Dsc. Szabó Máté, egyetemi tanár
(1956 Június 13. Budapest-)

2007. szeptember 25-én  hat évre az állampolgári jogok országgyűlési biztosává választott az Országgyűlés, és emellett végzem oktató – és kutatómunkámat.

1980-ban szereztem diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően négy évig a „Világosság" című folyóirat szerkesztőjeként dolgoztam. 1984-től az ELTE Állam és Jogtudományi Karának Politológia Tanszékén dolgoztam először tudományos munkatárs, majd 1987-től főmunkatárs, 1990-től pedig egyetemi docensi beosztásban; 1995-től egyetemi tanárként. 1999 november 1. óta  a Tanszék vezetője, majd 2001. november 1-től 2010 július 1-ig a Politikatudományi Intézet létrejöttét követően igazgatója voltam. Megalakulása óta oktatok az ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskolában és tagja vagyok a Doktori Iskola Tanácsának. 2002-2012 között részfoglalkozású egyetemi tanárként oktattam a Nyugat–Magyarországi Egyetem  szombathelyi, Savaria Campusának  Európai és Nemzetközi  Tanulmányok szakán.

1980 óta folyamatosan végzek politológiai és szociológiai kutatómunkát. Két fő téma a politikaelmélet története a 19–21. századi USA-ban és Nyugat-Európában, valamint a társadalmi mozgalmak és a politikai tiltakozás a 20.-21. században Magyarországon és Közép-Európában. Az e témakörében megjelent munkáim több egyetemen tananyagok.

1988-ban a Magyar Szociológiai Társaság fiatal tehetségek jutalmazását szolgáló Erdei Ferenc díjjal tüntetett ki az alternatív mozgalmakról folytatott kutatásaimért. 2000-ben a belügyminisztertől belügyi tudományos munkáért járó emlékplakettet kaptam. Oktatómunkámért 2006-ban a „Magyar Felsőoktatásért" emlékplakettet adományozta az oktatási miniszter. 2007-ben megkaptam a Magyar Politikatudományi Társaság és a Bibó István Demokrácia Alapítvány Bibó István díját oktató és kutatómunkám elismeréseként. 2012-ben megkaptam a Lengyel Köztársaság elnökétől a Lengyel Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést.

Alapító tagja vagyok a Magyar Politikatudományi Társaságnak, a Magyarországi Humboldt Egyesületnek, tagja vagyok a Magyar Szociológiai Társaságnak.  Rendszeresen veszek részt nemzetközi konferenciákon, angol és német nyelvű  előadásaim többsége megjelent nemzetközi tudományos folyóiratokban és szakkönyvekben.

1993-tól veszek részt a Magyar Akkreditációs Bizottság és az MTA különböző tudományos bizottságainak munkájában.  1998-2002-ig tagja voltam a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsadó Testületének.

1987-ben védtem meg a politikatudományi kandidátusi disszertációt,  1996-ban  pedig  az MTA  tudományok doktora címet kaptam meg politológiából.  Aktívan részt veszek a tudományos könyv- és folyóirat-kiadásban. 1980–84 a „Világosság" főállású szerkesztője, 1985–86 a „Külpolitika" külső munkatársa, 1991-től 2000-ig a „Politikatudományi Szemle" szerkesztője voltam. 2000-től a Szerkesztőbizottság tagja vagyok.    2008-tól  a „Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft„  német folyóirat szerkesztőbizottságának tagja vagyok. 2011 óta vagyok tagja a „Külügyi Szemle"  tanácsadó testületének.

1982 óta több alkalommal nyertem el  ösztöndíjakat (FES, DAAD, Humboldt) az NSZK-ba, valamint  a Netherlands Institute of Advanced Studies, a Firenzei Európa Európai Egyetem, a NATO Demokrácia programja kutatási ösztöndíjait illetve a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat és a Széchenyi professzori ösztöndíjat.

Publikációk

1) Könyvek

Monográfiák:

1.     Human Rights and Civil Society in Hungary. Twenty Years for Rights and Freedom (1988-2008). OBH, Budapest, 2009..

2.     (Csóré Erika, Hajas Barnabás, Péterfalvi Attila, Sziklay Júlia) Ki őrzi az őrzőket? Az ombudsmani jogvédelem. Kairosz Kiadó, Budapest, 2010.

                                                
Szerkesztett kötetek:


1.      (Hajas Barnabás): Emberi méltóság-korlátok nélkül.  Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2009.

