelmének megteremtése,
- 2001 - Grúzia Európa Tanács szakértőjeként az információs jogok meghonosítása
Grúziában,
- 2003 - Örményország, Az örmény információszabadság-törvény koncepciójának
véleményezése, az Article 19 meghívására,
- 2004 - Koszovó, Az Európa Tanács meghívására a koszovói adatvédelmi jog
tervezetének felülvizsgálata,
- 2006 - Tagja voltam a közadatok újrahasznosításáról szóló EU direktíva hatását
vizsgáló kutatószerv tanácsadó testületének MEPSIR: Measuring European Public
Sector Information Resources.
- 2007 - Koszovó, Montenegro: A nemzeti ombudsman intézmények fejlesztése

Publikációk


- Több könyv, Magyarországon és külföldön kiadott könyvrészlet, számos tanulmány
szerzője. A magyar kormányok és szervezetek felkérésére továbbá számos tanulmányt,
jogi szakvéleményt írt az információs jogok és az alkotmányjog tárgykörben.
- Folyóiratcikkek:
- Egy érdekes jogeset a tengeri biztosítás köréből, Biztosítási Szemle, 1986. 3-4
73-80 o.,
- A tengeri fuvarozás felelősségi rendszerének változása, Közlekedéstudományi
Szemle, 1986/10.,
- A magyar hajózási jog felülvizsgálatának szükségessége, Közlekedéstudományi
Szemle, 1990/12 529-535 o.,
- A vízifuvarozás joga, KTMF 5. Tudományos Ülésszak kiadványa,
- A magyar hajózási jog kodifikációja, SZIMF, 6. tudományos Ülésszak, 1991.
szept. 9-11. 149-172 o.,
- Egy korszerű hajózási és kikötői törvény koncepciójához, Magyar Közigazgatás
1991. ápr. 367-375 o.,
- A hajózás biztonsága, Közlekedési Közlöny, 1985/5.,
- A polgár és az ő joga, Jogtudományi Közlöny, 1986/5. ,
- Az Európai Közösség egységes piaca és a hajózás hazai szabályozása,
Közlekedéstudományi Szemle, 1992. 5. 169-174. o.,
- Ombudsmanok Skandináviában - országgyűlési biztos Magyarországon,
Világosság, 1988/7 432-440. o.,
- Az adatvédelmi ombudsman- az adatvédelmi törvényhozás, Magyar
Közigazgatás, 1990/8 695-703. o.,
- Megszüntetendő-e az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollja, avagy a
közeg bosszúja. (vitacikk) (Magyar Jog, 1991/5.),
- Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Privacy Laws &
Business, Middlesex, United Kingdom, Dec. 1991.,
- Az állampolgárok jogai és a jogok biztosa, Társadalmi Szemle, 1991/6, 75-83.
o.,
- Pártok, politikák, ombudsmanok, Világosság, 1992. május 385-393 o,
Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Privacy Laws &
Business, Middlesex, United Kingdom, Dec. 1991.,
- Az állam szégyene, a polgár titka, (Halmai Gábor társszerzővel) Café Bábel,
1993. ősz,
- Freedom of Information and Data Protection in Hungary, Constitutionalism &
Politics, Bratislava, Slovakia November, 1993.,
- On the History of Adopting the Institution of Ombudsman in Hungary, Journal of
Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Bookworld Publications,
Volume 1/1994. Number 2, 163-191. pp.,
- Az alkotmányozás Magyarországon, Democracy After Communism
Foundation, American Council of Learned Societies, 1994. jan. 24. Budapest.
Jogállam, 1994/2, 39-45. o.,
- Kié az alkotmány?, Kritika, 1994/3,
- Tíz jótanács alkotmányozás esetére, Világosság, 1994. november (jegyzet),
AIDS és intolerancia, Világosság, 1995, február (szerkesztői jegyzet),
- Közéleti antiszemitizmus, Világosság, 1995. július (jegyzet),
- Az adatvédelem és az információszabadság az Alkotmányban, Acta Humana,
1995, No 18-19 87-101. o.,
- Confronting the Past In: Constitution in Service Democracy, 1995, Cracow,
149-170, Kim Lane Schepele, Halmai Gábor társszerzőkkel.,
- The Hungarian Constitutional Court's Lustration Decision of 1994., East
European Human Rights Review, 1995,1, 111-128 pp. by Gábor Halmai, László
Majtényi, Kim Lane Schepele,
- Hungary appoints Eastern Europe's first Data Protection Commissioner, Privacy
Laws and Business, September, 1995.,
- A pártállami titkosszolgálati iratok nyilvánossága, Kritika., 1996/4.,
- Geheime Unterlagen des kommunistischen Regimes und der liberale
Rechtsstaat, DuD Datenschutz und Sichereit in Informationsverarbeitung und
Kommunikation, 10/96, 584-589. ,
- The Constitution, Scientific Research, Data Protection, and Freedom of
Information, Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe,
Volume3, Number 2, 1996. Bookworld Publicatiopns 197-213.,
- What are the current trends for protection of information?
