null Az Európa Tanács Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottságának (CPT) látogatása az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2023. május 24-én Hivatalában fogadta a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság (CPT) küldöttségét. Az 1995. évi III. törvényben kihirdetett kínzás megelőzéséről szóló európai egyezmény végrehajtását ellenőrző Bizottság 2023. május 16-26. között tartózkodott Magyarországon, immár 7. alkalommal. A CPT küldöttség konzultált több hatóság képviselőivel, civil szervezetekkel és fogvatartási helyeket is felkeresett. 

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában megrendezett találkozón a CPT delegáció arról tájékozódott, hogy a 2018-ban, Magyarországon tett 6. időszaki látogatásról szóló jelentésben megfogalmazott ajánlások miként valósultak meg, illetve a nemzeti megelőző mechanizmus milyen eredményeket ért el és milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt öt év során.

Dr. Kozma Ákos tájékoztatta a CPT küldöttséget a nemzeti megelőző mechanizmus működéséről és a CPT legutóbbi időszaki látogatása óta felmerült legfontosabb tapasztalatokról, kihívásokról és eredményekről. 

A CPT a látogatásai során tapasztaltakról jelentést készít.