2.     (Péterfalvi Attila): Gabriele Kucsko-Stadlmayer (szerk.): Európai ombudsmani intézmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.    

 
2)  Könyvrészletek
 

1. A „forró ősz" 2006-ban Budapesten - értelmezési kísérlet politológiai-politikai szociológiai szempontból, in: Sándor Péter-Vass László-Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2006-ról: kormányzat, közpolitika, közélet. DKMKA, Budapest, 2007. 1241-1262.

 
2. Partizipation und Zivilcourage- die neue Ungarn jenseits des Autoritarismus in: Aron Buzogany-Rolf Frankenberg (Hrsg.): Osteuropa: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Nomos: Baden-Baden, 2007. 277-291.
 

3. Collective Protests in Central European Post-Communist Countries, in: Pero Mladini-Davorka Vidovic (eds.): Transitions in Central and Eastern European Countries, CPI, Zagreb, 2007. 93-117.

 
4. 1968 in Hungary, in: Martin Klimke-Joachim Scharloth (ed.): 1968 in Europe. A History of Protest and Activism, 1956-1977. Palgrave, New York, 2008. 219-229.
 

5.  Az ombudsmanok és a gyülekezés joga, in: Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország  politikai évkönyve 2007-ről. I. kötet. DKMKKA, Budapest, 2008. 500-526.

 
6. (-Kerényi Szabina): Transnational Influences on Patterns  of Mobilisation  Within Environmental Movements in Hungary, in: Brian Doherty-Thimothy Doyle (eds.): Beyond Borders. Environmental Movements and Transnational Politics.Routledge. New York, 2008. 107-125.
 

7. Civil társadalmi hálózatok, mint a régió és a globális rendszer viszonyának közvetítői, in: Bodó Barna (szerk.): Európai Unió és regionális politika. Scientia, Kolozsvár, 2008.141-157.
 

8. A tiltakozás kultúrája a magyar civil társadalomban, in.: Csefkó Ferenc-Horváth Csaba (szerk.): A demokrácia deficitje avagy a deficites hatalomgyakorlás. Pécsi Állam és Jogtudományi Kar, Pécs, 2008. 237-263.

9. Demonstration Democracy in Hungary: Policing Protest-from the Catacomb of Unofficial Activities to Rioting, in: András Sajó (eds.): Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration. Eleven International Publ., Utrecht, 2009. 221-242.

 
10. (Haraszti Katalin), Az emberi jogok fejlődésének globális és európai fordulópontjain, (1809-1948-1989-2008-2009), in: Gömbös Ervin (szerk.): Globális kihívások, millenniumi fejlesztési célok és Magyarország. Magyar ENSZ Társaság, Budapest,  2008.155-173.
 

11. Emberi jogok és a biztonság konfliktusai a 21. században, in: Sziklay Júlia (szerk.): Az információs jogok  kihívásai a XXI. században. Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2009. 31-63.


12.(Hajas Barnabás-Halász Zsolt-Lápossy Attila): Tüntetések Budapesten, in: Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2008-ról. I. kötet. DKMKA, Budapest, 2009. 226-243.

 
13. Kompromiss als Erbe des Kádárismus: Ungarn 1989-1990, in: Jerzy Macków (Hrsg.): Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. VS Verlag, Wiesbaden, 2009. 199-215.

 
14. (Hajas Barnabás): Emberi méltóság-korlátok nélkül, in: Hajas Barnabás-Szabó Máté (szerk.): Emberi méltóság-korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2009. 9-21.

 
15. (Haraszti Katalin): Az ENSZ Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozatának hatvan éve és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának intézménye Magyarországon, in: Hajas Barnabás-Szabó Máté (szerk.): Emberi méltóság-korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2009. 43-66.
 

16. The Hungarian Ombudsman Institution (1995-2008), in: Linda C. Reif. (eds.): The International Ombudsman Yearbook.Martinus Nijhoff  Publ. Leiden/Boston, 2009.154-182.

 
17. Das Wesen von Ungehorsam und Kritik. Ombudsmann-Institution, die osteuropäische Revolution der Menschenrechte und eine neue Zivilkultur, in: Bálint Balla-Anton Sterbling (Hrsg.): Europäische Entwicklungsdynamik. Krämer Verlag, Hamburg, 2009. 87-107.
 