- "Privacy: the new frontier" Montreal, September 23-26, 1997
(konferenciakiadvány),
- Az információs szabadságjogok Magyarországon, Világosság, 1998/10, 49-62.
Kinek a feladata az alkotmány közvetlen alkalmazása? Körkérdés az
alkotmányosságról, Fundamentum, (hozzászólás)1998/4, 41-44.o.,
- Hungarian Data Protection Law and the World 20th International Conference of
Privacy and Data Protection Commissioners, Santiago de Compostela, September
1998 (konferenciakiadvány),
- Hungary streamlines its law to follow the EU Directive, Privacy Laws and
Business Issue No51, December, 1999 16-18pp ,
- Hungary and EU, I-WAYS The Internet Raises New Privacy Concerns, GIIC,
third Quarter. 1999. 50-52 pp.,
- Az adatvédelmi biztos üzenetei, Kritika, 2001. október 15-19. o.,
- A bensővé tett adatvédelem, Pszychiatria Hungarica, 2001.5. 487-489.o.,
- Gazdaság és adatvédelem, Napi Jogász, 2002. február,
- Alkotmányos demokráciánk, Holmi, 2002. április 525-533. o. (bírálat),
- Az információszabadság és az adatvédelem határai, Világosság, 2002/2-3 56-
108.o.,
- Ensuring data protection in East-Central Europe. (Part IV: Keynote
Address).Social Research. 03/22/2002. 8-25. pp., Volume 69 No.1 Spring, 2002,
New School, New York,
- Reconciliation and developing public trust: openingstate security files to the
public, Geneva Centre for the democratic control of armed Forces (DCAF), 2002,
3th-5th October www.dcaf.ch,
- Lemaradásban vagy lépéselőnyben - Adatvédelem és információszabadság,
Beszélő, 2003. 5. szám 62-67.o.,
- A bíróságok és a nyilvánosság, Fundamentum, 2004/1, 63- 70 o.,
- A nyilvánosság és a bíróságok, Kontroll, 2004/1 83-93 o.,
- Első oldal, Infokommunikáció és jog, 2004. október,
- Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása, Fundamentum,
2004/4,
- Közérdekű - személyes - nyilvános - titok I. Beszélő, 2005, 9-szám,
- Közérdekű - személyes - nyilvános - titok II. Beszélő, 2005, 10. szám,
- A fenyegetett én (Az információs kor előérzete József Attila egyik nagy
versében), Holmi, 2006. február 167-172 o.,
- Távközlési adatok visszatartása, Első oldal, Infokommunikáció és jog,, 2006.
április, 39.o.,
- Resolution of Public Sector Information - The Hungarian Model , 2006
http://www.oecd.org/document/17/0,2340,en_2649_33757_36860241_1_1_1_1,
00.html,
- Kerekasztal-beszélgetés a génkutatásról, Biztosítási Szemle, 2006/9. 15-34.o.
(társszerző),
Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet (írás, szerkesztés)
- Az ombudsman - a jogok biztosa, 1992, Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 138.o. ,
- Jogi ismeretek, belvízi és tengeri hajózási közjog. Tankönyvkiadó, Budapest,
1986 J7-994 (egyetemi jegyzet),
- Tengeri fuvarjog, Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, Budapest, J7-11992
(egyetemi jegyzet),
- Jogtudományi ismeretek mérnökhallgatóknak, Budapest, 1995. (egyedüli
szerkesztő),
- Adatvédelem, információszabadság, sajtó, 1997, Constitutional and Legislative
Policy Institute, Budapest (kézikönyv),
- The first three years of the Parliamentary Commissioner for Data Protection and
Freedom of Information, Budapest, 1998. ABI, 370. old. (szerk.),
- Az ombudsman szerepe és feladatai a közép- és kelet-európai országokban a
rendszerváltás után, Budapest, 1997. Európa Tanács - Országgyűlési Biztosok
Hivatala (társszerző),
- Annual Report of the Parliamenty Commissioner for Data Protection and
Freedom of Information 1998, 1999, 2000, 2001 (Abbreviated Versions) (szerk),
- Data Protection and Freedom of Information, Budapest, 1997, May 22-25,
HCLU, Ford Foundation, Experiencies of data protection in Hungary, Edited by
the Civil Liberties Union, Budapest, 1997. (konferenciakötet),
- Adatőrségen, Történetek a Tüköry utcából, Emberi Jogi Információs és
Dokumentációs központ, 122. old. Budapest, 1999.,
- Hungary, The Global Encyclopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer Law
International, 1997 (kézikönyv), (társszerző),
- Az adatvédelmi biztos beszámolója1995-96, 1997, 1998, 1999, 2000, (szerk.)
