null Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Minden gyermek fontos, ahogyan minden gyermeki jog is: védelmük és biztosításuk alapvető állami kötelezettség. Közös felelősségünk pedig abban áll, hogy jobb, élhetőbb, gyermekközpontú jövőt tudjunk teremteni.” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa szerint az olyan fokozódó kihívások, mint a háborús konfliktusok, a globális klímaváltozás, az ugrásszerű digitális fejlődés közepette még több figyelmet és erőforrást kellene szentelni a gyermekek jóllétére, lelki egészségük védelmére, és a véleményük kikérésére.

Minden évben november 20-án ünnepli az egész világ a gyermeki jogokat, és ennek kapcsán magukat a gyermekeket. Tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékezünk a Gyermekjogi Egyezmény elfogadására, amely ma is egyértelműen nemcsak a gyermeki jogok katalógusát alkotta meg, hanem az emberi jogok nemzetközi védelmének egyik legfőbb, legsikeresebb példája. Hangsúlyozni kell, hogy nem egyszerűen csak egy olyan emberi jogi dokumentumról van szó, amelyre számos állam jogrendszere a gyermekvédelem kapcsán építkezni tud. A Gyermekjogi Egyezményt ugyanis úgy érezheti minden ember, minden gyermek a magáénak, hogy a gyermekek jogainak gyakorlása és korlátozhatósága szükségszerűen viták és kompromisszumok forrása. Ezért is kulcsfontosságú az, hogy a Gyermekjogi Egyezmény valóban mindenkihez eljusson, az abban foglalt jogokat és elveket mindenki ténylegesen meg is ismerhesse.

A Gyermekjogi Egyezmény mérce és viszonyítási pont, világossá teszi, hogy minden gyermek ember, aki a születésétől kezdve valódi, kikényszeríthető jogokkal bír, nem lehet pusztán az eszköze, alanya valamilyen döntésnek. Minden évben rá kell mutatni arra, hogy a gyermekek nem kis felnőttek, de nem is jogok, illetve képességek nélküli személyek: a gyermekek önálló jogokkal, méltósággal, akarattal, egyéniséggel bíró emberek, akiket megillet a tisztelet, az odafigyelés és a megbecsülés. A gyermeki jogok esetében kiemelten fontos, hogy azokat mind a szülők, mind pedig az állam a kibontakozó képességeknek megfelelően engedje gyakorolni, hogy a gyermekek hallathassák a hangjukat. Minden olyan kezdeményezés és javaslat üdvözlendő és támogatandó, amely a gyermekeket – életkoruknak megfelelően – be kívánja vonni közös ügyeinket és a jövőnket érintő értelmes párbeszédbe. 

Magyarországon az alapvető jogok biztosa őrködik a gyermekek jogainak védelme felett. Az ombudsman feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítését, emellett maga is elősegíti a gyermeki jogokkal kapcsolatos szakmai párbeszédet, konstruktív módon közreműködik a válaszkeresésben.  Az ombudsman ennek megfelelően 2023-ban is kiemelt figyelmet fordított és fordít a gyermekek jogainak védelmére, legyen szó akár családban, akár gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekről, oktatási, egészségügyi kérdésekről, vagy épp fogyatékossággal élő gyermekről.

2023-ban eddig négy olyan, jelentéssel lezárt vizsgálatot tartott az ombudsman, amely beadvány vagy jelzés nyomán egy-egy gyermekotthon, lakóotthon, speciális gyermekotthon működését monitorozta előre be nem jelentett helyszíni vizsgálat lefolytatásával. Az idei évben került sor annak az átfogó jelentésnek a kiadására is, amely a gyermekvédelmi szakellátásba vett, nevelőszülői gondoskodásban élő gyermekek ellátása kapcsán számos ajánlást, illetve javaslatot fogalmazott meg. Az ombudsman jelentésben foglalkozott továbbá az óvodai diétás közétkeztetés biztosításának, valamint a bölcsődékben a sajátos nevelési igényű gyermekek elkülönített („speciális”) csoportokban történő nevelése-gondozása szabályozásának kérdésével is. Jelentés került kiadásra továbbá egy tanköteles tanuló iskolából való kizárás fegyelmi büntetésének kiszabása és a fenntartóhoz benyújtott szülői kérelem elbírálása, illetve egy sajátos nevelési igényű tanuló iskolába utaztatása kapcsán is.