Az alapvető jogok biztosa az első- és másodfokú gyámhatóságok túlterheltségéről és az ügyintézési határidők tarthatóságának kérdéséről

Az alapjogi biztos szerint komoly problémát jelent a gyakorlatban, hogy a fővárosban és megyék döntő többségében az első- és másodfokú gyámhatóságok jelentős része létszámhiány miatt nem képes tartani az ügyintézési határidőket, a hatóságok bizonyítottan túlterheltek. Székely László ombudsman az eljárások lefolytatásának akadályai között szabályozási problémákat tárt fel és ismét felhívta a figyelmet a fluktuáció kapcsán a képzések, a továbbképzések, a szupervízió alkalmazásának fontosságára, továbbá az eseti döntéstárak, módszertani levelek szerepére.
2016. december. 02.

Fogjunk össze a talaj és a termőföldeink védelméért!

Egyre fogyatkozó termőföldjeink és talajaink további pusztulásának megakadályozására uniós szintű jogszabály és nemzeti talajvédelmi stratégia megalkotását szorgalmazta Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószólója, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége egy konferencián, amelyet az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában rendeztek.
2016. november. 24.

Emléknap a magyarországi szlovének első tudós kutatója, Pável Ágoston tiszteletére

Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hivatásos tudós kutatója születésének 130. évfordulója adott alkalmat arra, hogy 2016. november 23-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában emléknap szervezésével emlékezzünk egy kiváló ember és tudós munkásságára. Az utolsó igazi polihisztorok egyikeként Pável Ágoston mint tanár, nyelvész, néprajzkutató, költő és műfordító egyaránt maradandót alkotott nem csak szűkebb közössége, a magyarországi szlovének számára, hanem Vas megye szellemi életének egyik legkiemelkedőbb alakjaként a többségi társadalom által is elismert, máig ható kulturális értékeket teremtett.
2016. november. 24.

Életeket ment a tisztább fűtés - nemzetközi konferencia a lakossági tüzeléssel járó részecske-kibocsátás csökkentésének lehetőségeiről

Magyarország legsúlyosabb környezet-egészségügyi problémája a lakossági fűtés, égetés okozta levegőszennyezés. A megoldási lehetőségekről tartott „Tiszta fűtés" címmel 2016. november 22-én nemzetközi konferenciát Budapesten az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Levegő Munkacsoport a német Deutsche Umwelthilfe és a Dán Ökológia Tanács közreműködésével.
2016. november. 22.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem második európai napja alkalmából

A gyermekek szexuális zaklatása, bántalmazása és kizsákmányolása hatékonyabb megelőzésének, a védelem fokozásának, az áldozatok segítésének fontosságára hívja fel a figyelmet Székely László ombudsman. A biztos szerint mindez továbbra is a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb feladata. A szakmai együttműködés elmélyítése mellett mielőbb át kellene venni a mintaértékű, Barnahus modellre alapozott gyermekmeghallgatást, sokkal nagyobb figyelmet kellene kapnia a szexedukációnak, azaz a gyerekek hiteles, valós szexuális felvilágosításnak.
2016. november. 18.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a tolerancia világnapján

Az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) kezdeményezésére az ENSZ az 1995-ös évet a tolerancia évének nyilvánította abból a célból, hogy a tagállamok az egész év során nemzetközi kampányokban és programokban vegyenek részt, felhívva a figyelmet a tolerancia és az erőszakmentesség jelentőségére. A kezdeményezés nemzetközi sikerét látva az UNESCO november 16-át – a tolerancia alapelveiről szóló nyilatkozat elfogadásának napját - a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította.
2016. november. 16.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a Neptun Iskola megszüntetésével kapcsolatos eljárási problémákról és hiányosságokról

A konkrét átszervezési problémák és hiányosságok mellett az ellentmondásos törvényi szabályozásra, az egyetértési és véleményezési jog érdemi gyakorlásának fontosságára is felhívta a figyelmet az alapjogi biztos abban a jelentésében, amelyet egy XV. kerületi, sajátos nevelési igényű gyermekeket is oktató iskola megszüntetése kapcsán indított vizsgálatról adott ki. Az ombudsman szerint sokkal jobban kellene figyelni a kiszolgáltatott helyzetben lévő szülök és gyermekek jogainak védelmére.
2016. november. 11.

Equinet-szeminárium az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelemről - Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes közleménye

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelem tárgyában megrendezett Equinet-szemináriumról.
2016. november. 10.

A megalázó, rossz bánásmód soha nem lehet válasz - az alapvető jogok biztosa a kaskanytúi óvodában történt "fegyelmezésről" és az ilyen helyzetek megelőzéséről

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az az óvónő, aki egy fegyelmezetlen gyermek kezét összekötözte, így reagálva az óvodás agresszivitására. Ezt állapította meg Székely László ombudsman, aki szerint az óvónő visszás válaszát kiváltó helyzet kialakulása eleve megelőzhető lett volna akkor, ha az óvoda még időben kezdeményezte, javasolta volna a gyermek szakértői vizsgálatát. Így már korábban lehetőség lett volna arra, hogy a magatartási problémás gyermek megfelelő pedagógia ellátást, támogatást és segítséget kapjon.
2016. november. 09.

Aggasztó fejlemények a szombathelyi Falco Zrt. fafeldolgozó üzeménél

A jövő nemzedékek szószólója aggodalommal értesült a Falco Zrt. szombathelyi gyártelepén november 7-én történt ipari balesetről. Közvetlenül ugyan senki sem sérült meg, ám a robbanás és az azt követő tűz a környéken élők egészségével kapcsolatos további kockázatokat is felvethet. Szabó Marcel a gyár működésével eddig is járó környezetterhelés csökkentése érdekében is kéri a baleset körülményeinek tisztázását.
2016. november. 09.

Az ombudsman a fogyatékossággal élő emberek kedvezményes mozijegy vásárlásának online lehetőségéről

Egy mozgásában korlátozott ember online módon kívánt jegyet vásárolni egy mozifilmre, azonban azt tapasztalta, hogy a jegyek kiválasztásánál a „típus" menüpont alatt nem választható a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított kedvezmény. Az I.T. Magyar Cinema City Kft. gyakorlatát sérelmezve a panaszos az alapvető jogok biztosához fordult, aki vizsgálata végén aggályosnak nevezte a helyzetet és a vállalkozástól a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását kérte.
2016. október. 19.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17. napját. A világnap elsődleges feladata, hogy a szegények helyzetére és a szegénység kialakulásának társadalmi és gazdasági okaira, hátterére irányítsa a figyelmet. A szegénységben élő emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, problémáik megoldása a világ minden pontján, így az Európai Unió valamennyi tagállamában is kiemelt jelentésű feladat.
2016. október. 17.