Dr. Fülöp Sándor

Született: 1957. október 17, Montreal, Kanada

Családi állapot:
nős (dr. Fülöp Ágnes, bíró, Budapest Környéki Törvényszék), két gyermek apja (Natasa, 27, bírósági fogalmazó, Szentendrei Városi Bíróság és Máté, 24, végzős építészhallgató, BME)

Képzettség

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1977-82
ELTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológus, 1981-87

Munkahelyek

1984-1991, Fővárosi Főügyészség (ügyész, büntető ügyszak),
1991-1993, Legfőbb Ügyészség (ügyész, személyzeti o., majd államigazgatási jogi o.),
1993-1994, Ruttner and Partners Ügyvédi Iroda (ügyvéd, főként gazdasági ügyek),
1994-2008, Környezeti Management és Jog Egyesület (ügyvéd, a környezetvédelmi jogi adatbank és tanácsadó szolgálat vezetője),
2008-2011, A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa,
2012  Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekei védelmét ellátó helyettese

Egyéb főbb szakmai megbízatások

2002-2008, Az Aarhusi Egyezmény Jogérvényesítési Bizottságának tagja,
1998-2003, Az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja, majd elnökhelyettese,
1996-, Mb. egyetemi adjunktus, ELTE ÁJTK, környezetvédelmi jog,
1997-, Meghívott előadó (Pázmány Péter Egyetem, Győri Államigazgatási Főiskola, Közép-európai Egyetem, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Gödöllői Egyetem),
1992-, Környezetvédelmi jogalkotás (NGO jogi szakértőként részvétel a környezetvédelmi törvény megalkotásában, a környezeti hatásvizsgálat kormányrendelet jogi előkészítése, stratégiai környezeti hatásvizsgálati törvény előkészítése, az Espooi Egyezmény ratifikációjának jogi előkészítése, részvétel az Aarhusi Egyezmény megszövegezésében),
2000-2006, Környezeti demokrácia indikátor kifejlesztése és gyakorlati alkalmazása (a World Resource Institute vezette konzorcium tagjaként),
2002-2006, Nemzetközi projektek (környezeti jogalkotás, BiH, tréningek, BiH, Albánia, Macedónia, Horvátország, Kazakhsztán)

Publikációk

 • A bizonyítékok mérlegelése - Pszichológia és büntető eljárásjog - Ügyészségi Szemle, 1991.1.
 • A jogi személyek büntetőjogi felelőssége - Magyar Jog, 1993.7.
 • EU környezetvédelmi jogharmonizáció, levegő tisztaság védelmi fejezet - Tanulmánykötet, DHV Consult, Hága, 1993
 • Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban, kézikönyv, REC, 1994
 • A környezetvédelmi társadalmi szervezetek és kormányzati szervek kapcsolata c. könyv magyar fejezete - PELA, Wroclaw, 1998
 • EU környezetvédelmi jogharmonizáció, vízvédelmi fejezetek - Tanulmánykötet I.-VI., Phare, Budapest, 1998.
 • Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység, Környezetvédelmi Kiskönyvtár sorozat, KJK-Kerszöv, Budapest, 2001
 • A közérdekű ügyvédi irodák működése, kézikönyv, I. fejezet - Columbia Egyetem, 2001
 • Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban, kézikönyv a közösségi részvételről környezetvédelmi és vízügyi hatóságoknak, REC, Szentendre, 2002
 • A környezetvédelmi jog néhány belső ellentmondása: Szükség van-e újrakodifikációra? (In: A környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás időszerű kérdései, PPKE, Budapest 2002)
 • Like Minds? Two Perspectives on International Environmental Joint Efforts (with Ruth Greenspan Bell) The Environmental Law Reporter, ELI, Washingon, Volume XXXIII, Number 5, May 2003
 • Magyar Környezetvédelmi Lexikon (20 szócikk) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001
 • Előzetes vizsgálat - hatásvizsgálat - IPPC, Complex, Budapest, Wolters Kluwer kiadó, 2007
 • Az Aarhusi Egyezmény szellemisége – Fundamentum, 2008

Egyéb tevékenység

2003-2008, Környezettudományi Központ Alapítvány, a kuratórium elnöke
1994-2008, Budapesti TIT, elnökségi tag
1999-2001, A Közép-Kelet Európai Közérdekű Környezetvédő Jogászok Egyesületének elnöke