ABI, Budapest (öt kötet),
- Informationsfreiheit - Das Ungarische Modell / Freedom of Information -The
Hungarian Model Akteneinsicht und Informationszugang, Potsdamer Materialen
Band 2 Internationales Symposium, 155-179. old. 2001 (konferenciakötet),
- The door onto the other side - Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 341 o. (szerk,
társszerző), kétnyelvű kötet,
- Tanulmányok a demokráciáról, Budapest, 1998, Munkásakadémia Alapítvány,
- Oppenness and Trasparency in Governance, challenge and Opportunities,
EIPA, Maastricht, 2000. The Netherlands, 145-151pp., www.eipa.nl,
- One World One Privacy, Towards an Electronic Citizenship, 22nd International
Conference on Privacy and Personal Data Protection, 2000 217-147. pp
(konferenciakötet),
- Észrevételek a jövő nemzedékek jogainak képviseletéhez, A jövő nemzedékek
jogai, Védegylet, 2000, 47-53 o. Szerk: Jávor Benedek (konferenciakötet),
- Az alkotmányos alapjogok és a kutatás szabadsága, Levéltár és nyilvánosság c.
konferenciakötet) , 1992. okt. 9-10.Budapest, 1993, 43-55. o.,
- Az adatvédelem joga, In: Jogi Informatika, szerk: Kovacsicsné Nagy Katalin,
(1996), 67-79- o.,
- In: Az ombudsmanok tíz éve 1995-2005 OBH Így kezdődött. (Ünnepi
kiadvány),
- A személyes adatok védelme a bankoknál és biztosítóknál, Ötödik Magyar
Jogászgyűlés, Budapest, 2000, 109-116 o.,
- Matematikától a kriminálinformatikáig, Adatvédelem, információszabadság,
üzleti titok,153-159.o.Emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére,
Budapest, 2001,
- Megőrizhető-e a magánélet az információs társadalomban?
- Információs társadalom és jogrendszer, 95-105. old. Budapest 2002. MTA
Társadalomkutató Központ, 341.o.,
- Ügynökök és akták, 123-133.o. Soros Alapítvány, 2003. Budapest (szerk:
Halmai Gábor),
- És mi lesz az alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 199 o. (2004)
(szerk, társszerző) konferenciakötet,
- FOI- Experiences from Eastern Europe, Freedom of the Media and the
Internet, OSCE,: Amsterdam, www.osce.org key-note speaker Publikálva:
Freedom and Responsibility, Yearbook, 2004 29-45.pp,
- A bensővé tett adatvédelem (bevezető) In: Az adatvédelem addiktológiai
kézikönyve, (2004)Budapest,. 210 o. szerk: Gerevich József,
- A jogállami forradalom történeti alkotmánya www. jogiforum/publikaciok,
(2004),
- Emberi jogok a gyakorlatban, In: Az igazságosság dilemmái, ünnepi kötet
Földesi Tamás 75. Születésnapjára, 2004. 240-263.o.,
- A kisebbségek közjogi testületei, az identitás nyilvántarthatósága és a
magánélet oltalma. In: Regisztrálható-e az identitás? 73-90. o. Szerk: Halász
Iván - Majtényi Balázs,
- Az elektronikus információszabadság, Eötvös Károly Intézet, 2005, 420. o.
(szerk.),
- Közérdekű adat-személyes adat-titok, Data of public interest- personal datapublic
data-secrets 39-79. o., 209-251.pp. Tízéves az adatvédelmi biztos irodája,
Ten years of DP&FOI Commissioner's Office (kétnyelvű kötet),
- Az ombudsmanról (Hogy kezdődött?) 236.o. In: A mi alkotmányunk, Complex,
2006, 547. o.,
- Párt- és kampánypénzek, Fundamentum 2006/3. 79-93.o. társszerző,
kutatásvezető,
- Az újságíró és az elektronikus információszabadság, MÚOSZ Évkönyv 2006,
96-101.o.,
- Az olvasó védelmében - Újságombudsmanok a Magyar Hírlapnál, Budapest,
2006, 149.o. (társszerző),
- Az információs szabadságok, Complex, 2006, 485. o.,