18. (Hajas Barnabás): Az alapvető jogok húsz legutóbbi évéről-Magyarországon (1988-2008), in: Sándor Péter- Stumpf Anna-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évhuszadkönyve: A magyar demokrácia kormányzati rendszere (1988-2008). DKMKA, Arcanum, Budapest, 2009. Elektronikus kötet.

 
19. Milestones in the global and European development of human rights, in: Jernej Rovsek/Liana Kalcina(eds.):  60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 15th Anniversary  of the Human Rights Ombudsman Act in Slovenia. The Human Rights Ombudsman of Slovenia, Ljubljana, 2009. 88-94.

 
20. Erőszak-Miért? Ne! Előszó, in: Kovács Orsolya Ágota (szerk.): Gyermekjogi projekt,  ÁJOB Projektfüzetek 2010/1.5.
 

21. (Borza Beáta) Láthatóvá vált fogyatékosság, in: Borza Beáta (szerk.): „Méltóképpen másképp" ÁJOB projektfüzetek 2010/2. 7-10.

22. A sztrájk, mint sajátos állampolgári érdekérvényesítés, in: Zemplényi Adrienne (szerk.): Sztrájkjogi projekt ÁJOB Projektfüzetek 2010/4. 5-9.

 
23. Közlekedek, tehát vagyok : a közlekedők jogai, in: Halász Zsolt-Lux Ágnes (szerk.): Közlekedési projekt. ÁJOB Projektfüzetek 2010/3. 5-8.

 
24. (Hajas Barnabás): A 2009. évi budapesti tüntetések: ombudsmani vizsgálatok, in: Sándor Péter- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. DKMKA, Budapest, 2010. 69-75.

 
25. (Borza Beáta-Halász Zsolt-Kovács Orsolya): Ízelítő az állampolgári jogok országgyűlési biztosának kiemelt vizsgálataiból, in: Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. DKMKA, Budapest, 2010.177-181.

 
26. Demonstration Democracy in Hungary, in: Armen Harutyunyan (eds.): Freedom of Expression-Right to Fair Trial.Almanac: Erevan (Armenia) 2010. 38-55. Uo. Oroszul 214-233; örményül  123-146.
 

27. (Coauthor: Péterfalvi Attila-Hajas Barnabás): Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa Magyarországon, in: Gabriele Kucsko–Stadlmayer (szerk.): Európai ombudsmani intézmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 277-290.

 
28. Gab es eine politische Ethik der Wende- und wäre diese heute noch gültig? In: AndrásMmasát (hrsg.): Ethik und Alltag. Zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Andrássy Univ. Abhandlungen Nr. 23.  Budapest, 29-57.
 

29. Revisionismus, Liberalismus und Populismus: die Oppositionn in Ungarn, in: Detlef Pollack-Jan Wielghos (hrsg.): Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropäischen Regimeumgbrüchen 1989. WS-Verlag, Wiesbaden, 2010. 63-83.

 
30. Zwischen Reform und Revolution. Ungarns Weg aus der Staatssozialismus-wohin? In: Th. Grossbölting-Raj Kollmorgen u.a. (Hrsg.): Das Ende des Kommunismus. Die Überwindung der Diktaturen inn Europa und ihre Folgen. Klartext. Essen, 2010.177-195.
 

31. The Hungarian Ombudsman Institution,in: S. Rashidova (ed.): World Ombudsmen.Y-M.M. Publ. Tashkent, 2010. 58-74.

 
32. (Lápossy Attila-Zeller Judit: A sztrájk, mint az alapjogok és a tiltakozás világának szereplője. Jelentés. Hozzászólás. in: Halmos Csaba (szerk.): Sztrájkjog Magyarországon. Complex, Budapest, 2010. 73-81.; 81-119.; 189-195.

 
33. Defizite der Demokratie oder Machtausübung mit Defiziten? Probleme der Kundgebungen und des Versammlungsrechts in Ungarn. in: Joachim Jesko von Puttkamer-Gabriele Schubert (Hrsg.): Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südorsteuropa. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2010. 221-239.

 
34. (Coauthor: Hajas Barnabás): A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarországon. in: (szerk.: Csefkó Ferenc-Horváth Csaba) Politika és korrupció. PÉK, Pécs, 2010. 194-207.

 
35. (Coauthor: Pajcsicsné Csóré Erika): Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban. in: A globalizáció kihívásai-kriminálpolitikai válaszok.  Kriminológiai Közlemények 58. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2010. 49-58.

  
3) Tanulmányok

 
1. Legal and Political Environment of the NGO's in Hungary, in: Jogelméleti Szemle  2007/1.

2. A forró ősz 2006-ban Budapesten, in: Rendészeti Szemle 2007/4. 53-83.

3. Globális kommunikáció, civil társadalom, tiltakozás, in: Fordulat . Új folyam. 2008/1. 96-120.

4. A szocializmus kritikája a magyar ellenzék irányzatainak gondolkodásában (1968-1988), in: Politikatudományi Szemle 2008/1. 7-41.

5. A demokrácia stabilitása és a gyülekezés joga, in: Rendészeti Szemle 2008/6. 3-26.

6. Legal and Political Environment of NGO's in Hungary , in: : Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominate . Sectio Iuridica. Vol. XLIX.2008.23-55.

7. Az emberi jogok fejlődésének fordulópontjain, in: Beszélő 2008/11-12.67-74.

8. Civil and Uncivil  Society in Hungary, in: Central European Political Sciencde Review 2008. No. 33. 66-87.

9. A Transnational Civil Society in Europe: from the point of view of the new post-communist EU-members, in: Central European Political Science Review Vol. 2008. 9. No. 34.2008. 61-94.

10.Védtelenül? Ki őrzi az őrzőket? In: Közjogi Szemle 2009/1. 68-69.o.

11. Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika intézményei, in: Magyar Tudomány, 2009/4. 464-473.

12. (Hajas Barnabás): A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarországon - az ombudsman és az engedetlenkedő állampolgár szempontjai, in: Új Magyar Közigazgatás 2009/6-7. 23-29.

13. Polgári engedetlenség és civil kultúra, in: Civil Szemle 2009/3. 7-21.

14. Autonómia és etatizmus a magyar civil társadalomban, in: Politikatudományi Szemle 2009/3. 157-164.

15 . A válságról- a politológia mondanivalója, in: Magyar Tudomány 2009/12. 1513-1523.

16. Urbanisten versus Populisten in Ungarn, in: Berliner Debatte/Initial 2009/3. 67-74.

17. Disobedience and Criticism., in: Jura 2009/2. 175-185.

18. Unprotected? Who guards the guardians in: European Ombudsm,an Newsletter 2009/12.  58-61.

19.  The Ethos of Ombudsman's Institution, in: Journal für Rechtspolitik 2010/1. 12-21.

20. Az állampolgári jogvédelem új típusú intézménye a 21. században: az ombudsman, in: Forrás  2010/7-8. 192-212.

21. (Somosi György): A Magyar Honvédséget érintő országgyűlési biztosi vizsgálat tapasztalatai. in: Nemzet és Biztonság 2010/7. 73-86.

 

4) Beszámolók folyóiratokban
 

1. Húsz év után – a magyar parlamentarizmus struktúraváltozása? in: Közjogi Szemle 2010/6. 58-59

2. Az Európai Unió alapjogvédelmi intézményrendszerének erősítése. in: Fundamentum 2010/2. 108-110.

3. Ungarn hat gewählt – aber wie? in: Berliner Debatte/Initial 2010/2. 67-73.

4. (Sziklay Júlia): Die Institution des Ombudsmanns in den deutschssprachigen Länder, in: Humboldt-Nachrichten 2010/no. 32. 11-20.

5.  A büntetés-végrehajtás ellenőrzésének projektje. in: Ügyvédek Lapja 2010/6. 15-21.
 

Újságcikkek

 
1. A lilliputiak jogai Gulliver-honban, in: Népszava 2008. október 21.

2. Lakás nélkül…in: Népszabadság 2008. november 14.

3. Jés B és az erőszak, in: Népszabadság október 21.

4. A szabad mozgás és a kollektív érdekérvényesítés Élet- és Irodalom 2009. január 2. 3.old.

5..Közlekedem, tehát vagyok…in: Sztráda Magyar Közlekedés melléklete, Budapest, 2009. június  24. 7.o.

6. A válságkezelés válsága, in: Népszava 2009. június 10. 6.o.

7. Egy a biztos! in: Népszabadság 2009. március 24. 6.o.

8. Több fényt délben! In: Élet és Irodalom 2009. március 27. 14.o.

9.. Weimar kísértetei - Kell-e gondolatrendőrség a válság idején? In: Magyar Nemzet 2009.  április 4. 26.o.

10. Katonadolog. A hivatásos hadsereg ombudsmani vizsgálta, in: Magyar Nemzet 2010. június 18. 6.o